Forskning
Samarbejde

Datavidenskab, Bachelor

Datavidenskab på Aalborg Universitet

Datavidenskab

 

                  »  Hvem læser datavidenskab      » Hvad lærer du     » Hvordan ser din fremtid ud

Om uddannelsen

Datavidenskab (Data Science) er en uddannelse for dig, der vil bidrage til nye og bedre løsninger i en stadig mere kompleks og digitaliseret verden. På Datavidenskab lærer du at analysere og håndtere verdens voksende datamængder. Og du lærer at uddrage den vigtigste viden fra datamængderne og omsætte den til nye produktive løsninger. Studiet forener datalogi og matematik og giver dig viden om bl.a. kunstig intelligens, statistik, visualisering, etik og programmering samt værktøjer til at arbejde kritisk, analytisk og kreativt med fremtidens vigtigste ressource. Du lærer at organisere og sætte strøm til teori, værktøjer og data i kreativt samspil med verden og andre mennesker omkring dig.

Med uddannelsen får du færdigheder, som du kan bruge i alle de brancher, hvor håndtering af data er blevet en fundamental ’game changer.’ Det være sig i sundheds- og finanssektoren eller inden for politik, klima, mobilitet og underholdning. Det er i den sammenhæng ingen hemmelighed, at efterspørgslen på kandidater i datavidenskab er hastigt voksende.  

Uddannelsen vil det første år tage dig rundt i matematikkens grundlæggende begreber. Der vil også være programmering og dataanalyse på skemaet. På det andet år kommer der mere avanceret statistik og programmering, herunder også undervisning i kunstig intelligens og visualisering af data. På det tredje år har du mulighed for at styrke din viden på de områder, som har vakt din særlige interesse. Du slutter af med et bachelorprojekt.

Datavidenskab er som alle andre uddannelser på Aalborg Universitet baseret på problembaseret læring, PBL. Det betyder, at undervisningen ved siden af forelæsninger og øvelser består af vores unikke team- og projektarbejde i tæt udveksling med erhvervslivet og eksterne partnere. Du vil opleve, at denne tilgang giver studiet en ekstra social dimension og de forskellige opgaver ofte en helt speciel relevans. 

Adgangskrav

Adgang til bacheloruddannelsen forudsætter opfyldelse af følgende krav eller dokumentation af tilsvarende kvalifikationer:
 • Bestået adgangsgivende eksamen
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A med et gennemsnit på minimum 4,0
Læs mere om adgangskrav her.

Søg ind

Prøv match-testen
 

Hvem læser på uddannelsen?

Der er mange veje til datavidenskab. Det er også noget, der afspejler sig i de studerende, der læser på uddannelsen. Der findes ikke én type – men mange forskellige. 

Det er nemlig også forskelligt, hvad de studerende vil med datavidenskab. Vi har nogle, der drømmer om at gøre en forskel på klimaområdet. Vi har nogle, der vil gøre e-handel lettere for verden. Og vi har også dem, som kan fornemme en lille forsker i maven.

Fælles for alle på studiet er dog viljen til at opnå en stærk matematisk og datalogisk forståelse og en interesse i de udfordringer, som verden stiller os. Fælles er også en evne til at se på tværs af ting – at tage andre veje. Det kommer især til udtryk i det unikke team- og projektarbejde, vi har på hvert semester. Her er man fælles om at dykke ned i store og komplekse problemstillinger. Ligesom man er fælles om at  komme ud på den anden side med ny viden og nye muligheder på hånden.

Når vi nu taler om muligheder, er det vigtigt at slå fast, at det ikke er noget krav, at du skal kunne programmere, inden du begynder på datavidenskab. Det er en del af din læring og udvikling på studiet.

Det eneste, vi kræver –  udover de formelle adgangskrav – er åbenhed. For der er ingen i tvivl om, at det bliver vores evne til at se data og brugeradfærd i en større sammenhæng, som kommer til at forme mange af fremtidens bedste løsninger. 
 

 

Hvordan er det at læse på uddannelsen?

Det er spændende at læse på datavidenskab. Det tør vi godt garantere. Og sjovt. Men vi tør også garantere, at det kan være udfordrende. Datavidenskab er et fuldtidsarbejde med undervisning, øvelser, teamwork og selvstændige studier.

Hvert semester består af en række kurser kombineret med projektarbejde i teams. Du får indsigt i en lang række aspekter af datavidenskab på tværs af matematik, datalogi, design, ingeniør- og samfundsvidenskab og kunstig intelligens, samtidig med at du bliver trænet i at arbejde både kreativt og løsningsorienteret.

Undervisningen består af matematik, statistik, datalogi og samfunds- og ingeniørvidenskab. Hvert semester følger du kurser, og har gruppe- og projektarbejde med gruppeeksamen. Du vil lære metoder til at forstå og analysere store datamængder. Ligesom du vil lære at anvende og formidle resultaterne til andre.
 

Undervisningsplan

Mere læring – fagligt og socialt – med problembaseret læring

Vi underviser i problembaseret læring, PBL. Det er en undervisningsform, som Aalborg Universitet er kendt for i hele verden – både blandt undervisere, politikere og erhvervsledere. Det danner rammen om det faglige indhold og din hverdag på studiet. 

Det er vores oplevelse, at problembaseret læring og arbejde i teams ikke bare gør det muligt for de studerende at arbejde med mere komplekse og spændende problemstillinger i samarbejde med eksterne partnere og virksomheder. Det har også den bonus, at det bidrager til øget ansvar, motivation og fællesskabsfølelse hos de studerende. Det gælder både i hverdagen og i forbindelse med gruppeeksamenerne.

Af samme grund vil du opleve, at der et godt og aktivt studieliv på Datavidenskab. Mange tilbringer tid på universitetet, hvor de laver opgaver og projekter i deres grupper, eller finder sammen om fælles interesser.
 

Sociale og faglige aktiviteter

Studenterklubberne på Datalogi, hvor datavidenskabsuddannelserne hører hjemme, byder året rundt på sociale og faglige aktiviteter, som drives af frivillige. Her kan du møde dine medstuderende i nye og andre rammer, som du naturligvis også selv kan være med til at bidrage til.

Fredagsbaren er et centralt omdrejningspunkt, hvor mange har tradition for at ses og lade op til weekenden. Du vil opleve, at fredagsbaren fra tid til anden også byder på foredrag og/eller besøg af virksomheder- og organisationer, hvor data, IT, design, kunstig intelligens mv. er et afgørende parameter i hverdagen.

F-klubben er en forening for studerende og ansatte med tilknytning til IT-uddannelserne og de naturvidenskabelige uddannelser ved Aalborg Universitet. Det er en klub, som har til formål at skabe liv og fællesskab på instituttet. Det sker ved at stå for faste arrangementer, herunder også fredagsbaren, samt faglige begivenheder og fester hvert eneste semester.

ADSL (Aalborgs Datalogiske Studenterlaug) er en studenterpolitisk organisation, der repræsenterer de studerende ved uddannelserne under datalogi. Organisationen støtter er med til at skabe sociale og faglige arrangementer på tværs af studieretningerne og hjælper også studerende – bl.a. i forbindelse med støttemidler til projekter.
 


Hvordan ser fremtiden ud med uddannelsen?

Fremtiden ser god ud, for virksomhederne efterspørger kandidater i datavidenskab. Stærk og innovativ håndtering af data er allerede nu en af verdens mest afgørende konkurrenceparametre. Det er uanset, om vi taler om Google, Maersk, Vestas og Aalborg Kommune eller nye, spændende opstartsvirksomheder.

Kandidater i datavidenskab fra AAU er derfor eftertragtede kandidater i den private og offentlige sektor. Det skyldes dog ikke kun evnen til at håndtere store datamængder, men også de unikke samarbejdsfærdigheder, som er et resultat af gruppearbejde og den problemorienterede læring.

Du vil kunne varetage jobfunktioner på flere centrale niveauer indenfor sundhedsvæsnet og it- og finanssektoren. Energivirksomheder og medicinalindustrien er også brancher, hvor kandidater i datavidenskab er i høj kurs. Du kan også blive forsker eller – som flere og flere gør –  starte din egen virksomhed.

Eksempler på områder, hvor specialister i datavidenskab (data science) er afgørende for succes: 

 • Forbrugeradfærd: Hvad vil du se på Netflix? Datavidenskab kan bruges til at analysere brugernes adfærd på streaming sites med henblik på at forbedre platformen og investere målrettet i nye film og serier.
 • Kriminalitet: Hvor sker det næste indbrud? En kombination af maskinlæring og politiets historiske data om forbrydelser kan bruges til at forudsige, hvor og hvordan kriminalitet finder sted.
 • Trafik: Bruger du Google Maps? Big data kan bruges til intelligent ruteplanlægning, hvori der indgår forudsigelser af trafikken baseret på real-time data eller historiske data.
 • Sundhedssektoren: Sensorer og wearables kan monitorere patienter real time og bidrage til hurtigere og mere præcis diagnosticering eller dosering af medicin.
   

 

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Kunstig intelligens
 • Big data
 • Statistik
 • Programmering
 • Dataanalyse
 • Visualisering af data

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU