Forskning
Samarbejde

Biologi, Bachelor

Biologi

Biologi

Vil du bidrage til bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer? Undrer du dig over, hvordan klimaet påvirker naturen omkring os? Og vil du være med til at vurdere, hvordan globale klimaforandringer påvirker vores planter, dyr og os som mennesker - Så er Biologiuddannelsen på Aalborg Universitet det rette for dig og din nysgerrighed. På bacheloruddannelsen i Biologi får du lov til at eksperimentere, afprøve nye metoder både i naturen og i laboratoriet og lære om alle aspekter af biologien – Lige fra livets mindste byggesten til store komplekse økosystemer og den levende natur på alle niveauer.

                             

FORSTÅ DEN LEVENDE VERDEN

Fagligt indhold på biologiuddannelsen

På Aalborg Universitet kan du læse biologi, som en 3-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen læses i Aalborg. Bacheloruddannelsen giver dig en grundlæggende, bred viden om den levende verden, som omgiver os. Du lærer blandt andet om bakterier, planters og dyrs fysiologi, molekylærbiologi, genetik og evolution samt økosystemer på land og i vand. Du kommer både til at arbejde i felten, f.eks. med indsamling og registreringer i vandløb, hav, skove og heder, og i laboratoriet med kontrollerede forsøg og analyse af f.eks. næringsstoffer, genudtrykning og drivhusgasser.

”Det spændende ved netop uddannelsen i Biologi er, at man får lov til at stå ansigt til ansigt med alt fra de mindste til de største organismer”

                                       CARINA RABJERG PEDERSEN, STUDERENDE
 

På uddannelsen opnår du viden inden for biologi, kemi, matematik og statistik, der tilsammen danner baggrund for, hvordan vi sammen kan løse nogle af samfundets helt store udfordringer inden for miljø, naturforvaltning, jordbrug, fiskeri og medicin. 

SØG OPTAGELSE PÅ BIOLOGI

Hverdagen som studerende på biologi


Med en bachelor i biologi fra Aalborg Universitet kan du forvente at opnå følgende kompetencer: 

 • Du bliver i stand til at strukturere og gennemføre eksperimentelle biologiske undersøgelser - Både på et teoretisk og praktisk niveau
 • Du bliver i stand til at kunne analysere biovidenskabelige metoder og får kompetencer, der gør dig i stand til at forholde dig kritisk til teorier og metoder inden for biologien
 • Du bliver i stand til at kunne tilegne dig viden om ny forskning inden for biologiens verden

Find Kemi og BIOVIDENSKAB PÅ SOCIALE MEDIER


Mød Thomas, som læser Biologi

 

ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.

Karrieremuligheder

Med en bacheloruddannelse i Biologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse som cand.scient. i Biologi eller cand. tech. i Miljøvidenskab. Som færdiguddannet kandidat inden for disse fagområder har du en bred vifte af muligheder for at finde et job, der passer til lige netop dig! Biologer arbejder inden for meget forskellige områder, og med en bachelor- og kandidatuddannelse kan du fx finde jobmuligheder inden for følgende områder: 

 • Natur- og miljørådgivning hos offentlige myndigheder eller rådgivende virksomheder
 • Naturgenopretning hos offentlige miljømyndigheder, rådgivende virksomheder eller fonde
 • Naturbeskyttelse og -forvaltning hos miljømyndigheder i staten eller kommunalt
 • Forskning på undervisningsinstitutioner, i analyselaboratorier, hos offentlige myndigheder eller i private virksomheder
 • Formidling på museer, i dyreparker, zoologiske haver eller nationalparker
 • Sygdomsbekæmpelse og udvikling af medicin i medicinalindustrien
 • Levnedsmiddelkontrol, mikrobiologi og bioteknologi
 • Sikring af rent drikkevand og spildevandsrensning hos forsyningsselskaber
 • Undervisning i gymnasiet

Nysgerrig på job og karrieremuligheder? Læs mere her

Studieliv på aalborg universitet

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for den unikke undervisningsform - Problembaseret Læring (PBL). Kort fortalt går det ud på, at du kommer til at arbejde i grupper sammen med dine studiekammerater, hvor du identificerer, analyserer, formulerer og løser problemstillinger fra det virkelige liv. Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende, da du i høj grad selv har mulighed for at definere de problemstillinger, du arbejder med, du udvikler dine evner inden for teamwork, og du bliver klædt godt på til det arbejdsmarked, der venter dig efter endt studie. 

Projektarbejdet hvert semester giver mulighed for samarbejde med virksomheder og offentlige myndigheder som f.eks. kommuner og Naturstyrelsen, hvor du undersøger og måske finder løsninger på biologiske problemstillinger eller forskningsspørgsmål. Alle dine projekter tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke både kreativt, systematisk, teoretisk og praktisk for at løse problemerne.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved en kombination af kurser og problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, hvor du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet med dine medstuderende.

Mød Morten, Jacob og Lasse fra biologi, som har arbejdet problembaseret i deres projektarbejde på AAU:


GRUPPEARBEJDE

På Aalborg Universitet kommer du i høj grad til at arbejde i grupper med dine studiekammerater. Det betyder, at du gennem samarbejde og arbejdsdeling, får mulighed for at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene, og at du altid har andre at sparre og drøfte faglige udfordringer med. Desuden betyder gruppearbejdet, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og får en stor omgangskreds på dit studie.

Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet

Hvad siger de studerende om uddannelsen?​

STUDIEBYEN AALBORG

Aalborg er Danmarks fjerde største by, og hver 5. indbygger er studerende - Det er derfor en by med mange andre unge mennesker og tilbud, der er målrettet dig som studerende. Når du skal starte på studie i Aalborg, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for nye studerende, der vil flytte til byen, og det er muligt at finde lækre studieboliger centralt placeret, der er til at betale på en SU.

Studerende i Aalborg? Alt du har brug for at vide

TÆT SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet, hvilket betyder, at du allerede som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at gøre dig praktiske erfaringer med det teori, du lærer på universitetet.

FORSKENDE OG ENGAGEREDE UNDERVISERE

På Aalborg Universitet har vi forskningsbaseret undervisning, hvilket kort fortalt betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun bøger, men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste state-of-the-art teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

Brochure

Se brochuren for bacheloruddannelsen i BIOLOGI og kandidatmulighederne

Matchtjekker: Er du klar til biologistudiet?

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Feltarbejde - naturbevaring
 • Projektstyring og samarbejde

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU