Spring til indhold

Deltidsuddannelser

Enkeltfag, kurser og moduler

Har du brug for ny viden inden for et specifikt område - eller for at dygtiggøre dig hen ad vejen - så kan du følge vores enkeltfag (kaldes også enkeltmoduler eller kurser). Enkeltfagene kan være fra nogle af Aalborg Universitets deltidsuddannelser, eller det kan være et såkaldt særskilt modul.

Få styrket dit netværk og dine fagmæssige værktøjer

Deltidsuddannelser

Enkeltfag, kurser og moduler

Har du brug for ny viden inden for et specifikt område - eller for at dygtiggøre dig hen ad vejen - så kan du følge vores enkeltfag (kaldes også enkeltmoduler eller kurser). Enkeltfagene kan være fra nogle af Aalborg Universitets deltidsuddannelser, eller det kan være et såkaldt særskilt modul.

Få styrket dit netværk og dine fagmæssige værktøjer

Enkeltfag, moduler og kurser på deltid

Oversigten nedenfor viser de enkeltfag, det er muligt at følge på deltid.

Alternativt kan du også følge enkeltfag fra nogle af Aalborg Universitets bachelor- og kandidatuddannelser via tompladsordningen.

Bygningsfysik

Datadrevet Organisationsudvikling

Digitalisering af sundhedsvæsenet

HD1

HD2 - Finansiel rådgivning

HD2 - Organisation og ledelse

HD2 - Regnskab og økonomistyring

HD 2 - Valgfag

IKT og læring

Information and Communication Technologies

Information Management

IT, Organisation

IT, Softwarekonstruktion

Kunst og sundhed

LCA i byggeriet

Læreprocesser

Læreprocesser, Innovation og kreativt læringsdesign

Læreprocesser, Pædagogisk ledelse

Matematik, statistik og datavidenskab

Materialer og mekanik

Miljøvurdering

Musik

Musikterapi

Offentlig Ledelse (MPG)

Personlig Medicin

Power-to-X

Problem Based Learning in Engineering and Science

Procesledelse og organisatorisk forandring

Psykologi

Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling

Information om studiestart

Hvad er enkeltfag på universitetet?

Ønsker du ikke at gennemføre en fuld deltidsuddannelse, men derimod styrke en specifik kompetence, har du mange muligheder for at løfte dig fagligt ved hjælp af enkeltfag på Aalborg Universitet. Du kan vælge at læse enkeltfag eller moduler fra nogle af vores masteruddannelser, HD-uddannelsen og Heltid på Deltidsforløbene. Du kan indstille dig til eksamen og få bevis på faget/modulet.

Information om studiestart