AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Biologi, Bachelor

Biologi

Biologi

Vil du bidrage til at sikre bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer, vurdere hvordan global klimaforandringer påvirker planter, dyr og mennesker, søge indflydelse på hvilket miljø vi ønsker i fremtiden og have detaljeret viden om hvordan bakterier, dyr, planter og andre levende organismer fungerer og interagerer med hinanden og omgivelserne? På bacheloruddannelsen i Biologi lærer du om alle aspekter af biologien – om de mindste byggesten, komplekse økosystemer og om livets udvikling.

 

FORSTÅ DEN LEVENDE VERDEN

Biologi er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses i Aalborg. Bachelor i biologi giver dig en grundlæggende, bred viden om den levende verden, som omgiver os. Du lærer blandt andet om bakterier, planters og dyrs fysiologi, molekylærbiologi, genetik og evolution samt økosystemer på land og i vand. Du kommer både til at arbejde i felten, f.eks. med indsamling og registreringer i vandløb, hav, skove og heder, og i laboratoriet med kontrollerede forsøg og analyse af f.eks. næringsstoffer, genudtrykning og drivhusgasser.

På uddannelsen opnår du viden inden for biologi, kemi, matematik og statistik, der danner baggrunden for, hvordan vi bidrager til at løse nogle af samfundets store udfordringer indenfor miljø, naturforvaltning, jordbrug, fiskeri og medicin. På uddannelsen lærer du også at gennemskue, hvordan samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige prioriteringer påvirker den danske natur

Biolologistuderendes projektarbejde

Morten, Jacob og Lasse undersøger bundplanter og fisk for at kortlægge, om naturbeskyttelsen i Vejlerne har den ønskede effekt på vandmiljøet.

 

Projektarbejdet hvert semester giver mulighed for samarbejde med virksomheder og offentlige myndigheder som f.eks. kommuner og Naturstyrelsen, hvor du undersøger og måske finder løsninger på biologiske problemstillinger eller forskningsspørgsmål. Alle dine projekter tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke både kreativt, systematisk, teoretisk og praktisk for at løse problemerne.

"Jeg har gennem hele mit liv altid været på jagt efter kryb og kravl, og jeg kunne ikke forestille mig at lave andet"

MORTEN LARSEN, STUDERENDE

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved en kombination af kurser og problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

"Jeg har altid været meget interesseret i dyr og natur og vidste, at jeg skulle være noget der havde med det at gøre"

Sandra Arvidson, tidligere studerende

Med en bacheloruddannelse i Biologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse som cand.scient. i Biologi eller cand. tech. i Miljøvidenskab. Som færdiguddannet kandidat inden for disse fagområder har du en bred vifte af muligheder for at finde et job, der passer til netop dig, da biologer arbejder inden for meget forskellige områder.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse i biologi kan du arbejde med fx:

  • Natur- og miljørådgivning hos offentlige myndigheder eller rådgivende virksomheder
  • Naturgenopretning hos offentlige miljømyndigheder, rådgivende virksomheder eller fonde
  • Naturbeskyttelse og -forvaltning hos miljømyndigheder i stat eller kommune
  • Forskning på undervisningsinstitutioner, i analyselaboratorier, hos offentlige myndigheder eller i private virksomheder
  • Formidling på museer, i dyreparker, zoologiske haver eller nationalparker
  • Sygdomsbekæmpelse og udvikling af medicin i medicinalindustrien Levnedsmiddelkontrol, mikrobiologi og bioteknologi
  • Sikring af rent drikkevand og spildevandsrensning hos forsyningsselskaber
  • Undervisning i gymnasiet


Se brochure om uddannelserne inden for biologi, kemi, miljø og bioteknologi (pdf):

”Det som er spændende ved netop uddannelsen i Biologi er, at man får lov til at stå ansigt til ansigt med de mindste til de største organismer”

Carina Rabjerg Pedersen, studerende


LÆS BIOLOGI SOM ETFAGS- ELLER TOFAGSUDDANNELSE

Du kan læse bachelor- og kandidatuddannelsen i Biologi som enten etfags- eller tofagsuddannelse.

Etfagsuddannelse

På etfagsuddannelsen læser du udelukkende Biologi, og når du har bestået både din bachelor- og din kandidatuddannelse, ender du med titlen cand.scient. i Biologi.

Tofagsuddannelse

På en tofaglig uddannelse, hvor Biologi er dit centrale fag, vælger du et sidefag som fx Fysik, Kemi, Engelsk eller et andet gymnasialt fag. Du skriver speciale i Biologi. Hvis du fx læser din uddannelse i Biologi og Engelsk, bliver din titel cand.scient. i Biologi og Engelsk, og din uddannelse er specielt velegnet til en karriere som gymnasielærer.

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester.

Find information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet

Se oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte AAU studievejledning


testimonials


LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ BIOLOGI


Mød Thomas, som læser Biologi


ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


SØG OPTAGELSE PÅ BIOLOGI

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Feltarbejde - naturbevaring
  • Projektstyring og samarbejde

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Studiepraktik 2020
Tilmeld dig Studiepraktik på AAU inden 15.september 2020.
Læs om Studiepraktik 2020