AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kemi, Bachelor

Kemi

Kemi

Vil du gerne lære om kemi og arbejde med hvordan kemien påvirker både mennesker og miljø? Kemi har betydning for alt vi er i kontakt med i vores hverdag: Det vand vi drikker, den luft vi indånder, det tøj vi klæder os i og selv i den mobiltelefon du har i lommen. Kemi er læreren om molekyler, om hvordan og hvorfor molekyler kan sammensættes til nye molekyler med interessante egenskaber og anvendelser.

FORSTÅ LIVETS BYGGESTEN

Kemi er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses i Aalborg. På uddannelsen fordyber du dig i kemiens grundlæggende discipliner. Du får grundlæggende viden om molekyler, deres egenskaber og deres indbyrdes virkninger. Uddannelsen giver dig redskaber til at kunne designe nye molekyler og materialer samt anvende og videreudvikle eksisterende.

Kemi er noget for dig, hvis du gerne vil være med til at forbedre verden, blandt andet ved at målrette virkningen af medicinske præparater eller designe nye keramiske materialer, der bl.a. kan bidrage til energibesparelser og CO2-reduktion. Du skal desuden læse Kemi, hvis du ønsker at forstå hvordan verden omkring os er bygget op og fordybe dig i kemiens eksperimentelle og teoretiske discipliner.

Uddannelsen i Kemi har fokus på kendskab til at forstå molekyler og materialer og om hvordan de kan anvendes til at løse fremtidens problemstillinger indenfor klima, energi og lægemidler. Du får redskaber til at designe nye stoffer og videreudvikle gamle. Et nyt molekyle eller materiale er dog sjældent interessant i sig selv, men derimod oftest i kraft af dets vekselvirkning med andre stoffer og organismer.

” Kemi er en uddannelse, hvor man arbejder under gode laboratoriefaciliteter - alt er lidt federe, når man går rundt i kittel. Der er en god dynamik mellem de studerende, og man bliver taget imod med åbne arme både fra nuværende studerende, forelæsere og personalet”

aNDERS kURT, STUDERENDE

Uddannelsen giver dig et godt fundament så du kan være med til at løse en bred vifte af industrirelevante problemer, fra udvikling af nye polymerer og uorganiske materialer, til kontrolleret frigivelse af medikamenter.

Projekterne der udbydes på Kemi tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke nyt og kreativt. Uddannelsen kan bringe dig i kontakt med virksomheder og andre institutioner.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Som studerende skal du forvente at arbejde tæt sammen med dine medstuderende hovedparten af tiden. Vi forventer at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

” Aalborg Universitets model med projektbaseret læring giver virkelig én mulighed for at fordybe sig i et emne. Man er ligesom med i hele processen fra at undersøge et problem fra virkelighedens verden, opstille et eller flere forsøg, til at fortolke resultater som måske i sidste ende kan være med til at løse problemet.”

lunA gade sørensen, STUDERENDE

Med en bacheloruddannelse i Kemi kan du læse videre på cand.scient.-uddannelsen i Kemi.  Som færdiguddannet kandidat inden for dette fagområde har du en bred vifte af muligheder for at finde det helt rette job.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for kemi kan du blandt andet arbejde med:

  • Udvikling og produktion af forskellige nye kemiske produkter i industrien fra fødevarer, tekstilfibre, medicin, kosmetik, vaskemidler, sprøjtemidler, plast, lim til  byggematerialer 
  • Undervisning på de gymnasiale uddannelser
  • Forskning
  • Kemisk analyse
  • Konsulentarbejde
  • Analyse af forskellige materialers egenskaber

”Under dine studier skal du udarbejde projekter baseret på virkelige problemer, og du samarbejder med firmaer uden for universitetet”

Christian Dannesboe, tidligere studerende


LÆS KEMI SOM ETFAGS- ELLER TOFAGSUDDANNELSE

Du kan læse bachelor- og kandidatuddannelsen i Kemi som enten etfags- eller tofagsuddannelse.

Etfagsuddannelse

På etfagsuddannelsen læser du udelukkende Kemi, og når du har bestået både din bachelor og din kandidat, ender du med titlen cand.scient. i Kemi.

Tofagsuddannelse

På en tofaglig uddannelse, hvor Kemi er dit centrale fag, vælger du et sidefag som fx Fysik, Biologi, Engelsk eller et andet gymnasialt fag. Du skriver speciale i Kemi. Hvis du fx læser din uddannelse i Kemi og Engelsk, bliver din titel cand.scient. i Kemi og Engelsk, og din uddannelse er specielt velegnet til en karriere som gymnasielærer.

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester.

Find information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet

Se oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte AAU studievejledning 
 

”Der er mulighed for at arbejde med projekter, som er både relevante og fagligt udfordrende”

Rasmus Guldbæk Brandt, studerende


Se brochuren om uddannelserne inden for biologi, kemi, miljø og bioteknologi (pdf):


 

læs mere om fagligt indhold på kemi


testimonials


ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. 

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

Se Kemishow i TV2 Nord-nyhederne her.


SØG OPTAGELSE PÅ KEMI

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Kemiens grundelementer
  • Kemisk analyse i laboratoriet
  • Fysik, organisk og uorganisk kemi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Studiepraktik 2020
Tilmeld dig Studiepraktik på AAU inden 15.september 2020.
Læs om Studiepraktik 2020