Spring til indhold

Enkeltfag - Master i IT, Organisation

Kommunikation og forandrings­ledelse

Gennem faget får du en teoretisk forståelse samt en række værktøjer inden for intern og ekstern kommunikation, som kan forbedre din praksis som it-leder.

Søg optagelse

Enkeltfag - Master i IT, Organisation

Kommunikation og forandrings­ledelse

Gennem faget får du en teoretisk forståelse samt en række værktøjer inden for intern og ekstern kommunikation, som kan forbedre din praksis som it-leder.

Søg optagelse

Fakta

Kommunikation og forandringsledelse, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken IT-lederen
Sted
Aalborg
Pris
8.000 kr.
En del af fagpakken IT-lederen
Læs om fagpakken
Varighed
September 2023 – januar 2024
ECTS
5
Ansøgningsfrist
Fagpakken igangsættes i efteråret 2023, og der modtages fortsat ansøgninger

Den interne og eksterne kommunikation i forhold til forretningen og andre samarbejdspartnere udnævnes ofte som en af de største udfordringer, som it-lederen står overfor. Lederen skal have styr på kommunikationen sideløbende med, at vedkommende ofte står i spidsen for igangværende projekter og tiltag - aktiviteter, der ofte er forbundet med organisatoriske forandringer, som det kan være udfordrende at lede.

Faget 'Kommunikation og forandringsledelse' er enkeltfag nr. 2 på fagpakken It-lederen,  som hører under Master i It, linjen i Organisation. Enkeltfaget kan læses som led i hele fagpakken, eller det kan læses selvstændigt. 

Gennem faget får du en teoretisk forståelse samt en række værktøjer inden for intern og ekstern kommunikation, som kan forbedre It-lederens praksis. Fokus vil være rettet mod at få opbygget forståelse for It-ledelsespraksis. Der vil i særlig grad være fokus på it-lederens evner til at kommunikere om it-relaterede forhold og forstå de organisatoriske forandringer, der er forbundet med implementering og ledelse af it. Der vil desuden være fokus på kommunikationens indhold samt på it-lederens evner til at lede organisatoriske forandringer.

Indholdet I faget er:

  • Generel kommunikationsteori
  • Forretningsrelateret it-kommunikation
  • Coaching og ledelseskommunikation
  • Forståelse for samspillet mellem it og organisation
  • Forandring og forankring af digitale transformationer
  • Forandringsledelse og Forandringsstrategier.

Undervisningsform

Weekendseminarer med teoretiske indlæg og gruppediskussioner, gruppedialog, aflevering af opgaver.

Der er tæt integration mellem teori og praksis i undervisningen, hvor relevante metoder og teorier bringes i spil og diskuteres i forhold til deltagernes roller som ledere af it.

Eksamensform

Faget afsluttes med en individuel intern skriftlig opgave.

Opgaven udleveres i forlængelse af modulets undervisning og med en nærmere fastsat afleveringsfrist. Den udarbejdes hjemmefra, og der gives karakter efter 7-trins skalaen. Den samlede opgave har et omfang af min. 8 og max. 10 sider.

Deltageren skal i opgaven besvare en række spørgsmål, som er formuleret af den fagpakkeansvarlige. Derudover vil der være en mindre refleksionsopgave.

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Kontakt og studievejledning

Udbytte

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.