Enkeltfag - HD 2. del i Regnskab og økonomistyring og HD2 i Organisation og ledelse

Styring af finansielle virksomheder

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for de rammer der regulerer finansielle virksomheder, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til dit virke i den finansielle sektor.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD 2. del i Regnskab og økonomistyring og HD2 i Organisation og ledelse

Styring af finansielle virksomheder

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for de rammer der regulerer finansielle virksomheder, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til dit virke i den finansielle sektor.

Søg optagelse

Fakta

Styring af finansielle virksomheder, valgfag fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2)
Sted
 • Aalborg og Rungsted (fremmøde)
 • Online
Pris
 • 10.000 kr. i Aalborg, da forplejning er excl.
 • 12.500 kr. i Rungsted, da forplejning er incl.
 • 10.000 kr. online
En del af HD2
Læs om HD2
Varighed
 • Januar 2023 - april 2023 (onlinehold)
 • September 2022 - november 2022 (fremmødehold)
ECTS
10
Ansøgningsfrist
 • 1. december 2022 (online forårshold) - Fortsat få ledige pladser
 • 1. august 2022 (efterårshold med fremmøde)
 • Bemærk: Faget indgår som ét af to fag på Speciale i finansiel virksomhed, som er en specialiseringsmulighed for medarbejdere i den finansielle sektor på HD 2. del.  

Formålet med dette fag er at give indblik i de regler og bestemmelser, der regulerer de finansielle virksomheder, således at der dels opnås viden om de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse, og dermed også hvorledes de finansielle virksomheders præstationer opgøres, og hvilke risici de har påtaget sig, dels opnås et overblik over og en forståelse af tiltag der kan gøres for at øge præstationerne henholdsvis reducere risici.

Udbytte

Med dette fag bliver den studerende i stand til:

 • At vurdere en finansiel virksomheds præstationer og risici og bliver i stand til at formidle viden herom til fagfæller og brugere af finansielle ydelser.
 • At kunne indgå i faglig og tværfaglig dialog om styringstiltag i forbindelse med styringen af markeds- og kreditrisici på forskellige organisatoriske niveauer.
 • Kunne vurdere generelle regelændringers betydning for virksomhedens balance, operationelle risiko samt forretningsmæssige muligheder i forhold til egen kundeportefølje.
 • Kunne opnå en forståelse af betydningen af at have opdateret viden og forståelse af det regelværk, som omgiver finansielle virksomheder, samt selvstændigt kunne tilegne sig en opdateret branche- og forretningsforståelse.

Klik her for at læse mere om faget Styring af finansielle virksomheder.

GRATIS efteruddannelse for den finansielle sektor!

​Aalborg Universitet samarbejder med Finanskompetencepuljen om faget Styring af Finansielle Virksomheder (10 ECTS). Hvis du ønsker at udnytte denne mulighed for at udvikle dine egne, eller en kollegas, kompetencer, så besøg vores side herom nedenfor.

Finanskompetencepuljen – Gratis efteruddannelse for den finansielle sektor!

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde- og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Online undervisning - Forår 2023

Al undervisning foregår online
Underviser på modulet er Jens Thøgersen
Optaget undervisning
23. januar
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
06. februar kl. 13.00 - 18.00
Optaget undervisning
07. februar
Tilgængelig fra denne dato
Online live undervisning
27. februar kl. 13.00 - 18.00
Optaget undervisning
28. februar
Tilgængeligt fra denne dato
Online live undervisning
13. marts kl. 13.00 - 18.00
Optaget undervisning
14. marts
Tilgængeligt fra denne dato
Online live undervisning
27. marts kl. 13.00 - 18.00
Online eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 13. april kl. 09.00 - 13.00

Fremmødeundervisning i Aalborg: Efterår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst, lokale Darwin
Underviser på modulet er Jens Thøgersen
28. august
Kl. 09.00 - 18.00
11. september
Kl. 09.00 - 18.00
25. september
Kl. 09.00 - 18.00
04. oktober
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 12. oktober kl. 09.00 - 13.00

Fremmødeundervisning i Rungsted: Efterår 2023

Fremmødeundervisningen foregår på Rungstedgaard, Rungsted Strandvej 107, 2960 Rungsted Kyst
Underviser på modulet er Jens Thøgersen
30. august
Kl. 09.00 - 18.00
06. september
Kl. 09.00 - 18.00
13. september
Kl. 09.00 - 18.00
04. oktober
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
4-timers skriftlig eksamen afholdes d. 12. oktober kl. 09.00 - 13.00

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.