AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kemiteknologi, Bachelor

Kemiteknologi

Kemiteknologi

Vil du arbejde med fremtidens løsninger i forhold til miljø, energi og materialer? På bacheloruddannelsen i Kemiteknologi arbejder du med de teknologier, der bruges til sikre rent vand, analysere prøver for deres kemiske sammensætning og udvikle forskellige nye materialer, fra solceller og cement til glas.

 

Mød Trine fra Kemiteknologi

På kemistudiet har Trine udviklet en ny membran, der gør det muligt at fjerne hormonforstyrrende stoffer fra spildevand ved hjælp af nanofiltrering.

Forstå samspillet mellem kemi og teknologi

Kemiteknologi er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses i Aalborg. Du bliver uddannet til at tage del i den globale, teknologiske udvikling inden for miljø, energi og materialer. I løbet af uddannelsen får du et indgående kendskab til kemiingeniørens grundfag – den organiske, uorganiske kemi og fysiske kemi i samspil med procestekniske kurser.

En stor del af bacheloruddannelsen i Kemiteknologi foregår i laboratoriet. Du lærer at udføre selvstændigt eksperimentelt arbejde og at bruge modelværktøjer til at designe, simulere og optimere kemiske processer.

Uddannelsen giver mulighed for tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du finder løsninger på udfordringer i relation til kemiteknologi. Alle projekter tager udgangspunkt i konkrete, anvendelsesorienterede eller forskningsrelaterede problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke både kreativt, systematisk, teoretisk og praktisk for at komme frem til den bedste løsning på en problemstilling. Uddannelsen er i høj grad forskningsbaseret, da flere af projekterne tager udgangspunkt i den nyeste forskning.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

”Kemiteknologi er et fedt studium, da det giver en forståelse af både hverdagsting og hvordan verden hænger sammen”

Kristian B. Knudsen, tidligere studerende

Mød en studerende

 

”De første par måneder på Kemiteknologi er intense og propfyldte med sociale arrangementer, så man hurtigt får dannet et godt netværk. Grundet AAUs problembaserede læring opnår man en faglig sikkerhed og udvikling. Der er en god balance mellem det faglige og det sociale aspekt”

AMALIE T. POULSEN, STUDERENDE

Med en bacheloruddannelse i Kemiteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.). Som færdiguddannet civilingeniør inden for dette fagområde har du en bred vifte af muligheder for at finde et relevant job. Du kan arbejde med udvikling af nye materialer, fødevarer eller medikamenter, med offshore processer, eller med udvikling af teknologier til reduktion af forurening. Du kan også bruge din viden og erfaring fra studiet til at undervise på forskellige niveauer.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for kemiteknologi kan du blandt andet arbejde som:

 • Proceskemiker
 • Plast- og polymerkemiker
 • Servicekemiker
 • Analysekemiker
 • Materialespecialist
 • Konsulent
 • Forsker
 • Ph.d.-studerende

Se brochuren om uddannelserne inden for biologi, kemi, miljø og bioteknologi (pdf):


 

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ KEMITEKNOLOGI

testimonials


ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.
 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.
 

SØG OPTAGELSE PÅ KEMITEKNOLOGI

En af de bedste ingeniøruddannelser i verden

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Anvendt kemi
 • Design af industrielle processer
 • Praktisk problemløsning i teams
 • Tværfaglig tilgang til problemløsning

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Kom og mød Aalborg Universitet. Mød Aalborg Universitet