ForsideUddannelseEfteruddannelseHDHD 2. del

HD2 specialisering på 3. semester

Speciale i Finansiel Virksomhed

Specialet er for dig der ønsker indblik i de regler og institutioner, der regulerer de finansielle virksomheder. Specialet beskæftiger sig med hvilke tiltag, der kan tages for at øge præstationer samt reducere risici, og som deltager får du overblik og forståelse for den finansielle institutions samspil med små og mellemstore kunder.

HD2 specialisering på 3. semester

Speciale i Finansiel Virksomhed

Specialet er for dig der ønsker indblik i de regler og institutioner, der regulerer de finansielle virksomheder. Specialet beskæftiger sig med hvilke tiltag, der kan tages for at øge præstationer samt reducere risici, og som deltager får du overblik og forståelse for den finansielle institutions samspil med små og mellemstore kunder.

På AAU kan du specialiserer dig i finansiel virksomhed på dit 3. semester af enhver HD2 retning, eller tage specialet som et selvstændigt forløb. 

Specialet udvikler på viden, færdigheder og kompetencer, som enhver ambitiøs medarbejder i en finansiel virksomhed har eller bør have.

Specialets opbygning har fokus på at sikre, at enhver specialist og nuværende eller kommende leder i den finansielle sektor bliver endnu dygtigere til at begå sig i og være med til at udvikle på en sektor, der til stadighed oplever forandringer, mediebevågenhed og politisk regulering.

AAU Executive inviterer dig til online infomøde d. 13. december!

Vil du gerne vide om HD Online er noget for dig? AAU Executive inviterer dig til online infomøde, hvor vi vil afklare alle de spørgsmål du måtte have om HD Online på Aalborg Universitet. Studieleder Lars Krull vil give dig en gennemgang af HD-uddannelsernes faglige indhold og tilrettelæggelse.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Målgruppe

Specialet er relevant for nuværende og kommende ledere, samt specialister i finansielle virksomheder.

Sted

Specialet udbydes flere steder i landet (Aalborg, Aarhus og Rungsted) samt online.

Specialets opbygning

Specialet består samlet af 15 ECTS, som er placeret på 3. semester af HD2.

 

HD2 Speciale i Finansiel Virksomhed

Det første fag på specialet er Styring af finansielle virksomheder på 10 ECTS.

Dette fag kombineres med ét af følgende fire 5 ECTS valgfag: Anti-hvidvask og terrorfinansiering, Compliance, Projektledelse eller Smartnership Forhandling

Ansøgning

For at blive optaget på specialet skal du ansøge hvert enkelt fag separat (det obligatoriske samt ét valgfag).

Du har fleksibilitet til at tage fagene i den rækkefølge du ønsker.

Du ansøger ved at følge linket til de enkelte fag herunder, ligesom du også finder datoer, sted, pris og uddybende information om fagenes indhold: 

OBS: Har du tidligere gennemført ét af ovenstående valgfag skal du blot gennemføre det obligatoriske fag for at opnå Speciale i Finansiel Virksomhed.

GRATIS efteruddannelse for den finansielle sektor!

​Aalborg Universitet samarbejder med Finanskompetencepuljen om faget Compliance (5 ECTS). Hvis du ønsker at udnytte denne mulighed for at udvikle dine egne, eller en kollegas, kompetencer, så besøg vores side herom nedenfor.

Finanskompetencepuljen – Gratis efteruddannelse for den finansielle sektor!

Kombinationsmuligheder

Du kan studere specialet i kombination med HD2 i Regnskab og økonomistyring samt HD2 i Organisation og ledelse ved at vælge det som valgfag på 3. semester.

Hvis du ikke er HD2 studerende, så kan du vælge at studere specialet som et selvstændigt forløb. Hvis du vælger dette skal søge om optagelse på specialiseringens fag enkeltvist.

Forløb med speciale i Finansiel virksomhed på HD2 i regnskab og økonomistyring

Ønsker du at tage specialet i kombination med HD2 i Regnskab og Økonomistyring så skal du gennemføre de to første semestre på uddannelsen, og så vælge Speciale i Finansiel Virksomhed på 3. semester. Du afslutter derefter uddannelsen med afgangsprojektet på 4. semester, hvorefter du har opnået en HD2 i Regnskab og Økonomistyring med Speciale i Finansiel Virksomhed:

Faglig opbygning af specialet på HD2 i Regnskab og Økonomistyring

Forløb med speciale i Finansiel virksomhed på HD2 i Organisation og ledelse:

Ønsker du at tage specialet i kombination med HD2 i Organisation og Ledelse så skal du gennemføre de to første semestre på uddannelsen, og så vælge Speciale i Finansiel Virksomhed på 3. semester. Du afslutter derefter uddannelsen med afgangsprojektet på 4. semester, hvorefter du har opnået en HD2 i Organisation og Ledelse med Speciale i Finansiel Virksomhed:

Faglig opbygning af specialet på HD2 i Organisation og Ledelse