AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Kemi, Bachelor

Kemi

Kemi

Vil du gerne arbejde med, hvordan kemien påvirker alle forhold for mennesker og miljø? Kemi har på den ene eller anden måde betydning for det meste af, hvad vi er i kontakt med i vores hverdag: den mad vi spiser, den luft vi indånder, det tøj vi går i. Alle de ting, vi omgiver os med, har en kemisk sammensætning. Kemi er afgørende for hvordan maden smager, hvor sund den er, hvor effektiv iltoptagelsen i lungerne er, og hvordan vores tøj og alle vores ting forarbejdes og designes.

FORSTÅ LIVETS BYGGESTEN

Kemi er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses i Aalborg. På uddannelsen fordyber du dig i kemiens grundlæggende discipliner. Du får viden om molekyler og deres indbyrdes vekselvirkninger. Uddannelsen giver dig redskaber til at kunne designe nye processer og materialer og at anvende og videreudvikle eksisterende.

Kemi er noget for dig, hvis du gerne vil være med til fx at forbedre og målrette virkningen af medicinske præparater og nye keramiske materialer, der bl.a. kan bidrage til energibesparelser og CO2-reduktion. Du skal desuden læse Kemi, hvis du ønsker at fordybe dig i kemiens grundlæggende eksperimentelle og teoretiske discipliner.

Uddannelsen i Kemi har fokus på kendskab til materialer, de molekyler de er opbygget af og deres intermolekylære vekselvirkninger. Du får redskaber til at designe nye stoffer og videreudvikle gamle. Et nyt molekyle eller materiale er sjældent interessant i sig selv, men derimod oftest i kraft af dets vekselvirkning med andre stoffer og organismer.

”Den første måned bød på mange sociale arrangementer, som sørgede for, at vi blev rystet godt sammen”

RIKKE ERIKSEN GISSEL, STUDERENDE

Med fokus på stoffers intermolekylære vekselvirkninger giver uddannelsen dig et godt fundament til løsning af en bred vifte af industrirelevante problemer, fx udvikling af nye polymerer og uorganiske materialer, separationsteknikker og smarte molekyler til kontrolleret frigivelse af medikamenter.

Uddannelsen kan bringe dig i kontakt med virksomheder og andre institutioner. Projekterne tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke nyt og kreativt.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Som studerende skal du forvente at arbejde tæt sammen med dine  medstuderende hovedparten af tiden. Vi forventer at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

”De ting, som jeg husker bedst fra tidligere semestre, er den viden, jeg har erhvervet mig gennem projekterne”

RIKKE ERIKSEN GISSEL, STUDERENDE

Med en bacheloruddannelse i Kemi kan du læse videre på cand.scient.-uddannelsen i Kemi.  Som færdiguddannet kandidat inden for dette fagområde har du en bred vifte af muligheder for at finde det helt rette job.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for kemi kan du arbejde med fx:

  • Undervisning på de gymnasiale uddannelser
  • Drift, kontrol eller udvikling i kemisk produktion
  • Forskning
  • Udvikling og produktion af nye kemiske produkter i industrien fx fødevarer, tekstilfibre, medicin, kosmetik, vaskemidler, sprøjtemidler, plast, lim eller byggematerialer 
  • Analyse af forskellige materialers egenskaber

”Under dine studier skal du udarbejde projekter baseret på virkelige problemer, og du samarbejder med firmaer uden for universitetet”

Christian Dannesboe, tidligere studerende


LÆS KEMI SOM ETFAGS- ELLER TOFAGSUDDANNELSE

Du kan læse bachelor- og kandidatuddannelsen i Kemi som enten etfags- eller tofagsuddannelse.

Etfagsuddannelse

På etfagsuddannelsen læser du udelukkende Kemi, og når du har bestået både din bachelor og din kandidat, ender du med titlen cand.scient. i Kemi.

Tofagsuddannelse

På en tofaglig uddannelse, hvor Kemi er dit centrale fag, vælger du et sidefag som fx Fysik, Biologi, Engelsk eller et andet gymnasialt fag. Du skriver speciale i Kemi. Hvis du fx læser din uddannelse i Kemi og Engelsk, bliver din titel cand.scient. i Kemi og Engelsk, og din uddannelse er specielt velegnet til en karriere som gymnasielærer.

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester.

Find information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet

Se oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte AAU studievejledning 
 

”Der er mulighed for at arbejde med projekter, som er både relevante og fagligt udfordrende”

Rasmus Guldbæk Brandt, studerende


Se brochuren om uddannelserne inden for biologi, kemi, miljø og bioteknologi (pdf):


 

læs mere om fagligt indhold på kemi


testimonials


ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen. 

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.

Se Kemishow i i TV2 Nord-nyhederne her.


SØG OPTAGELSE PÅ KEMI

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Kemiens grundelementer
  • Kemisk analyse i laboratoriet
  • Fysik, organisk og uorganisk kemi

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Kom og mød AAU på nærmeste hold. Mød Aalborg Universitet