Forskning
Samarbejde

Interaktionsdesign, Bachelor

Studerende i Interaktionsdesign

Interaktionsdesign

 

                  »  Hvem læser interaktionsdesign      » Hvad lærer du     » Hvordan ser din fremtid ud

Hvad er interaktionsdesign?

Interaktionsdesign er en uddannelse for dig, der gerne vil skabe forandringer gennem udvikling af kreative og brugerorienterede digitale løsninger. Du får viden og kompetencer til at skabe nye produkter og teknologier og kan se frem til at blive en vigtig brik i fremtidens samspil mellem mennesker og IT.

På Interaktionsdesign studerer du interaktive teknologier og deres sammenhæng med verden omkring dig. Du lærer, hvordan teknologierne påvirker og former vores hverdag, vores arbejdsliv og kommunikation med hinanden. Du lærer – kort sagt – at der er teknologi og design i (næsten) alt.

Du bliver undervist i konstruktion og design af de interaktive dele af informations- og kommunikationsteknologi, og du bliver introduceret til websystemer, desktopsystemer og mobile systemer. Samtidig lærer du at se kulturelle og æstetiske processer i en større sammenhæng og vurdere færdigdesignede produkter. En stor del af studiet har nemlig fokus på at give dig en systematisk, kritisk sans i forhold til at arbejde med interaktive digitale medier.

På første semester får du en indføring i grundlæggende programmering, introduktion til gruppearbejde og et modul i interaktionsdesign. Målet er, at du fra starten lærer at udvikle et produkt med udgangspunkt i brugerens oplevelse. I løbet af uddannelsen udvikler du færdigheder inden for prototyping, systemanalyse, user experience og computergrafik mm. Du slutter af med et bachelorprojekt.

Interaktionsdesign tager som alle andre uddannelser på Aalborg Universitet udgangspunkt i problembaseret læring, PBL. Det betyder, at undervisningen er baseret på en helt særlig form for team- og projektarbejde – ofte i tæt samarbejde med erhvervslivet og andre eksterne partnere.

Du vil opleve, at denne tilgang ikke bare giver studiet en ekstra social dimension, og de forskellige projekter en øget kvalitet og relevans, men også gør dig endnu mere eftertragtet på et arbejdsmarked, som i forvejen ikke kan få nok medarbejdere med stærke digitale kompetencer og solide samarbejdsevner.

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:
 • Bestået adgangsgivende eksamen
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
Læs mere om adgangskrav her.

 

SØG IND 

 

PRØV MATCHTESTEN

 

 

Hvem læser på uddannelsen? 

Interaktionsdesign er en uddannelse med et bredt sigte og rækker ind i mange dele af vores samfund – fra produktion, forskning og formidling til spil, kunst og oplevelser.

Det brede sigte gør også, at Interaktionsdesign tiltrækker en mangfoldighed af studerende med mange og vidt forskellige interesser. Vi har studerende, der elsker alt omkring design af ny teknologi, brugerinvolvering og user experience og studerende, der ikke kan få nok af de nyeste trends inden for servicedesign. Fælles er dog, at det er nysgerrige mennesker, som godt kan lide, at teori og praksis går hånd i hånd, og som også godt kan lide at arbejde kreativt. Mange har faktisk en stærk evne til at kunne tænke skævt og systematisk på samme tid.

Programmering er en del af uddannelsen, men du skal ikke kunne programmere på forhånd. Det eneste, vi kræver – udover de formelle adgangskrav – er en åbenhed over for verden. Det er vores erfaring, at det først og fremmest dét, der får os til at se nye muligheder og skabe bedre oplevelser med den nyeste teknologi.

Hvordan er det at læse på uddannelsen? 

Uddannelsen er stærkt designorienteret og baserer sig på international anerkendt forskning i industriel design og interaktionsdesign. Du vil opleve, at underviserne selv er førende på området – både teoretisk og praktisk.

Det giver dig en masse viden og værktøjer i rygsækken i løbet af studiet og gør Interaktionsdesign til et spændende, men også krævende fuldtidsarbejde. Forvent en arbejdsuge på ca. 37-40 timer.

Hvert semester består af række kurser, som du følger. Ved siden af kurserne har du projektarbejde i teams gennem hele semestret, som munder ud i fælleseksamener. Både til kurserne og i gruppearbejdet lærer du de vigtigste metoder, og du bliver trænet i at arbejde kritisk, tværfagligt og kreativt. Sidst, men ikke mindst, lærer du at anvende og formidle dine resultater til andre.

