Enkeltfag - Master i IT, Organisation

Lederrollen og gruppeledelse

Her får du redskaber til at udvikle dit personlige lederskab i forhold til ledelse af individer og grupper. En forbedring af din personlige ledelsesstil skulle gerne føre til udvikling af såvel it-medarbejder som it-grupper, så den samlede medarbejderstab bliver i stand til at levere resultater, der er ud over det sædvanlige.

Søg optagelse

Enkeltfag - Master i IT, Organisation

Lederrollen og gruppeledelse

Her får du redskaber til at udvikle dit personlige lederskab i forhold til ledelse af individer og grupper. En forbedring af din personlige ledelsesstil skulle gerne føre til udvikling af såvel it-medarbejder som it-grupper, så den samlede medarbejderstab bliver i stand til at levere resultater, der er ud over det sædvanlige.

Søg optagelse

Fakta

Lederrollen og gruppeledelse, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken IT-lederen
Sted
Aalborg
Pris
7000 kr.
(OBS: Ændret pris pr. 1/1-23: 8.000 kr.)
En del af fagpakken IT-lederen
Læs om fagpakken
Varighed
1. september 2021 – 31. januar 2022
ECTS
5
Ansøgningsfrist
1. juni 2021

Gennem faget får du få redskaber til at udvikle dit personlige lederskab i forhold til ledelse af individer og grupper. En forbedring af din personlige ledelsesstil skulle gerne føre til udvikling af såvel it-medarbejder som it-grupper, så den samlede medarbejderstab bliver i stand til at levere resultater, der er ud over det sædvanlige. Faget omhandler bl.a. følgende: 

 • Computationel Thinking og øvrige digitale trends
 • Ledelseskompetencer i en digital tidsalder
 • Agilitet og kompleksitet – betydning for teamorganisering
 • E-ledelse og ledelse på tværs af organisationen. 

Faget 'Lederrollen og gruppeledelse' er enkeltfag nr. 1 på fagpakken It-lederen, som hører under Master i It, linjen i Organisation. Enkeltfaget kan læses som led i hele fagpakken, eller det kan læses selvstændigt. 

Undervisningsform

Seminarer med teoretiske indlæg og gruppediskussioner, gruppedialog, aflevering af opgaver.

Der er tæt integration mellem teori og praksis i undervisningen, hvor relevante metoder og teorier bringes i spil og diskuteres i forhold til deltagernes roller som ledere af it.

Eksamensform

Faget afsluttes med en individuel, intern, skriftlig opgave.

Opgaven udleveres i forlængelse af modulets undervisning og med en nærmere fastsat afleveringsfrist. Den udarbejdes hjemmefra, og der gives karakter bestået/ikke bestået. Den samlede opgave har et omfang af min. 8 og max. 10 sider.

Deltageren skal i opgaven besvare en række spørgsmål, som er formuleret af den fagpakkeansvarlige. Derudover vil der være en mindre refleksionsopgave.

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Kontakt og studievejledning

Målgruppe og udbytte

Undervisere

 • Jan Rosenmeier

  Jan har arbejdet som forandringsagent, konsulent og leder i mange år, og han har derfor god erfaring med at formidle forskningsbaseret teori med tydelig kobling til praksis.

  Primær underviser, cand.oecon. med it-specialisering og Master i Organisationspsykologi

 • Dorina Gnauer

  Dorinas forskning omfatter IT-pædagogiske og designmæssige overvejelser med henblik på at fremme læringens kvalitet, herunder fremme evnen til kreativ problemløsning og integration af ny viden og kvalifikationer i arbejdet.

  Underviser og fagansvarlig, mastergrad i IT og læring samt en ErhvervsPh.D i organisatoriske læreprocesser

 • Birgitte Henningsen

  Birgitte underviser på kandidat- og masteruddannelser med fokus på læring, teknologi og organisationsudvikling.

  Ph.d-stipendiat og undervisningsassistent. Tilknyttet ILD-lab og Forskningscenter for Video

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.