AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Interaktionsdesign, cand.scient.

Interaktionsdesign, cand.scient.

Interaktionsdesign, cand.scient.

Uddannelsen i Interaktionsdesign handler om at sætte sig ind i muligheder for interaktion og design og om hvordan disse to forhold kan integreres og kombineres. Specielt handler det om at kunne udnytte forskellige teknologiers potentiale i forhold til givne aktiviteter i bestemte sammenhænge for udvalgte befolkningssegmenter, medarbejder- eller faggrupper mv. Med andre ord ligger uddannelsens styrke i det unikke fokus på design af interaktion og samspillet mellem fysisk design og interaktive egenskaber.

"Jeg har altid interesseret mig
for både det designmæssige
og det teknologiske aspekt"

                                     Tobias Jørgensen, studerende

 

Med en kandidatuddannelse i Interaktionsdesign bliver du i stand til at arbejde professionelt med design, konstruktion og evaluering af interaktive produkter. Du får kompetencer inden for både design- og brugerorienteret innovation, og du kommer til at arbejde med og ikke mindst bidrage til den nyeste teknologiske og designmæssige udvikling.

Der er ansøgningsfrist den 1. marts med studiestart den 1. september. Find optagelsesprocedurer her.

Vidste du at ...

  • Interaktionsdesign på Aalborg Universitet er unik i Danmark, da vi fokuserer både datalogi og industriel design.
  • I udlandet er interaktionsdesign i fokus, og uddannelser i interaktionsdesign findes på universiteter som MIT, Stanford og University College London.
  • Interaktionsdesign er tæt beslægtet med forskning og undervisning indenfor human-computer interaction (HCI).

Besøg os på Facebook og se hvad der rører sig bag kulisserne inden for it- og uddannelse.

Læs mere om bacheloruddannelsen i Interaktionsdesign.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Interaktive produkter og systemer
  • Design studio
  • Menneske-maskine-interaktion

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen