Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseHDHD 2. del

Enkeltfag

Tysk sprog og forretningskultur

Tysk sprog og forretningskultur er det ideelle springbræt til at udvikle dine færdigheder og dykke ned i den tyske forretningskultur. Med faget du de nødvendige kompetencer til at kunne håndtere komplekse situationer i dansk-tyske erhvervssammenhænge og indgå i tysksproget samarbejde.

Søg optagelse

Enkeltfag

Tysk sprog og forretningskultur

Tysk sprog og forretningskultur er det ideelle springbræt til at udvikle dine færdigheder og dykke ned i den tyske forretningskultur. Med faget du de nødvendige kompetencer til at kunne håndtere komplekse situationer i dansk-tyske erhvervssammenhænge og indgå i tysksproget samarbejde.

Søg optagelse

Fakta

Tysk sprog og forretningskultur, valgfag fra Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse (HD2)
Sted
  • Aalborg
Pris
  • 5.000 kr.
En del af HD2
Læs om HD2
Varighed
  • Oktober 2024 - januar 2025
ECTS
5
Ansøgningsfrist
  • 1. oktober 2024
  • Hhv. 1. juni og 1. december hvis du skal søge dispensation

Tysk sprog og forretningskultur har til formål at styrke dine færdigheder inden for tysk erhvervskommunikation og give dig indblik i forretningskulturen i de tysksprogede lande. Du vil lære at kommunikere mundtligt og skriftligt inden for erhvervslivet, herunder at deltage i forretningsmøder, skrive mails, føre telefonsamtaler samt forhandle kontrakter og andre aftaler på tysk.

Faget styrker dig med praksisnær viden om forskelle i dansk og tysk forretningskultur, som vil give dig en forståelse for de forskellige forretningsgange og omgangsformer i de to lande. Vi arbejder med interkulturel forståelse, hvor du vil lære at forstå kulturelt betingede konflikter og problemstillinger, samt at løse disse ved hjælp af autentiske cases og dine egne erfaringer.

Du vil også træne din mundtlige kommunikation og præsentationsteknik på tysk, herunder fagligt ordforråd, udtale og grammatik.

Tysk sprog og forretningskultur giver dig viden og kompetencer i teori og praksis inden for tysk sprog og erhvervskultur. Du vil kunne anvende interkulturelle metoder og teorier til at analysere og løse problemstillinger i dansk-tyske erhvervskontekster. Efter faget vil du være i stand til at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller på tysk til samarbejdspartnere og fagfæller. Desuden vil du kunne håndtere komplekse situationer i interkulturelle erhvervssammenhænge og indgå i tysksproget fagligt og tværfagligt samarbejde med en erhvervsrettet tilgang.

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk og tysk.

Klik her for at læse mere om Tysk sprog og forretningskultur.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmødeundervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Klik her for at læse mere om HD-undervisningen på Aalborg Universitet.

Fremmødeundervisning i Aalborg: Efteråret 2024

Fremmødeundervisningen foregår på Aalborg Universitetsbibliotek, Krogstræde 3, 9220 Aalborg Øst
Underviser på modulet er Mirjam Gebauer
8. november
kl. 09.00-18.00
22. november
Kl. 09.00-18.00
6. december
Kl. 09.00 - 18.00
Eksamen
Mundtlig eksamen d. 17. december

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.