AAU logo

Master i IT, Organisation

It-lederen

It-lederen

indhold

Fagpakken "It-lederen"  er en fagpakke fra linjen "Organisation" under Master i it, som udbydes i samarbejde med It-vest. Fagpakken kan læses selvstændigt, eller den kan indgå i en Master i it.

Fagpakken tager sit afsæt i de udfordringer, som moderne it-organisationer og dermed også it-ledere står overfor i dag. Som deltager på fagpakken opnår du indsigt i de kompetencer, som moderne it-ledelse kræver.

Fagpakken består af tre enkeltfag:

De to første enkeltfag giver en teoretisk indføring i emnerne. Det tredje enkeltfag, "IT-lederen i praksis", kører sideløbende med de to teoretiske enkeltfag. Her skal du anvende teorierne i praksis i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer. Tredje enkeltfag forudsætter derfor deltagelse i de to øvrige enkeltfag.
 

Målgruppe

It-ledere, It-chefer, It-direktører, It-konsulenter, It-projektledere samt kommende It-ledere.

Det forventees, at du er på vej til at få et ledelsesmæssigt ansvar - eller at du har eller har haft ledelsesmæssigt ansvar for en eller flere medarbejdere i en drifts-, projekt- eller udviklingsorganisation.
 

Indhold

Gennem fagpakken opnår du viden om og forståelse for it-teorier, it-metoder og it-modeller inden for følgende områder:

 • It-ledelsesteori
 • It-gruppeledelse og gruppedynamik
 • Ledelse og coaching af it-medarbejdere
 • It-relateret kommunikation til bl.a. ledelsen, organisationen og egne medarbejdere
 • Forandringsledelse med fokus på ledelse af Iit-relaterede forandringer.

It-lederens udfordringer i dag skal bl.a. ses i forhold til udnyttelsen af it overalt i organisationen i såvel produktudvikling, produktion som administration. Der er vedvarende udfordringer som følge af den øgede globalisering, og it-lederen udsættes for pres fra forretningen om it-dreven innovation, om bedre ledelse af medarbejdere med forskellige faglige baggrunde, om at levere synlig forretningsmæssig værdi m.v.

It-lederen skal desuden være i stand til at kommunikere med forretningen og med eksterne interessenter som fx leverandører og outsourcing partnere. Endelig skal it-lederen besidde evnen til at forstå de organisatoriske forandringer, som implementering af it afstedkommer.

For at kunne håndtere disse udfordringer kræver det, at it-lederen besidder generelle ledelsesmæssige kompetencer. Men det kræver også, at it-lederen besidder specifikke kompetencer inden for områderne kommunikation, forandringsledelse samt ledelse af it-medarbejdere og grupper af medarbejdere.

Det er netop kompetencer som disse, som denne fagpakke vil udbygge, således at deltagerne efter endt forløb bedre kan imødekomme og lede i forhold til de udfordringer, som it-ledere i moderne organisationer - såvel private som offentlige - står overfor.

 

Udbytte

Målet med fagpakken er, at du lærer at identificere, analysere og afprøve løsningsforslag til personlige ledelsesmæssige udfordringer. Det sker under inddragelse af de relevante dele af fagområdets teorier, metoder og modeller. Konkret forventes det, at du efter gennemførelse af fagpakken er i stand til:

 • at blive en bedre IT-leder gennem tilegnelse af teori samt ved refleksion over egen praksis
 • at vælge og kunne argumentere for valget af teorier, metoder og modeller til ledelse af IT-medarbejdere og grupper af medarbejdere
 • at tilrettelægge og gennemføre en effektfuld IT-kommunikationspraksis
 • at udarbejde analyser af IT-initierede forandringer samt reflektere over og gennemføre ledelsen heraf (IT-forandringsledelse).
   

udvikling af egne personlige ledelsesmæssige kompetencer

Igennem hele fagpakken skal du som deltager præsentere og redegøre for egne ledelsesmæssige overvejelser og egen praksis. Du skal pege på forhold i egen praksis, som du specifikt ønsker en opkvalificering indenfor. Deltagerne modtager såvel faglig vejledning som personlig coaching i relation hertil. Man deltager desuden i gruppearbejde med henblik på udvikling af egne personlige ledelsesmæssige kompetencer.
 

Undervisningsform

Undervisningen på fagpakkens to første enkeltfag gennemføres som en kombination af gruppedialog, weekendseminarer og aflevering af opgaver. Det tredje enkeltfag gennemføres som et projektarbejde, der kan udføres individuelt eller to deltagere sammen.

Weekendseminarerne varer fra fredag morgen til lørdag middag og veksler mellem teoretiske indlæg og gruppediskussioner.
 

Adgangskrav

Bacheloruddannelse i datalogi eller informationsvidenskab, HA(dat.), HD(I) eller tilsvarende samt efterfølgende to års relevant erhvervserfaring.

Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan optagelse evt. ske på dispensation efter individuel vurdering.

Det forventes, at deltagerne er på vej til at få ledelsesmæssigt ansvar - eller har eller har haft ledelsesmæssigt ansvar for en eller flere medarbejdere i enten drifts-, projekt- eller udviklingsorganisation.

Bemærk, at deltagelse på tredje enkeltfag forudsætter samtidig deltagelse på de to øvrige enkeltfag.

Max. deltagerantal: 25.

Hvis der ved ansøgningsfristens udløb skulle være flere kvalificerede ansøgere, end der er plads til, vil ansøgningsdatoen blive anvendt som sorteringskriterium. Hvis vi ikke kan tilbyde plads til alle kvalificerede ansøgere, vil der blive oprettet en venteliste.
 

Yderligere oplysninger

Faglig vejledning om indholdet i fagpakken:

Jan Rosenmeier, ekstern lektor
E-mail: jan.rosenmeier@gmail.com

Rikke Ørngreen, professor
Tlf. 9940 2314
E-mail: rior@hum.aau.dk

Spørgsmål om praktisk afvikling af fagpakken:
Maj-Britt Skovhus
Tlf. 9940 3064
E-mail: msko@hum.aau.dk

Yderligere information om Masteruddannelsen i IT, herunder fagpakker og enkeltfag kan findes på: http://www.master-it-vest.dk/.

læs mere

Fakta

IT-lederen, fagpakke fra Master i IT, linjen Organisation

Varighed

 • 1. februar 2020 - 30. juni 2020

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 15

Pris

Ansøgningsfrist

 • 1. december 2019

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.