Enkeltfag - Master i IT, Organisation

Kommunikation og forandringsledelse

Gennem faget får du en teoretisk forståelse samt en række værktøjer inden for intern og ekstern kommunikation, som kan forbedre din praksis som it-leder.

Søg optagelse

Enkeltfag - Master i IT, Organisation

Kommunikation og forandringsledelse

Gennem faget får du en teoretisk forståelse samt en række værktøjer inden for intern og ekstern kommunikation, som kan forbedre din praksis som it-leder.

Søg optagelse

Fakta

Kommunikation og forandringsledelse, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken IT-lederen
Sted
Aalborg
Pris
7.000 kr.
(OBS: Ændret pris pr. 1/1-23: 8.000 kr.)
En del af fagpakken IT-lederen
Læs om fagpakken
Varighed
1. september 2021 – 31. januar 2022
ECTS
5
Ansøgningsfrist
1. juni 2021

Den interne og eksterne kommunikation i forhold til forretningen og andre samarbejdspartnere udnævnes ofte som en af de største udfordringer, som it-lederen står overfor. Lederen skal have styr på kommunikationen sideløbende med, at vedkommende ofte står i spidsen for igangværende projekter og tiltag - aktiviteter, der ofte er forbundet med organisatoriske forandringer, som det kan være udfordrende at lede.

Faget 'Kommunikation og forandringsledelse' er enkeltfag nr. 2 på fagpakken It-lederen,  som hører under Master i It, linjen i Organisation. Enkeltfaget kan læses som led i hele fagpakken, eller det kan læses selvstændigt. 

Gennem faget får du en teoretisk forståelse samt en række værktøjer inden for intern og ekstern kommunikation, som kan forbedre It-lederens praksis. Fokus vil være rettet mod at få opbygget forståelse for It-ledelsespraksis. Der vil i særlig grad være fokus på it-lederens evner til at kommunikere om it-relaterede forhold og forstå de organisatoriske forandringer, der er forbundet med implementering og ledelse af it. Der vil desuden være fokus på kommunikationens indhold samt på it-lederens evner til at lede organisatoriske forandringer.

Indholdet I faget er:

 • Generel kommunikationsteori
 • Forretningsrelateret it-kommunikation
 • Coaching og ledelseskommunikation
 • Forståelse for samspillet mellem it og organisation
 • Forandring og forankring af digitale transformationer
 • Forandringsledelse og Forandringsstrategier.

Undervisningsform

Weekendseminarer med teoretiske indlæg og gruppediskussioner, gruppedialog, aflevering af opgaver.

Der er tæt integration mellem teori og praksis i undervisningen, hvor relevante metoder og teorier bringes i spil og diskuteres i forhold til deltagernes roller som ledere af it.

Eksamensform

Faget afsluttes med en individuel intern skriftlig opgave.

Opgaven udleveres i forlængelse af modulets undervisning og med en nærmere fastsat afleveringsfrist. Den udarbejdes hjemmefra, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Den samlede opgave har et omfang af min. 8 og max. 10 sider.

Deltageren skal i opgaven besvare en række spørgsmål, som er formuleret af den fagpakkeansvarlige. Derudover vil der være en mindre refleksionsopgave.

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Kontakt og studievejledning

Udbytte

Undervisere

 • Jan Rosenmeier

  Jan har arbejdet som forandringsagent, konsulent og leder i mange år, og han har derfor god erfaring med at formidle forskningsbaseret teori med tydelig kobling til praksis.

  Primær underviser, cand.oecon. med it-specialisering og Master i Organisationspsykologi

 • Dorina Gnauer

  Dorinas forskning omfatter IT-pædagogiske og designmæssige overvejelser med henblik på at fremme læringens kvalitet, herunder fremme evnen til kreativ problemløsning og integration af ny viden og kvalifikationer i arbejdet.

  Underviser og fagansvarlig, mastergrad i IT og læring samt en ErhvervsPh.D i organisatoriske læreprocesser

 • Birgitte Henningsen

  Birgitte underviser på kandidat- og masteruddannelser med fokus på læring, teknologi og organisationsudvikling.

  Ph.d-stipendiat og undervisningsassistent. Tilknyttet ILD-lab og Forskningscenter for Video

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.