Spring til indhold

Enkeltfag - Master i IT, Organisation

IT-lederen i praksis

Faget har fokus på udvikling af dine faglige og personlige ledelseskompetencer. Du får ved fagets start mulighed for at arbejde med og forholde dig til en vurdering af din personlige ledelsesprofil gennem et individuelt forløb med din faglige vejleder.

Søg optagelse

Enkeltfag - Master i IT, Organisation

IT-lederen i praksis

Faget har fokus på udvikling af dine faglige og personlige ledelseskompetencer. Du får ved fagets start mulighed for at arbejde med og forholde dig til en vurdering af din personlige ledelsesprofil gennem et individuelt forløb med din faglige vejleder.

Søg optagelse

Fakta

It-lederen i praksis, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken IT-lederen
Sted
Aalborg
Pris
8.000 kr.
En del af fagpakken IT-lederen
Læs om fagpakken
Varighed
September 2023 – januar 2024
ECTS
5
Ansøgningsfrist
Fagpakken igangsættes i efteråret 2023, og der modtages fortsat ansøgninger

Faget "It-lederen i praksis" er enkeltfag nr. 3 på fagpakken It-lederen,  som hører under Master i It, linjen i Organisation. Enkeltfaget kan kun følges som led i hele fagpakken. 

Indhold

Faget har fokus på udvikling af dine faglige og personlige ledelseskompetencer. Faget tager sit udgangspunkt i de teoretiske områder, som behandles i de to første enkeltfag, og faget gennemføres sideløbende med de to øvrige enkeltfag.

Du får ved fagets start mulighed for at arbejde med og forholde dig til en vurdering af din personlige ledelsesprofil gennem et individuelt forløb med din faglige vejleder.

Vejlederen vil med en blanding af teoretisk faglighed og sin praktiske erfaring give et nuanceret blik udefra i forholdet mellem ledelsesroller og de opgaver, du udfører i egen praksis. Med udgangspunkt i samtaler om ledelsesprofilen vil du modtage sparring med henblik på udvikling af dine faglige såvel som personlige ledelseskompetencer. I vil sammen aftale, hvilke(n) faglige ledelsesmæssige problemstilling(er), du vil sætte fokus på og arbejde med igennem enkeltfaget, samt hvilke kompetencer, du i særlig grad ønsker at udvikle igennem projektperioden.

Din udvikling, såvel fagligt som personligt, demonstreres gennem en projektrapport. Problemstillingen behandles ved inddragelse af teorierne fra de to øvrige enkeltfag. Analyse af erfaringer fra egen praksis skal indgå som en del af projektet.

Enkeltfaget It-lederen i praksis har fokus på:

  • Sparring på selvvalgt it-ledelsesmæssig problemstilling
  • Metoder til undersøgelse af egen praksis
  • Transfer til egen praksis og klar til eksamen.

Undervisningsform

Gennem udarbejdelse af en projektrapport, der tager udgangspunkt i en relevant it-ledelsesmæssig problemstilling, skal du udvikle dine faglige og personlige ledelseskompetencer. Du får tilknyttet en faglig vejleder.

Eksamensform

Faget afsluttes med en individuel mundtlig prøve med ekstern censur. Eksamen tager udgangspunkt i en projektrapport. Projektrapporten skal have et omfang af 15 normalsider (ekskl. forside, indholdsfortegnelse, kildefortegnelse og bilag). Der gives karakter efter 7-trins-skalaen. Varigheden af eksamen er berammet til en halv time inkl. votering.

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Kontakt og studievejledning

Udbytte

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.