Diplom

HD 2. del

På HD2 kan du specialisere dig indenfor Organisation og Ledelse, Regnskab & Økonomistyring eller Finansiel virksomhed. Det er desuden muligt at læse flere af HD-fagene som enkeltfag.

Udbytte

Viden om finansiel virksomhed
Viden om regnskab og økonomistyring
Viden om organisation og ledelse

2-årig deltidsuddannelse

Diplom

HD 2. del

På HD2 kan du specialisere dig indenfor Organisation og Ledelse, Regnskab & Økonomistyring eller Finansiel virksomhed. Det er desuden muligt at læse flere af HD-fagene som enkeltfag.

Udbytte

Viden om finansiel virksomhed
Viden om regnskab og økonomistyring
Viden om organisation og ledelse

2-årig deltidsuddannelse

En HD-uddannelse er en samlet uddannelse, som er opbygget af to selvstændige forløb: HD1 og HD2. Hver del varer to år på deltid. HD1 er et erhvervsøkonomisk grundstudium, som giver adgang til alle HD2 specialer.

På Aalborg Universitet udbydes følgende specialiseringer på HD2: