Spring til indhold
ForsideUddannelseKandidatuddannelser

Biotechnology

Kandidat

Biotechnology, Civilingeniør

Uddannelsen giver dig en stærk baggrund og gode evner til at bidrage til løsning af udfordringerne indenfor ressourcer og energi, fødevarer og ernæring, bæredygtighed og klima samt medicin og sundhed ved udvikling af ny, bæredygtig teknologi.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne arbejde med molekylær bioteknologi, bioinformatik, bioprocesser og bioressourcer
Du vil bruge bioteknologien til at skabe nye produkter og et grønnere samfund
Du trives med laboratoriearbejde, problemløsning og samarbejde med andre

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Kandidat

Biotechnology, Civilingeniør

Uddannelsen giver dig en stærk baggrund og gode evner til at bidrage til løsning af udfordringerne indenfor ressourcer og energi, fødevarer og ernæring, bæredygtighed og klima samt medicin og sundhed ved udvikling af ny, bæredygtig teknologi.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne arbejde med molekylær bioteknologi, bioinformatik, bioprocesser og bioressourcer
Du vil bruge bioteknologien til at skabe nye produkter og et grønnere samfund
Du trives med laboratoriearbejde, problemløsning og samarbejde med andre

Aalborg

2-årig uddannelseEngelsk

Vil du arbejde på tværs af faggrænserne mellem biologi, kemi, procesteknologi og ingeniørvidenskab? Som civilingeniør i Bioteknologi (Biotechnology) er du med til at løse udfordringer indenfor ressourcer og energi, fødevarer og ernæring, medicin og sundhed ved udvikling af ny, bæredygtig teknologi.

Om uddannelsen

Civilingeniøruddannelsen i Biotechnology undervises på engelsk og har derfor en engelsk titel. På uddannelsen får du indgående kendskab til DNA, proteiner og andre bioaktive molekyler. Du får erfaring med cellekultur og fremstilling af genmodificerede mikroorganismer og lærer om produktion, oprensning og karakterisering af proteiner og andre biologiske molekyler. Du lærer at anvende bioinformatik og får den nyeste viden om karakterisering af hele genomer og proteomer. Du lærer om mikrobielle samfund og deres betydning og funktion i forbindelse med genindvinding af næringsstoffer fra spildevand, energiproduktion og i medicinske sammenhænge. Med denne baggrund bliver du i stand til at udvikle nye biologiske teknikker og produkter, som kan bidrage til en grøn og bæredygtig omstilling af den verden vi lever i.

Uddannelsen giver dig mulighed for specialisering i Medical Biotechnology (Medicinsk bioteknologi). På specialiseringen arbejder du med fx at forstå sygdomme samt udvikling af nye teknikker og præparater til diagnostik og behandling inden for sundhedssektoren. Læs mere herunder:

Gruppearbejdet på Aalborg Universitet koblet med relativt meget laboratoriearbejde gør, at man ikke sidder med næsen i en bog alene hele året

Eva Kammer Andresen, Tidligere bioteknologi-studerende

Hverdagen som studerende på bioteknologi

Uddannelsen foregår i et internationalt miljø og udbydes internationalt. Det betyder, at du får stærke sproglige kompetencer i engelsk ved siden af dine faglige kompetencer. Det internationale miljø giver dig også mulighed for at styrke dine interkulturelle samarbejdsevner. Når du skal lave afgangsprojekt bliver du en del af en forskergruppe og kommer til at arbejde tæt sammen med sektionens forskere. Nogle projekter foregår i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i industrien eller på andre universiteter.

Fagligt indhold på uddannelsen

På civilingeniøruddannelsen i Biotechnology (Bioteknologi) arbejder du på tværs af biologi, kemi og ingeniørvidenskab. Du kan fx arbejde med, hvordan man erstatter miljøskadelige stoffer og processer med ny, grøn teknologi.

En stor del af uddannelsen foregår i laboratoriet og på de to første semestre bliver din tid delt mellem kurser og projektarbejde i selvvalgte grupper.

I løbet af uddannelsen beskæftiger du dig bl.a. med:

  • Grøn teknologi
  • Mikroorganismer
  • Planter og proteiner

Semesteroversigt

Udlands- og virksomhedsophold

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Job og Karriere

Optagelse og adgangskrav

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...