Forskning
Samarbejde

Bioteknologi, Bachelor

Bioteknologi

Bioteknologi

Bioteknologi er en tværfaglig uddannelse og rummer både biologi, kemi, procesteknologi og ingeniørvidenskab. På bacheloruddannelsen i Bioteknologi får du et solidt grundlag for at arbejde med løsninger på nogle af samfundets helt store udfordringer inden for bioenergi, sundhed, fødevarer, produktion og miljø. Kombinationen af biologi og teknik betyder, at bacheloruddannelsen både indeholder vigtige grundfagene kemi, matematik og procesteknik, og at du opnår grundig forståelse af og praktisk erfaring med celle- og mikrobiologi, biokemi og molekylærbiologi.

EN AF DE BEDSTE INGENIØRUDDANNELSER I VERDEN

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på et af de bedste ingeniøruddannelse i verden! Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som det fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

FORSTÅ BIOLOGISKE PROCESSER

Fagligt indhold på bioteknologiuddannelsen

Bioteknologi er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses i Aalborg. I løbet af uddannelsen arbejder du på tværs af fagområderne biologi, kemi og ingeniørvidenskab. Uddannelsen giver dig et bredt kendskab til biokemiske og biologiske processer. Du får et indgående indblik i geners struktur og funktion, cellers og organismers biologi, opstilling af modeller for vækst og bioteknologisk produktion, og du får erfaring med eksperimentelt arbejde i laboratoriet.

En stor del af uddannelsen foregår ved eksperimentelt laboratoriearbejde. Derved får du både stor teoretisk indsigt og praktisk erfaring med den molekylære og procesorienterede del af bioteknologien.
 

SØG OPTAGELSE PÅ BIOTEKNOLOGI

”Jeg valgte Bioteknologi på AAU, fordi jeg altid har været vildt fascineret af, hvordan naturens egne biologiske systemer med lidt hjælp fra en bioteknolog, kan være med til at løse nogle af samfundets store udfordringer på en miljøvenlig måde”

STINE K. ØSTERGAARD, STUDERENDE

Hverdagen som studerende på bioteknologi


Uddannelsen er et fuldtidsstudium, hvor studieformen er problembaseret læring, som foregår ved gruppearbejde på et projekt. Projektet tager udgangspunkt i en reel problemstilling, som projektgruppen skal undersøge gennem grundlæggende teorier og eksperimenter i laboratoriet, så du lærer at analysere en problemstilling og stille de vigtigste spørgsmål.

Du lærer at tilrettelægge og udføre forsøg og beskrive og analysere resultaterne. Du kommer til  at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af din studietid og vil tilbringe det meste af dagen på universitetet. Uddannelsen giver dig mulighed for kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du i samarbejde med din projektgruppe finder løsninger på problemstillinger, så du hele tiden udfordres til at tænke i nye baner.

Mød thomas, der læser bioteknologi


Læs mere om fagligt indhold på bioteknologi

Find Kemi og BIOVIDENSKAB PÅ SOCIALE MEDIER

ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.
 

Karrieremuligheder

De fleste der tager en bacheloruddannelse i Bioteknologi læser videre på en kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet - Som oftest civilingeniør (cand.polyt.) i Bioteknologi.

Bioteknologi er et område, verdenssamfundet satser massivt på, og i Danmark er vi med helt fremme. Du kan derfor forvente at komme ud til et jobmarked med meget lav ledighed.Som bioteknologiingeniør kan du arbejde med udvikling og produktion baseret på mikrobielle og enzymatiske processer i den bioteknologiske og farmaceutiske industri. Du kan også arbejde med bioteknologisk analyse eller moderne diagnosticeringsmetoder og varetage forskning, innovation, projektledelse og undervisning.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for bioteknologi kan du arbejde med:

 • Analysekemi og biokemi
 • Bioinformatik
 • Forskning (Ph.d. studerende)
 • Hospitalskemi og diagnostik
 • Informationsarbejde
 • Klinisk mikrobiologi
 • Konsulentvirksomhed
 • Kvalitetssikring
 • Laboratorieledelse
 • Miljømikrobiologi
 • Procesteknologi
 • Undervisning


Mød en tidligere bioteknologistuderende


 


Studieliv på aalborg universitet

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for den unikke undervisningsform - Problembaseret Læring (PBL). Kort fortalt går det ud på, at du kommer til at arbejde i grupper sammen med dine studiekammerater, hvor du identificerer, analyserer, formulerer og løser problemstillinger fra det virkelige liv. Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende, da du i høj grad selv har mulighed for at definere de problemstillinger, du arbejder med, du udvikler dine evner inden for teamwork, og du bliver klædt godt på til det arbejdsmarked, der venter dig efter endt studie. 

GRUPPEARBEJDE

På Aalborg Universitet kommer du i høj grad til at arbejde i grupper med dine studiekammerater. Det betyder, at du gennem samarbejde og arbejdsdeling, får mulighed for at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene, og at du altid har andre at sparre og drøfte faglige udfordringer med. Desuden betyder gruppearbejdet, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og får en stor omgangskreds på dit studie.

Læs mere om gruppearbejde på Aalborg Universitet

Hvad siger de studerende om uddannelsen?​

STUDIEBYEN AALBORG

Aalborg er Danmarks fjerde største by, og hver 5. indbygger er studerende - Det er derfor en by med mange andre unge mennesker og tilbud, der er målrettet dig som studerende. Når du skal starte på studie i Aalborg, behøver du ikke bekymre dig om at stå uden tag over hovedet. Der er nemlig boliggaranti for nye studerende, der vil flytte til byen, og det er muligt at finde lækre studieboliger centralt placeret, der er til at betale på en SU.

Studerende i Aalborg? Alt du har brug for at vide

TÆT SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet, hvilket betyder, at du allerede som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at gøre dig praktiske erfaringer med det teori, du lærer på universitetet.

FORSKENDE OG ENGAGEREDE UNDERVISERE

På Aalborg Universitet har vi forskningsbaseret undervisning, hvilket kort fortalt betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun bøger, men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. 

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste state-of-the-art teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

Brochure

Se brochuren for bacheloruddannelsen i BIOteknoLOGI og kandidatmulighederne

Matchtjekker: Er du klar til bioteknologistudiet?

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Molekyler - mikroorganismer
 • Sundhed, mennesker og miljø
 • Eksperimentelt laboratoriearbejde
 • Projektstyring og samarbejde

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU