AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Chemistry, civilingeniør

Chemistry, civilingeniør

Chemistry, civilingeniør

Har du nogensinde overvejet, hvad det er, der bringer danske industrivirksomheder i internationale førerpositioner inden for deres felt? Takket være deres ingeniørers videnskabelige og tekniske kompetencer samt evne til at samarbejde kan de forblive på forkant med den teknologiske innovation og udvikling. Med civilingeniøruddannelsen i Chemistry (Kemi) har du mulighed for at skabe din egen profil som kemiingeniør og udvikle nye kompetencer og få større selvstændighed og ansvar.

" Man får tidligt i uddannelsesforløbet mulighed for at samarbejde med forskellige virksomheder i forbindelse med semesterprojekter. Udover at det har givet mig et godt indblik i uddannelsens fremtidsmuligheder, har disse samarbejder hjulpet mig med at forstå den teoretiske viden fra vores kurser ved at bruge den i praksis"

Julie hansen, STUDERENDE

 

Chemistry er en toårig teknisk kandidatuddannelse, der læses i Aalborg. På uddannelsen beskæftiger du dig med studiet af nye materialer, nye separationsmetoder og syntese af nye stoffer, hvilket er metoder, som blandt andet bruges til anvendelse i medikoteknik, bygningsindustri og i fødevareindustrien.

På uddannelsen arbejder du med grundlæggende problemstillinger og sætter fokus på moderne forskning og teknologi. Du fordyber dig i emnerne, eksperimenterer og lærer at se tingene i et større perspektiv.

Du får mulighed for kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på aktuelle udfordringer. Alle projekterne tager udgangspunkt i relevante problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke kreativt, systematisk og innovativt.

Undervisningen foregår i et internationalt forskningsmiljø og vil derfor primært være på engelsk. Næsten al litteratur vil være på engelsk.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Som færdiguddannet civilingeniør (cand.polyt.) i Chemistry har du et indgående kendskab til de mange nuancer og anvendelser af kemi, som er baseret på teori, praktisk erfaring og den nyeste internationale forskning. Du kan identificere og analysere problemstillinger inden for fagområdet og være med til at løse problemerne ved valg af de rigtige teorier, metoder og modeller. Samtidig kan du være med til at forske i nye materialer og nye separationsmetoder.

Du kan arbejde med:

  • Udvikling og produktion af nye materialer og produkter til fødevarer, tekstiler, medicin, kosmetik, vaskemidler, sprøjtemidler, plast, lim eller byggematerialer 
  • Udvikling af katalysatorer til reduktion af forurening
  • Drift, kontrol eller udvikling i kemisk produktion
  • Undervisning
  • Forskning
  • Analyse af forskellige materialers egenskaber


Se brochure om uddannelserne inden for biologi, kemi, miljø og bioteknologi (pdf):


testimonials

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ CHEMISTRY

Mød en studerende


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …


PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


SØG OPTAGELSE PÅ CHEMISTRY

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Udvikling af nye processer og materialer
  • Tæt samarbejde med virksomheder
  • Nye materialer og nye seperationsmetoder
  • Syntese af nye stoffer

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for