AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Datavidenskab, Bachelor

I morgen bliver der stjålet 21 biler i Danmark. Vil du vide hvor?

Datavidenskab

Hvad har politiets efterforskere og Google til fælles med Netflix og hospitaler? Svaret er data science - en blanding af algoritmer og matematik. At kunne håndtere og udtrække viden fra store datamængder er både nutiden og fremtiden.

En unik kombination af kompetencer skaber en stærk it-profil

Bacheloruddannelsen i Datavidenskab eller data science, som det populært kaldes, er matematisk og teknisk funderet. Som studerende får du en unik kombination af datalogi og matematik, som du lærer at anvende og formidle til andre. Uddannelsen indeholder desuden emner som lovgivning og etik, for når vi snakker data, er høj sikkerhed og beskyttelse af privatlivet essentielt. Desuden er dataprocessering, datahåndtering, data mining og maskinlæring samt avanceret statistik nøglebegreber. Som Danmarks IKT-universitet (informations- og kommunikationsteknologi) har vi på Aalborg Universitet de perfekte rammer til at udbyde en uddannelse inden for data science, der skal lave stærke profiler med denne unikke kombination af kompetencer.

På uddannelsen i Datavidenskab lærer du at bruge datalogiske og matematiske metoder til at designe, realisere og forstå analyser af store datamængder.

En studerende fortæller

Christian Fillip Pinderup Nielsen, studerende i Datavidenskab"Datavidenskab er en uddannelse, som kombinerer noget
fra datalogi og noget fra matematik i et studie. Vi lærer altså at sammenflette kompetencerne, som vi lærer fra matematikken, med de egenskaber, vi får fra programmering i datalogi. Hvert semester laver vi et projekt, hvor vi bruger de faglige emner fra forelæsninger til at løse et problem ud fra et udleveret projektemne. Det er en superfed arbejdsfacon, som er en af hovedårsagerne til, at jeg valgte Aalborg Universitet, fordi her er alt bygget op omkring gruppearbejde og problembaseret læring. Det er også en kompetence, som er en fordel, når man kommer ud på arbejdsmarkedet bagefter.

Ydermere valgte jeg Datavidenskab fordi jeg interesserer mig for Tech generelt og godt kan lide matematik. Det var vigtigt for mig at vælge et studie, jeg ikke ville miste motivationen for, derfor valgte jeg noget, der havde interesse for mig, og derfor føler jeg, at Datavidenskab et naturligt match for mig.

Datavidenskab er en uddannelse for dig, der har lyst til at lære computerens sprog og programmering, godt kan lide matematik og bruge de to ting sammen.”

- Christian Fillip Pinderup Nielsen, studerende i datavidenskab
 

Arbejdsform og læringsmetode

På uddannelsen kombineres projektarbejde og kurser for at give dig bedst mulige kompetencer til at kunne arbejde med udvikling og forskning i erhvervslivet eller på forskningsinstitutioner i ind- og udland, hvor data science er omdrejningspunktet.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet. På Datavidenskab lægges der særlig vægt på, at du lærer at formidle dit fagområde. Netop det lærer du i høj grad gennem projektarbejdet, hvor det er et krav, at du sammen med din projektgruppe formidler jeres resultater – både over for jeres vejleder og censor, men ofte også over for de erhvervsfolk, der måtte være en del af jeres projekt.

Besøg os på Facebook og se hvad de studerende laver på uddannelsen. Du kan også læse sjove og spændende historier om alt hvad der rører sig inden for IT.

 

Læs mere om fagligt indhold på datavidenskab

 

ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.
 

Søg optagelse på datavidenskab

Film om at læse på AAU

 

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Statistik
  • Programmering
  • Dataanalyse
  • Maskinlæring
  • Big Data

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Kom og mød Aalborg Universitet. Mød Aalborg Universitet