AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Biotechnology, civilingeniør

Biotechnology, civilingeniør

Biotechnology, civilingeniør

Vil du arbejde på tværs af faggrænserne mellem biologi, kemi og ingeniørvidenskab? Som civilingeniør i Biotechnology (Bioteknologi) kan du arbejde med biologien som redskab og være med til at udvikle ny, grøn teknologi.

 

"Gruppearbejdet på Aalborg Universitet koblet med relativt meget laboratoriearbejde gør, at man ikke sidder med næsen i en bog alene hele året"

Eva Kammer Andresen, studerende

På civilingeniøruddannelsen i Biotechnology arbejder du med livets byggesten - fx proteiner og DNA. Du får erfaring med at udvikle og dyrke naturlige og genmodificerede mikroorganismer og planter, og du lærer om fremstilling af proteiner og andre biologiske molekyler. Du lærer desuden hvordan man anvender avancerede teknikker til karakterisering af både gener, hele genomer og proteomer såvel som specifikke proteiner og deres virkemåde. Med udgangspunkt i denne viden bliver du i stand til at udvikle nye teknikker og produkter på baggrund af bakterier, svampe og planter.

På denne uddannelse er det muligt at tage en specialisering i Medical Biotechnology (Medicinsk bioteknologi). På specialiseringen arbejder du med fx at forstå sygdomme samt udvikling af nye teknikker og præparater til diagnostik og behandling inden for sundhedssektoren. Læs mere om specialiseringen i Medical Biotechnology.

Uddannelsen er engelsksproget, foregår i et internationalt miljø og udbydes internationalt. Det betyder, at du får stærke sproglige kompetencer ved siden af dine faglige kompetencer. Det internationale miljø giver dig også mulighed for at styrke dine interkulturelle samarbejdsevner.

Biotechnology er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

En civilingeniøruddannelse i Biotechnology åbner døre til mange spændende job. Som bioteknologiingeniør kan du fx arbejde med udvikling og produktion baseret på mikrobielle og enzymatiske processer i den bioteknologiske og farmaceutiske industri. Du kan også arbejde med bioteknologisk analyse eller moderne diagnosticeringsmetoder og varetage forskning, innovation, projektledelse og undervisning. Mange fortsætter som ph.d.-studerende med tilknytning til et universitet.


Se brochure om uddannelserne inden for biologi, kemi, miljø og bioteknologi (pdf):


 

læs mere om fagligt indhold på Biotechnology


Mød en tidligere studerende

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet Biotechnology.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20 % af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


 

SØG OPTAGELSE PÅ Biotechnology

Du får viden om

  • Laboratorieforsøg - grøn teknologi
  • Mikroorganismer, planter og proteiner
  • Samfundsrelevante problemstillinger
  • Projektstyring og samarbejde

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for