Spring til indhold

Enkeltfag - Master i IT, Organisation

Lederrollen og gruppeledelse

Her får du redskaber til at udvikle dit personlige lederskab i forhold til ledelse af individer og grupper. En forbedring af din personlige ledelsesstil skulle gerne føre til udvikling af såvel it-medarbejder som it-grupper, så den samlede medarbejderstab bliver i stand til at levere resultater, der er ud over det sædvanlige.

Søg optagelse

Enkeltfag - Master i IT, Organisation

Lederrollen og gruppeledelse

Her får du redskaber til at udvikle dit personlige lederskab i forhold til ledelse af individer og grupper. En forbedring af din personlige ledelsesstil skulle gerne føre til udvikling af såvel it-medarbejder som it-grupper, så den samlede medarbejderstab bliver i stand til at levere resultater, der er ud over det sædvanlige.

Søg optagelse

Fakta

Lederrollen og gruppeledelse, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken IT-lederen
Sted
Aalborg
Pris
8.000 kr.
En del af fagpakken IT-lederen
Læs om fagpakken
Varighed
September 2023 – januar 2024
ECTS
5
Ansøgningsfrist
Fagpakken igangsættes i efteråret 2023, og der modtages fortsat ansøgninger

Gennem faget får du få redskaber til at udvikle dit personlige lederskab i forhold til ledelse af individer og grupper. En forbedring af din personlige ledelsesstil skulle gerne føre til udvikling af såvel it-medarbejder som it-grupper, så den samlede medarbejderstab bliver i stand til at levere resultater, der er ud over det sædvanlige. Faget omhandler bl.a. følgende: 

  • Computationel Thinking og øvrige digitale trends
  • Ledelseskompetencer i en digital tidsalder
  • Agilitet og kompleksitet – betydning for teamorganisering
  • E-ledelse og ledelse på tværs af organisationen. 

Faget 'Lederrollen og gruppeledelse' er enkeltfag nr. 1 på fagpakken It-lederen, som hører under Master i It, linjen i Organisation. Enkeltfaget kan læses som led i hele fagpakken, eller det kan læses selvstændigt. 

Undervisningsform

Seminarer med teoretiske indlæg og gruppediskussioner, gruppedialog, aflevering af opgaver.

Der er tæt integration mellem teori og praksis i undervisningen, hvor relevante metoder og teorier bringes i spil og diskuteres i forhold til deltagernes roller som ledere af it.

Eksamensform

Faget afsluttes med en individuel, intern, skriftlig opgave.

Opgaven udleveres i forlængelse af modulets undervisning og med en nærmere fastsat afleveringsfrist. Den udarbejdes hjemmefra, og der gives karakter bestået/ikke bestået. Den samlede opgave har et omfang af min. 8 og max. 10 sider.

Deltageren skal i opgaven besvare en række spørgsmål, som er formuleret af den fagpakkeansvarlige. Derudover vil der være en mindre refleksionsopgave.

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Kontakt og studievejledning

Målgruppe og udbytte

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.