AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Biotechnology, civilingeniør

Biotechnology, civilingeniør

Biotechnology, civilingeniør

Vil du arbejde på tværs af faggrænserne mellem biologi, kemi, procesteknologi og ingeniørvidenskab? Som civilingeniør i Bioteknologi (Biotechnology) er du med til at løse udfordringer indenfor ressourcer og energi, fødevarer og ernæring, medicin og sundhed ved udvikling af ny, bæredygtig teknologi.

 

"Gruppearbejdet på Aalborg Universitet koblet med relativt meget laboratoriearbejde gør, at man ikke sidder med næsen i en bog alene hele året"

Eva Kammer Andresen, studerende

Civilingeniøruddannelsen i Biotechnology undervises på engelsk og har derfor en engelsk titel. På uddannelsen får du indgående kenskab til DNA, proteiner og andre bioaktive molekyler. Du får erfaring med cellekultur og fremstilling af genmodificerede mikroorganismer og lærer om produktion, oprensning og karakterisering af proteiner og andre biologiske molekyler. Du lærer at anvende bioinformatik og får den nyeste viden om karakterisering af hele genomer og proteomer. Du lærer om mikrobielle samfund og deres betydning og funktion i forbindelse med genindvinding af næringsstoffer fra spildevand, energiproduktion og i medicinske sammenhænge. Med denne baggrund bliver du i stand til at udvikle nye biologiske teknikker og produkter, som kan bidrage til en grøn og bæredygtig omstilling af den verden vi lever i.

Uddannelsen giver dig mulighed for specialisering i Medical Biotechnology (Medicinsk bioteknologi). På specialiseringen arbejder du med fx at forstå sygdomme samt udvikling af nye teknikker og præparater til diagnostik og behandling inden for sundhedssektoren. Læs mere om specialiseringen i Medical Biotechnology.

Uddannelsen foregår i et internationalt miljø og udbydes internationalt. Det betyder, at du får stærke sproglige kompetencer i engelsk ved siden af dine faglige kompetencer. Det internationale miljø giver dig også mulighed for at styrke dine interkulturelle samarbejdsevner. Når du skal lave afgangsprojekt bliver du en del af en forskergruppe og kommer til at arbejde tæt sammen med sektionens forskere. Nogle projekter foregår i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i industrien eller på andre universiteter.

Biotechnology er et fuldtidsstudium, hvor godt halvdelen foregår ved problembaseret projektarbejde i grupper. Problembaseret læring tager udgangspunkt i en reel problemstilling, som projektgruppen skal give svar på gennem studier af grundlæggende teori og eksperimenter i laboratoriet. Dette medfører, at du skal arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, og det kræves, at du tilbringer det meste af dagen på universitetet.

En civilingeniøruddannelse i Biotechnology åbner døre til mange spændende jobs. Som bioteknologiingeniør kan du fx arbejde med udvikling og produktion baseret på mikrobielle og enzymatiske processer i den bioteknologiske og farmaceutiske industri. Du kan også arbejde med bioteknologisk analyse eller moderne diagnosticeringsmetoder og varetage forskning, innovation, projektledelse og undervisning. Mange fortsætter som ph.d.-studerende med tilknytning til et universitet.


Se brochure om uddannelserne inden for biologi, kemi, miljø og bioteknologi (pdf):


 

læs mere om fagligt indhold på Biotechnology


Mød en tidligere studerende

 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om de primære forskningsmiljøer, der er tilknyttet Biotechnology.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20 % af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


 

SØG OPTAGELSE PÅ Biotechnology

Du får viden om

  • Laboratorieforsøg - grøn teknologi
  • Mikroorganismer, planter og proteiner
  • Samfundsrelevante problemstillinger
  • Projektstyring og samarbejde

Fakta om uddannelsen

Sprog

Engelsk

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for