Spring til indhold

Kandidat

Chemistry, Civilingeniør

Du bruger din kemiske viden til praktiske løsninger og udvider dermed dit kendskab til centrale metoder, teorier og begreber inden for kemi. På uddannelsen arbejder du med grundlæggende problemstillinger og sætter fokus på moderne forskning og teknologi.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne arbejde med kemi og teknologi
Du vil bruge kemi til at syntetisere nye materialer, funktionelle molekyler og skabe et renere miljø
Du trives med laboratoriearbejde, problemløsning og samarbejde med andre

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Chemistry, Civilingeniør

Du bruger din kemiske viden til praktiske løsninger og udvider dermed dit kendskab til centrale metoder, teorier og begreber inden for kemi. På uddannelsen arbejder du med grundlæggende problemstillinger og sætter fokus på moderne forskning og teknologi.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne arbejde med kemi og teknologi
Du vil bruge kemi til at syntetisere nye materialer, funktionelle molekyler og skabe et renere miljø
Du trives med laboratoriearbejde, problemløsning og samarbejde med andre

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Har du nogensinde overvejet, hvad det er, der bringer danske industrivirksomheder i internationale førerpositioner inden for deres felt? Takket være deres ingeniørers videnskabelige og tekniske kompetencer samt evne til at samarbejde kan de forblive på forkant med den teknologiske innovation og udvikling. Med civilingeniøruddannelsen i Chemistry (Kemi) har du mulighed for at skabe din egen profil som kemiingeniør og udvikle nye kompetencer og få større selvstændighed og ansvar.

Man får tidligt i uddannelsesforløbet mulighed for at samarbejde med forskellige virksomheder i forbindelse med semesterprojekter. udover at det har givet mig et godt indblik i uddannelsens fremtidsmuligheder, har disse samarbejder hjulpet mig med at forstå den teoretiske viden fra vores kurser ved at bruge den i praksis.

Julie Hansen, studerende

Fagligt indhold

Virksomheds- og udlandsophold

På kandidatuddannelsens 3. semester har du en række forskellige muligheder hvis ikke du allerede på dette tidspunkt starter dit afgangsprojekt:

 • Et virksomhedsophold (projektorienteret forløb), hvor du er med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden. I løbet af opholdet udarbejder du et projekt, som tager udgangspunkt i en eller flere af de arbejdsopgaver, du tager del i. Virksomhedsopholdet kan være i en virksomhed i enten Danmark eller udlandet
 • Et studieophold, hvor du tager et semester på et andet dansk eller et udenlandsk universitet

AAU har samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelserne også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

Eksempler på udlandsophold (virksomhedsophold og studie)

 • Australien, Melbourne: Rheologisk karakterisering af suspensioner
 • Tyskland, Clausthal, Institute of Non-Metallic Materials: Kemiske modificering af glas overflade
 • Brasilien, São Carlos, Department of Materials Properties: Karakterisering af elektron ledende glas
 • Japan, Shiga, Department of Materials Science: Silikat glas tæthed karakterisering
 • Kina, Beijing, Chinese Academy of Sciences: Bionedbrydelige polymerer
 • USA, Pasadena, California Institute of Technology: Kuhlehydrate polymerer og drug delivery
 • USA, New Orleans, Tulane University: Hybrid solceller
 • Frankrig, Thiais (Paris), CNRS: Cyclodextriner polymerer
 • Holland, Terneuzen, The Dow Company: Plast polymerer

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Karrieremuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Chemistry har du et indgående kendskab til de mange nuancer og anvendelser af kemi, som er baseret på teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning. Du kan identificere og analysere problemstillinger inden for fagområdet og være med til at løse problemerne ved valg af de rigtige teorier, metoder og modeller. Samtidig kan du være med til at forske i nye materialer og nye separationsmetoder.

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Chemistry (Kemi) har du en bred vifte af jobmuligheder i både ind- og udland. Du vil blandt andet kunne få job i den kemiske og farmaceutiske industri, hos offentlige myndigheder, i ingeniørvirksomheder, på universiteter, på forskningscentre, i plast- og gummiindustrien, i jernindustrien eller i mineralolieindustrien. Din fremtidige arbejdsgiver kan fx være Corning, ROCKWOOL, LEGO, Aalborg Portland, Siemens AG, Novo Nordisk, Novozymes, Skamol, VBM Laboratoriet, EUC Nord eller HTX Frederikshavn.

Har du en forsker gemt i maven, har du også mulighed for at tage fat på en forskerkarriere som fx erhvervsforsker eller ph.d.-stipendiat på universitetet.

Eksempler på din fremtidige jobtitel kunne være:

 • Proceskemiker
 • Retskemiker
 • Plast- og polymerkemiker
 • Servicekemiker
 • Analysekemiker
 • Underviser

Du kan arbejde med:

 • Offshore processer
 • Udvikling og produktion af nye materialer og produkter til fødevarer, tekstiler, medicin, kosmetik, vaskemidler, sprøjtemidler, plast, lim eller byggematerialer 
 • Udvikling af katalysatorer til reduktion af forurening
 • Drift, kontrol eller udvikling i kemisk produktion
 • Undervisning på de gymnasiale uddannelser
 • Forskning
 • Analyse af forskellige materialers egenskaber
Nu arbejder jeg som forskningsassistent hos Technische Universität i Graz, Østrig. Mit studie på AAU hjælper mig stadig den dag i dag, fordi det gjorde mig mere selvstændig.

Daniel Höllen, tidligere studerende

Optagelse og adgangskrav

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...