AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Bioteknologi, Bachelor

Bioteknologi

Bioteknologi

Enzymer, mikrobielle kulturer, forbedrede landbrugsafgrøder og nye medicinske behandlingsformer er nogle af de emner, du vil stifte bekendtskab med. På bacheloruddannelsen i Bioteknologi arbejder du med udvikling af biologiske og miljørigtige løsninger på nogle af samfundets store udfordringer inden for bioenergi, sundhed, fødevarer, produktion og miljø.


Mød Anne Mette fra Bioteknologi

Anne Mette undersøger, hvordan bjørnens krop tilpasser sig under dens vinterhi. Svarene kan få stor betydning for mennesker, der lider af sygdomme forbundet med inaktivitet.


 

FORSTÅ LIVETS BYGGESTEN

Bioteknologi er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses i Aalborg. I løbet af uddannelsen arbejder du på tværs af faggrænserne mellem biologi, kemi og ingeniørvidenskab. Uddannelsen giver dig et bredt kendskab til livets byggesten, du får et indgående indblik i organismers biologi og biokemi, og du får erfaring med eksperimentelt arbejde, modellering, kemiske enhedsoperationer og bioteknologisk procesteknologi.

En stor del af uddannelsen foregår i laboratoriet. I laboratoriet lærer du at designe og tilrettelægge forsøg, at analysere problemstillinger og at beskrive resultaterne af forsøgene. Du får herved stor praktisk erfaring inden for den procesorienterede del af bioteknologien. Du lærer bl.a. at udvikle og dyrke naturlige og genmodificerede mikroorganismer og p fremstille proteiner og andre biologiske molekyler.

”At have nogen til at læse ens arbejde igennem og give løbende feedback og idéer er utrolig meget værd”

Ea Høegh Riis Nielsen, studerende

Uddannelsen giver dig mulighed for kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du i samarbejde med din projektgruppe finder løsninger på udfordringer i forbindelse med bioteknologi. Alle dine projekter tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke i nye baner.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.


Mød Thomas, som læser bioteknologi

 

”Jeg valgte Bioteknologi på AAU, fordi jeg altid har været vildt facineret af, hvordan naturens egne biologiske systemer med lidt hjælp fra en bioteknolog, kan være med til at løse nogle af samfundets store udfordringer på en hensigtsmæssig måde ift. miljøet”

Stine K. Østergaard, studerende

Kombinationen af projektarbejde og kurser betyder, at du får kompetencer til at kunne arbejde med fx udvikling og forskning inden for dit interesseområde i ind- og udland.

Med en bacheloruddannelse i Bioteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse, fx civilingeniør (cand.polyt.) i Bioteknologi eller Bæredygtig Bioteknologi. Som færdiguddannet kandidat inden for dette fagområde har du gode muligheder for at finde et relevant job.

Som bioteknologiingeniør kan du arbejde med udvikling og produktion baseret på mikrobielle og enzymatiske processer i den bioteknologiske og farmaceutiske industri. Du kan også arbejde med bioteknologisk analyse eller moderne diagnosticeringsmetoder eller varetage forskning, innovation, projektledelse og undervisning. Din fremtidige arbejdsplads kan fx være Novozymes, Novo Nordisk eller Arla.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for bioteknologi kan du arbejde som fx:

 • Ingeniør
 • Konsulent
 • Kemiker
 • Hospitalskemiker
 • Informationsmedarbejder
 • Ph.d.-studerende
   

Se brochure om uddannelserne inden for biologi, kemi, miljø og bioteknologi (pdf):


testimonials

Læs mere om fagligt indhold på bioteknologi


Mød en tidligere bioteknologistuderende

 

ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.
 

DU KAN OGSÅ LÆSE I københavn

Du kan læse Sustainable Biotechnology i København - klik ind på Sustainable Biotechnology for nærmere information.

SØG OPTAGELSE PÅ BIOTEKNOLOGI

 

EN AF DE BEDSTE INGENIØRUDDANNELSER I VERDEN

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Molekyler - mikroorganismer
 • Sundhed, mennesker og miljø
 • Eksperimentelt laboratoriearbejde
 • Projektstyring og samarbejde

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Studiepraktik på AAU
Kom i studiepraktik og oplev livet på AAU på nærmeste hold. Studiepraktik 2019