Miljøvidenskab

Bachelor

Miljøvidenskab

På Miljøvidenskab arbejder du med at finde løsninger på lokale og globale miljømæssige udfordringer. Alt fra menneskeskabte systemer, som byer, industri og landbrug, til naturlige systemer, som vandløb, søer og havet.

Få kendskab til

Samfundsmæssige miljøudfordringer
Feltarbejde
Laboratorieforsøg

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Miljøvidenskab

På Miljøvidenskab arbejder du med at finde løsninger på lokale og globale miljømæssige udfordringer. Alt fra menneskeskabte systemer, som byer, industri og landbrug, til naturlige systemer, som vandløb, søer og havet.

Få kendskab til

Samfundsmæssige miljøudfordringer
Feltarbejde
Laboratorieforsøg

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Drømmer du om et miljø, der ikke er sundhedsskadeligt for mennesker? Og vil du være med til at udvikle alternative og mere miljøvenlige produkter? På bacheloruddannelsen i miljøvidenskab arbejder du med miljø i relation til både menneskeskabte systemer som byer, industri og landbrug og til naturlige systemer som vandløb, søer og havet.

Miljøvidenskab er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses i Aalborg. Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer fagområderne kemi, fysik, bioteknologi og biologi. På uddannelsen stifter du bekendtskab med de metoder, processer og teknologier, som anvendes inden for miljøområdet. Du lærer fx, hvordan man håndterer en pludselig opstået situation som eksempelvis forurening af drikkevand eller udslip af iltforbrugende stof i vandløb.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Verden har brug for mennesker, der kan tænke i bæredygtige løsninger inden for alle områder af samfundet

Mathilde Riddermann Laursen, Studerende

Fagligt indhold

Bacheloruddannelsen i miljøvidenskab byder på eksperimentelt laboratoriearbejde, hvor du i laboratoriet lærer at designe og tilrettelægge forsøg, analysere problemstillinger og efterfølgende beskrive og analysere resultaterne af forsøgene. Uddannelsen byder desuden også på modellering, hvor du blandt andet modellerer afløb- og vandforsyningssystemer, livscyklusanalyser og stofbalancer.

Uddannelsen giver dig en unik mulighed for at skabe en tæt kontakt til erhvervsliv og kommuner gennem projektarbejdet, hvor du finder løsninger på udfordringer i relation til miljøvidenskab. Alle projekterne tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke både kreativt, systematisk, teoretisk og praktisk for at finde nye løsninger.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Som studerende skal du forvente at arbejde tæt sammen med dine  medstuderende hovedparten af tiden. Vi forventer, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet sammen med dine medstuderende.

Semesteroversigt

Kandidatmuligheder

  Job og karriere

  Er du klar til Miljøvidenskab-studiet? Tag testen og få svar! 

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

  Optagelse og adgangskrav

  Kontakt

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev