Forskning
Samarbejde

Kemiteknologi, Bachelor

Kemiteknologi

Kemiteknologi

Vil du arbejde med fremtidens løsninger i forhold til miljø, energi og materialer? På bacheloruddannelsen i Kemiteknologi arbejder du med de teknologier, der bruges til sikre rent vand, analysere prøver for deres kemiske sammensætning og udvikle forskellige nye materialer, fra solceller og cement til glas.

EN AF DE BEDSTE INGENIØRUDDANNELSER I VERDEN

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på et af de bedste ingeniøruddannelse i verden! Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som det fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

Forstå samspillet mellem kemi og teknologi

Fagligt indhold på kemiteknologiuddannelsen

Kemiteknologi er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses i Aalborg. Du bliver uddannet til at tage del i den globale, teknologiske udvikling inden for miljø, energi og materialer. I løbet af uddannelsen får du et indgående kendskab til kemiingeniørens grundfag – den organiske, uorganiske kemi og fysiske kemi i samspil med procestekniske kurser.

En stor del af bacheloruddannelsen i Kemiteknologi foregår i laboratoriet. Du lærer at udføre selvstændigt eksperimentelt arbejde og at bruge modelværktøjer til at designe, simulere og optimere kemiske processer.

”De første par måneder på Kemiteknologi er intense og propfyldte med sociale arrangementer, så man hurtigt får dannet et godt netværk. Grundet AAUs problembaserede læring opnår man en faglig sikkerhed og udvikling. Der er en god balance mellem det faglige og det sociale aspekt”

                                              AMALIE T. POULSEN, STUDERENDE
 

SØG OPTAGELSE PÅ KEMITEKNOLOGI

Hverdagen som studerende på kemiteknologi

Uddannelsen giver mulighed for tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du finder løsninger på udfordringer i relation til kemiteknologi. Alle projekter tager udgangspunkt i konkrete, anvendelsesorienterede eller forskningsrelaterede problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke både kreativt, systematisk, teoretisk og praktisk for at komme frem til den bedste løsning på en problemstilling. Uddannelsen er i høj grad forskningsbaseret, da flere af projekterne tager udgangspunkt i den nyeste forskning.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Find Kemi og BIOVIDENSKAB PÅ SOCIALE MEDIER

ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.

Mød en studerende på kemiteknologi

 

Læs mere om det faglige indhold på kemiteknologi

Karrieremuligheder

Med en bacheloruddannelse i Kemiteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.). Som færdiguddannet civilingeniør inden for dette fagområde har du en bred vifte af muligheder for at finde et relevant job. Du kan arbejde med udvikling af nye materialer, fødevarer eller medikamenter, med offshore processer, eller med udvikling af teknologier til reduktion af forurening. Du kan også bruge din viden og erfaring fra studiet til at undervise på forskellige niveauer.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for kemiteknologi kan du blandt andet arbejde som:

 • Proceskemiker
 • Plast- og polymerkemiker
 • Servicekemiker
 • Analysekemiker
 • Materialespecialist
 • Konsulent
 • Forsker
 • Ph.d.-studerende


Studieliv på aalborg universitet

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for den unikke undervisningsform - Problembaseret Læring (PBL). Kort fortalt går det ud på, at du kommer til at arbejde i grupper sammen med dine studiekammerater, hvor du identificerer, analyserer, formulerer og løser problemstillinger fra det virkelige liv. Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende, da du i høj grad selv har mulighed for at definere de problemstillinger, du arbejder med, du udvikler dine evner inden for teamwork, og du bliver klædt godt på til det arbejdsmarked, der venter dig efter endt studie. 

Mød Trine fra Kemiteknologi

På kemistudiet har Trine udviklet en ny membran, der gør det muligt at fjerne hormonforstyrrende stoffer fra spildevand ved hjælp af nanofiltrering.


GRUPPEARBEJDE

På Aalborg Universitet kommer du i høj grad til at arbejde i grupper med dine studiekammerater. Det betyder, at du gennem samarbejde og arbejdsdeling, får mulighed for at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene, og at du altid har andre at sparre og drøfte faglige udfordringer med. Desuden betyder gruppearbejdet, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og får en stor omgangskreds på dit studie.

Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet

Hvad siger de studerende om uddannelsen?​

STUDIEBYEN AALBORG

Aalborg er Danmarks fjerde største by, og hver 5. indbygger er studerende - Det er derfor en by med mange andre unge mennesker og tilbud, der er målrettet dig som studerende. Når du skal starte på studie i Aalborg, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for nye studerende, der vil flytte til byen, og det er muligt at finde lækre studieboliger centralt placeret, der er til at betale på en SU.

Studerende i Aalborg? Alt du har brug for at vide

TÆT SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet, hvilket betyder, at du allerede som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at gøre dig praktiske erfaringer med det teori, du lærer på universitetet.

FORSKENDE OG ENGAGEREDE UNDERVISERE

På Aalborg Universitet har vi forskningsbaseret undervisning, hvilket kort fortalt betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun bøger, men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste state-of-the-art teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

Brochure

Se brochuren for bacheloruddannelsen i kemiteknologi og kandidatmulighederne

Matchtjekker: Er du klar til kemiteknologistudiet?

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Anvendt kemi
 • Design af industrielle processer
 • Praktisk problemløsning i teams
 • Tværfaglig tilgang til problemløsning

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU