Enkeltfag - HD2 i Organisation og ledelse

Strategisk salg og marketing

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for strategisk salg og marketing, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Enkeltfag - HD2 i Organisation og ledelse

Strategisk salg og marketing

Faget er for dig, som vil øge din forståelse for strategisk salg og marketing, og som ønsker anvendelsesorienterede kompetencer til at styrke dine forudsætninger for at bidrage positivt til din virksomheds daglige drift.

Søg optagelse

Fakta

Strategisk salg og marketing: Valgmodul 3b fra 3. semester af den Erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD2) i Organisation og Ledelse
Sted
Aalborg
Pris
15.000 kr.
En del af HD2 i Organisation og ledelse
Læs om HD2 i Organisation og ledelse
Varighed
August 2022 - januar 2023
ECTS
15
Ansøgningsfrist
1. august 2022

Faget er tilpasset bredt til erhvervsaktive personer, som ønsker at supplere deres faglige viden med viden om organisation og ledelse.

Virksomhedernes markedsbetingelser er i rivende udvikling, hvorfor en optimal tilpasning til markedet bliver mere kritisk. faget Strategisk Salg og Marketing, vender blikket ud fra virksomheden i retninger som:

 • Forretningsmodeller
 • Disruption
 • E-handel
 • Marketingstrategi og –planer
 • Kundeforståelse
 • Indsamling af markedsinformation
 • Informationsbehandling
 • Organi­sationer som kunder
 • Kundepsykologi
 • Automatisering af marketing

Modulet er for dig, der vil kunne analysere markedssituationer og i et strategisk perspektiv kunne forstå hvordan en virksomhed skaber attraktiv kundeværdi i et samspil mellem interessenters behov og virksomhedens ressourcer og markedsstrategi.

Hovedemner:

De væsentligste begreber, principper og trends i strategisk salg og markedsføring: Du vil blive udfordret af en bred palette af tankegang og værktøjer fra den klassiske marketingteori til den moderne verden, der præges mere og mere af forskellige former for elektronisk kommunikation, netværksdannelse og nye måder at skabe værdi på.

Markedsanalyse: Hvor stort er vores markedspotentiale? Hvordan tænker vores kunder? Hvad gør vores konkurrenter? Du kommer til at arbejde med spørgeskemaer, interview og sekundære kilder. Vi arbejder også med behandling af kvantitativ information, uden at det bliver et statistikkursus.

Konsumentmarkedsføring: Hvordan tager konsumenter en beslutning? Hvordan kan man segmentere? Hvordan påvirker man konsumenter? Du lærer desuden at forstå og forklare centrale kommunikations– og brandingteorier.

Virksomheder og organisationer som kunder (BTB): Første semesters forståelse af organisations beslutninger danner udgangspunkt og videreudvikles med forståelse af organisationers indkøbsprocesser, projektsalg og offentlige indkøbsprocesser.

Interaktiv markedsføring: Dækker her over et bredt felt af emner relateret til web, f.eks. anvendelse af sociale medier, søgemaskiner og interaktiv markedsføring.

Seminarer:

 • Marketing management og marketing i strategisk perspektiv.
 • Informationsindsamling og markedsanalyse.
 • Konsumentmarkedsføring (BTC).
 • Virksomheder og organisationer som kunder (BTB).
 • Interaktiv markedsføring og marketingautomatisering.
 • Salgsledelse og personligt salg.

Modulet indeholder desuden et projekt relateret til emnet. Der vil være en mundtlig eksamen med udgangspunkt i semestrets projektrapport.

Du kan læse nærmere om faget strategisk salg og marketing her.

Seminardatoer

Vi udbyder fremmøde og online undervisning på dette fag. Du kan se tid og sted nedenfor.

Fremmøde undervisning

Vi har fremmøde undervisning Aalborg. 

Aalborg
Dato Tidspunkt Underviser
30. august 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
14. september 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
27. september 09.00-18.00 Niels Vestergaard Olsen
11. oktober 09.00-18.00 Morten Munkgaard Møller
01. november 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard
15. november 09.00-18.00 Jeppe Vangsgaard

Eksamen: Mundtlig eksamen i Uge 2, januar 2023

Sted: Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, 9220 Aalborg Øst

 

Online undervisning

Vores online undervisning foregår som en kombination af optaget undervisning og opfølgende online (live) undervisning.

Datoer for online undervisning i foråret 2023 tilgår snart.
 

Tidsforbrug

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m., er på samme niveau som øvrige fag på HD2. For at få et godt udbytte af faget, er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. 

Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger, estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.