Enkeltfag - HD2 i Regnskab og økonomistyring og HD2 i Organisation og ledelse

Styring af finansielle virksomheder

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for de rammer der regulerer finansielle virksomheder, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til dit virke i den finansielle sektor.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD2 i Regnskab og økonomistyring og HD2 i Organisation og ledelse

Styring af finansielle virksomheder

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for de rammer der regulerer finansielle virksomheder, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til dit virke i den finansielle sektor.

Søg optagelse

Fakta

Styring af finansielle virksomheder, valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2)
Sted
Aalborg og Rungsted
Pris
  • 10.000 kr. i Aalborg, da forplejning er excl.
  • 12.500 kr. i Rungsted, da forplejning er incl.
En del af HD2
Læs om HD2
Varighed
September 2022 - november 2022
ECTS
10
Ansøgningsfrist
1. august 2022
  • Bemærk: Faget indgår som ét af to fag på Speciale i finansiel virksomhed, som er en specialiseringsmulighed for medarbejdere i den finansielle sektor på HD2.  

Formålet med dette fag er at give indblik i de regler og bestemmelser, der regulerer de finansielle virksomheder, således at der dels opnås viden om de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse, og dermed også hvorledes de finansielle virksomheders præstationer opgøres, og hvilke risici de har påtaget sig, dels opnås et overblik over og en forståelse af tiltag der kan gøres for at øge præstationerne henholdsvis reducere risici.

Udbytte

Med dette fag bliver den studerende i stand til:

  • At vurdere en finansiel virksomheds præstationer og risici og bliver i stand til at formidle viden herom til fagfæller og brugere af finansielle ydelser.
  • At kunne indgå i faglig og tværfaglig dialog om styringstiltag i forbindelse med styringen af markeds- og kreditrisici på forskellige organisatoriske niveauer.
  • Kunne vurdere generelle regelændringers betydning for virksomhedens balance, operationelle risiko samt forretningsmæssige muligheder i forhold til egen kundeportefølje.
  • Kunne opnå en forståelse af betydningen af at have opdateret viden og forståelse af det regelværk, som omgiver finansielle virksomheder, samt selvstændigt kunne tilegne sig en opdateret branche- og forretningsforståelse.

GRATIS efteruddannelse for den finansielle sektor!

​Aalborg Universitet samarbejder med Finanskompetencepuljen om faget Styring af Finansielle Virksomheder (10 ECTS). Hvis du ønsker at udnytte denne mulighed for at udvikle dine egne, eller en kollegas, kompetencer, så besøg vores side herom nedenfor.

Finanskompetencepuljen – Gratis efteruddannelse for den finansielle sektor!

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

  • Læs nærmere om vores HD undervisning her

Fremmøde undervisning

Vi har fremmøde undervisning i både Aalborg og Rungsted. Er du forhindret i at deltage i undervisningen på den lokation du er tilmeldt, så er du velkommen til at følge den samme undervisningsgang på den anden lokation. 

Aalborg - Efterår 22
Dato Tidspunkt Underviser
22. august 09.00-18.00 Jens Thøgersen
05. september 09.00-18.00 Jens Thøgersen
19. september 09.00-18.00 Jens Thøgersen
03. oktober 09.00-18.00 Jens Thøgersen
Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen den 13. oktober kl. 09.00 - 13.00
Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3,  9220 Aalborg Øst

 

Rungsted - Efterår 2022
Dato Tidspunkt Underviser
24. august 09.00-18.00 Jens Thøgersen
07. september 09.00-18.00 Jens Thøgersen
21. september 09.00-18.00 Jens Thøgersen
05. oktober 09.00-18.00 Jens Thøgersen
Eksamen: 4 timers skriftlig eksamen den 13. oktober kl. 09.00 - 13.00
Sted: Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst

 

Online undervisning

Vores online undervisning foregår som en kombination af optaget undervisning og opfølgende online (live) undervisning. 

Styring af Finansielle Virksomheder - Online
Dato Tidspunkt Format Underviser
23. januar *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Jens Thøgersen
06. februar 09.00-18.00 Online live undervisning Jens Thøgersen
07. februar *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Jens Thøgersen
27. februar 09.00-18.00 Online live undervisning Jens Thøgersen
28. februar *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Jens Thøgersen
13. marts 09.00-18.00 Online live undervisning Jens Thøgersen
14. marts *Tilgængelig fra denne dato Optaget undervisning Jens Thøgersen
27. marts 09.00-18.00 Online live undervisning Jens Thøgersen
Skriftlig eksamen: d. 13. april kl. 09.00-13.00

 

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.