Spring til indhold

Bachelor

Biologi

På biologi får du lov til at eksperimentere, afprøve nye metoder i naturen og i laboratoriet, og du lærer om alle aspekter af biologien – lige fra livets mindste byggesten til store komplekse økosystemer og den levende natur.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil have fingrene i jorden og teorien i hovedet
Du er fascineret af alt levende, naturen og hvordan vi passer på den
Du ønsker at bruge både laboratoriet og felten som din legeplads og finde ny indsigt i biologien

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Biologi

På biologi får du lov til at eksperimentere, afprøve nye metoder i naturen og i laboratoriet, og du lærer om alle aspekter af biologien – lige fra livets mindste byggesten til store komplekse økosystemer og den levende natur.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil have fingrene i jorden og teorien i hovedet
Du er fascineret af alt levende, naturen og hvordan vi passer på den
Du ønsker at bruge både laboratoriet og felten som din legeplads og finde ny indsigt i biologien

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Er du nysgerrig på naturen, der omgiver os? Og har du lyst til at lære om mikroorganismer, miljø, økosystemer og genetik?

Så er en bachelor i biologi på Aalborg Universitet det helt rette valg for dig! Du får grundlæggende bred viden om den levende verden - bakterier, planter- og dyrs fysiologi, molekylærbiologi, genetik og evolution. Som studerende kommer du på rundtur i biologiens verden med både gruppeture i felten, jord under neglene og komplekse forsøg i laboratoriet. Undervisningen på biologi er en blanding af forelæsninger, gruppearbejde, projektskrivning samt laboratorie- og feltarbejde.

Du kan skifte mening

Hvis du fortryder dit studievalg, kan du i mange tilfælde skifte til en anden uddannelse, når du har bestået det første studieår uden din uddannelse bliver forlænget. Tag en snak med din studievejleder om mulighederne, hvis det bliver aktuelt.

”Det spændende ved uddannelsen i biologi er netop, at man får lov til at stå ansigt til ansigt med alt fra de mindste til de største organismer”

Carina Rabjerg Pedersen, Studerende

thumbnail

Laboratoriefaciliteter på studiet

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Laboratoriefaciliteter på studiet

På Aalborg Universitet kan du læse biologi, som en 3-årig bacheloruddannelse. Uddannelsen læses i Aalborg. Bacheloruddannelsen giver dig en grundlæggende, bred viden om den levende verden, som omgiver os. Du lærer blandt andet om bakterier, planter- og dyrs fysiologi, molekylærbiologi, genetik og evolution samt økosystemer på land og i vand. Du kommer både til at arbejde i felten, f.eks. med indsamling og registreringer i vandløb, hav, skove og heder, og i laboratoriet med kontrollerede forsøg og analyse af f.eks. næringsstoffer, genudtrykning og drivhusgasser.

På uddannelsen opnår du viden inden for biologi, kemi, matematik og statistik, der tilsammen danner baggrund for, hvordan vi sammen kan løse nogle af samfundets helt store udfordringer inden for miljø, naturforvaltning, jordbrug, fiskeri og medicin.

Fagligt indhold

På hvert semester udgør kurserne halvdelen af tiden, og den anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper – i tæt tilknytning til forskningsmiljøerne og ofte i samarbejde med eksterne partnere.

Du kan kombinere biologi med andre uddannelser og få en bredere profil, og uddannelsen giver kompetencer til at undervise i biologi på gymnasiet. Hvis du kombinerer biologi med kemi, får du undervisningskompetence i hele tre fag – biologi, kemi samt bioteknologi.

En stor del af bacheloruddannelsen i biologi foregår i laboratoriet eller i felten.

I løbet af uddannelsen arbejder du også med...

Matematik og statistik, Organisk og Fysisk Kemi, Genetik og Evolution, Mikrobiologi, Zoologi, Biokemi, Molekylærbiologi og cellebiologi, Økologi og økotoksikologi, Data science, Marin biologi og limnologi, Human og zoofysiologi, Botanik og plantefysiologi,

Laboratoriearbejde

I laboratoriet opnår du erfaring med at designe og tilrettelægge forsøg, analysere biologiske problemstillinger og beskrive og tolke eksperimentelle data. I laboratoriet studerer du bl.a. gener og biokemiske reaktioner, mikroorganismers økologi, planter og dyrs fysiologi, og giftigheden af miljøfremmede stoffer. Konkrete eksempler på arbejde i laboratorier er undersøgelser af miljøændringer på modelorganismer som f.eks. bananfluer, om mikroplastik hæmmer dyreplanton, insekter som foder til husdyr, og om planters fotosyntese og respiration reguleres af planternes indre ur.

Feltarbejde

Biologi er studiet af den levende natur, og uddannelsen bringer dig derfor ud til en række forskellige biotoper, hvor du laver praktisk feltarbejde både i akvatiske og terrestriske miljøer. Som studerende i biologi har du desuden mulighed for at skrive projekter i samarbejde med Aalborg Zoo, hvor du ét semester også får kontorplads.

Semesteroversigt

Kandidatmuligheder

  Job & Karriere

  Er du klar til Biologi-studiet? Tag testen og få svar! 

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

  Optagelse og adgangskrav

  Kontakt

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev