Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelse

Sidefagssupplering på deltid

Hvis du i perioden 2009-2018 har taget et sidefag på Aalborg Universitet (AAU) uden korrekt sidefagsforlængelse af 30 ECTS-point, har du mulighed for at tage sidefagssupplering enten uden eller med deltagerbetaling.

Se AAU's information vdr. sagen om sidefagsforlængelse

Sidefagssupplering på deltid

Hvis du i perioden 2009-2018 har taget et sidefag på Aalborg Universitet (AAU) uden korrekt sidefagsforlængelse af 30 ECTS-point, har du mulighed for at tage sidefagssupplering enten uden eller med deltagerbetaling.

Se AAU's information vdr. sagen om sidefagsforlængelse

Sidefagssupplering uden deltagerbetaling

Tidligere fuldtids- og deltidsstuderende på AAU berørt af manglende sidefagsforlængelse i 2009-2018 blev kontaktet af AAU i sommeren 2018 med tilbud om sidefagssupplering uden deltagerbetaling, hvis suppleringen gennemføres inden for en fireårig periode fra den 1. september 2018 til den 31. august 2022. Seneste frist for meddelelse til AAU om, at man ønskede at tage imod tilbud om betalingsfri sidefagssupplering af 30 ECTS-point under disse vilkår, var inden den 1. oktober 2018. Har man meddelt det efter denne frist, vil man selv skulle betale deltagerbetaling for sidefagssupplering.

I den fireårige betalingsfri periode udbød AAU i det første år i 2018-2019 et antal relevante suppleringskurser på deltid og uden for normal arbejdstid for de berørte personer, mens sidefagssupplering i de resterende tre år af perioden er mulig via tompladsordningen uden deltagerbetaling, hvor man kan tage relevante kurser udbudt på de ordinære fuldtidsuddannelser i dagtimer på hverdage. Har du inden 1. oktober 2018 meddelt AAU, at du ønsker at tage imod betalingsfri supplering, kan du kontakte kontoret for Efteruddannelse på AAU - enten på tlf. 9940 9420 eller efteruddannelse@aau.dk - for nærmere information om, hvordan du bliver indskrevet på fagene via tompladsordningen.

Sidefagssupplering med deltagerbetaling

Er du ikke omfattet af muligheden for betalingsfri sidefagssupplering, er det også muligt at tage de kurser, som udgør sidefagssupplering af 30 ECTS-point, via tompladsordningen med deltagerbetaling. Kurserne er udbudt på de ordinære fuldtidsuddannelser i dagtimer på hverdage. Du kan finde information om deltagerbetaling, ansøgningsskema og kontaktoplysninger mv. her.

Yderligere information

Bestemmelser om studietidsforlængelse af sidefaget og kursusbeskrivelser mv. fremgår i studieordningen for den relevante kandidatuddannelse. Du kan se alle studieordninger her. Det beror på en faglig vurdering, hvilke 30 ECTS-point du skal følge som supplering af dit sidefag bestået i 2009-2018. Ønsker du at få foretaget en faglig vurdering af, hvilke ECTS-point du mangler i dit sidefag, kan du kontakte det relevante studienævn for hjælp til den faglige vurdering. Se kontaktoplysninger på alle studienævn her.