Undervisningsplan

studieplan oversigt bachelor interaktionsdesign aalborg universitet

Et unikt studiemiljø med fokus på samspil og læring

Vi underviser med udgangspunkt i problembaseret læring, PBL. Det er en undervisningsform, som Aalborg Universitet har været med til at udvikle, og som universitetet er kendt for i hele verden – både blandt undervisere, politikere og erhvervsledere. PBL vil danne rammen om det faglige indhold og din hverdag på studiet. 

Problembaseret læring og det tilhørende arbejde i teams gør ikke kun læring til et fælles, forpligtende projekt. Det gør det også muligt at arbejde med problemstillinger fra den virkelige verden, som man selv interesserer for – ofte i tæt samarbejde med virksomheder og andre eksterne partnere. PBL er af samme grund en læringsform, som for mange bidrager til øget motivation, sammenhold og ansvar i hele studieforløbet.

Den problembaserede læring smitter i høj grad af på livet på Interaktionsdesign. Der er mange, der bliver på universitetet også efter kurserne, hvor der laves opgaver sammen. Du vil opleve, at der også er mange, der bruger tid på de sociale og faglige foreninger, som er på stedet.

studerende aau aalborg universitet

Sociale og faglige aktiviteter

Studenterforeningerne på Institut for Datalogi, hvor uddannelsen i Interaktionsdesign hører til, byder året rundt på aktiviteter, som drives af frivillige. Her kan du møde dine medstuderende i nye og andre rammer, og der er naturligvis også plads til, at du selv kan bidrage.

ADSL (Aalborgs Datalogiske Studenterlaug) er en studenterpolitisk organisation, der repræsenterer de studerende ved uddannelserne på instituttet. Organisationen støtter op om arrangementer på tværs af studieretningerne og hjælper også studerende – bl.a. i forbindelse med støttemidler til projekter.

F-klubben er en forening for studerende og ansatte, som har til formål at skabe liv og fællesskab på instituttet. Det sker ved at stå for faste arrangementer, herunder også fredagsbaren, samt faglige begivenheder og fester hvert semester. I Fredagsbaren har mange studerende og tidligere studerende tradition for at ses og lade op til weekenden med en øl eller en sodavand. I sammenhæng med fredagsbaren arrangeres der ofte foredrag og besøg af virksomheder og organisationer, som arbejder med data, IT, design, kunstig intelligens eller lignende i hverdagen.

FiXD er en studenterorganisation særligt for studerende på Interaktionsdesign. Foreningen har både et fagligt og et socialt sigte og der afholdes således både gæsteforelæsninger og fester.

aau nr. 1 kvalitetsuddannelse FN verdensmål

Hvordan ser fremtiden ud med uddannelsen? 

Som bachelor i Interaktionsdesign kan du vælge at søge arbejde med det samme inden for digital produkt- og serviceudvikling. Du kan også vælge at læse videre og tage den 2-årige kandidatuddannelse i Interaktionsdesign.

Som interaktionsdesigner er ingen tvivl om, at fremtiden ser god ud. Det er ikke kun et resultat af din evne til at kunne analysere og løse digitale problemstillinger, men også et resultat af de særlige samarbejdsfærdigheder, du har opnået gennem den problembaserede læring og projektarbejdet.

En stor del af vores kandidater finder beskæftigelse som UX-designere og konceptudviklere eller får job inden for digital kommunikation og undervisning. I takt med den fortsatte digitalisering vokser behovet for digitale eksperter inden for brugeroplevelser også i virksomheder uden for det typiske IT-felt.

Eksempler på områder, hvor kandidater i Interaktionsdesign gør en forskel:

 • Brugeroplevelse: gennem bl.a. prototyping gør interaktionsdesignere websites og andre interaktive produkter til en god og givende oplevelse for brugeren
 • Industriel design: som interaktionsdesigner kan du formgive og fremstille produkter, som både skal være funktionelle og æstetiske
 • Usability: interaktionsdesignere tester produkter for at forbedre deres potentiale og dermed maximere omsætning eller fx skabe en bedre oplevelse for brugeren.
 • Kommunikation: interaktionsdesignere laver interaktive digitale produkter, der fremmer den måde, som mennesker kommunikerer og interagerer på
   

Matchtjekker: Er du klar til studiet i Interaktionsdesign?

Du får viden om

 • Interaktive produkter og systemer
 • Brugercentreret design
 • Industriel design
 • Datalogi

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen