Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Datavidenskab, Bachelor

I morgen bliver der stjålet 21 biler i Danmark. Vil du vide hvor?

Datavidenskab

Verdens største taxaselskab har ingen taxaer selv. Verdens største butik har intet lager. Verdens største boligudlejningsselskab ejer ingen ejendomme selv. Verdens største mediespiller har ingen journalister. De har det tilfælles med andre moderne virksomheder, at en stor del af deres forretning bygger på datavidenskab (data science) og kunstig intelligens. De er eksperter i at håndtere og udtrække viden fra enorme datamængder.

Bliv ekspert i fremtidens vigtigste ressource

Der ligger guld gemt i den store mængde information, som følger med den hastige digitalisering af samfundet. Men hvis al denne data skal have værdi, er det nødvendigt at vide, hvordan man håndterer den.

På bacheloruddannelsen i datavidenskab (data science) lærer du at arbejde med metoder til systematisk og kritisk at analysere store datamængder. Du bliver undervist i alt fra matematik og statistik til programmering, kunstig intelligens, data mining og visualisering af data. Hertil kommer emner som lovgivning og etik, for når vi snakker data, er høj sikkerhed og beskyttelse af privatlivet essentielt.

Det minder lidt om detektivarbejde. Du lærer, hvor du kan hente oplysninger, hvordan du tilgår dem, sorterer i dem, og ikke mindst hvordan du visualiserer dem, så de kan danne grundlag for beslutninger og nye idéer.

EKSEMPLER PÅ OMRÅDER, HVOR SPECIALISTER I DATAVIDENSKAB ER AFGØRENDE FOR SUCCES:

  • Forbrugeradfærd: Hvad vil du se på Netflix? Datavidenskab kan bruges til at analysere brugernes adfærd på streaming sites med henblik på at forbedre platformen og investere målrettet i nye film og serier.
  • Kriminalitet: Hvor sker det næste indbrud? En kombination af maskinlæring og politiets historiske data om forbrydelser kan bruges til at forudsige, hvor og hvordan kriminalitet finder sted.
  • Trafik: Bruger du Google Maps? Big data kan bruges til intelligent ruteplanlægning, hvori der indgår forudsigelser af trafikken baseret på real-time data eller historiske data.
  • Sundhedssektoren: Sensorer og wearables kan monitorere patienter real time og bidrage til hurtigere og mere præcis diagnosticering eller dosering af medicin.

Stor efterspørgsel efter data-eksperter i erhvervslivet

Erhvervslivet efterspørger disse kompetencer og mangler medarbejdere, der formår at skabe overblik over enorme mængder af data og omsætte denne viden til løsninger på konkrete udfordringer. Hvor godt man håndterer information, kan være afgørende for virksomheders forretningsmuligheder.

Det er oplagt at nævne it-giganter som Google, Netflix eller Spotify, der alle arbejder med datavidenskab, men der datavidenskab er en forretningskritisk arbejdsområde i mange brancher i dag. Når du er færdig med din uddannelse, er der jobmuligheder, f.eks. inden for klima-, finans-, IT-, konsulent-, energi-, forsikrings-, sundheds-, medie- eller produktionsbranchen. 

Studerende: Skab værdi med data

- Jeg interesserer mig for aktiehandel og forretningsudvikling, så jeg overvejer at bruge min viden til at arbejde med business intelligence. I dag er det en kæmpe udfordring for virksomheder i hele verden at få overblik over og udnytte al den information, der er til rådighed. På studiet lærer vi bl.a. at lave værktøjer, som kan skabe værdi ud af ’big data’, og dermed indgår vi som et vigtigt led i udviklingen af mange forskellige typer af virksomheder og produkter, fortæller Christian F. P. Nielsen, studerende i Datavidenskab.

UNIKT FOR STUDERENDE VED AAU

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Projekterne udarbejdes ofte i samarbejde med eksterne partnere og adresserer samfundsrelevante problemstillinger.

Da projektarbejdet foregår i grupper, skal du forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende det meste af tiden. Gruppearbejdsformen giver gennem samarbejde og arbejdsdeling bl.a. mulighed for at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet.

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Kunstig intelligens
  • Big data
  • Statistik
  • Programmering
  • Dataanalyse
  • Visualisering af data

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Aalborg Universitet afholder løbende arrangementer for studiesøgende, hvor du kan opleve livet på AAU på nærmeste hold.

Mød AALBORG UNIVERSITET