Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Mekanik og produktion, Bachelor

Mekanik og Produktion

Mekanik og Produktion

Vil du være en vigtig brik i den industrielle og teknologiske udvikling? Vil du have en uddannelse, hvor der er bud efter dig - ikke kun i fremtiden, men også nu? Med en bacheloruddannelse i Mekanik og Produktion (tidligere Maskin og Produktion) bliver du i stand til på kreativ og systematisk vis at konstruere, fremstille og styre maskiner og produktionssystemer.

Mød Mette fra mekanik og Produktion

Mette og hendes projektgruppe arbejder på at gøre en bæredygtig staldventilator endnu mere grøn ved at lave et batterisystem, der kan lade op og give staldventilatoren strøm på en intelligent måde – fx om natten, når der ikke er sol.

 

skab fremtidens industri

Mekanik og Produktion er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses i Aalborg. Du lærer at løse industrielle problemstillinger og at bruge avancerede, computerbaserede beregningsværktøjer og metoder. Du får den grundlæggende viden som en maskiningeniør har brug for om:

 • Konstruktion
 • Produktdesign
 • Materialer
 • Fremstillingsprocesser
 • Styring og automatisering
 • Produktion
 • Produktionssystemer

Uddannelsen giver dig mulighed for tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejde, hvor du finder løsninger på udfordringer inden for branchen. Dine projekter tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke både kreativt, systematisk, teoretisk og praktisk.

”Det spændende ved Mekanik og Produktion er udvikling af mekaniske systemer og analyse kinematek, hvor der skabes en bedre forståelse for position, hastighed og acceleration”

Jesper H. Søholm, studerende


mød studerende

 

”DA JEG ALTID HAR INTERESSERET MIG FOR MEKANIK, BILER OSV., VAR mekanik OG PRODUKTION DET NATURLIGE VALG FOR MIG”

Daniel Andreasen, studerende

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

”VED SIDEN AF MIT STUDIE BRUGER JEG BL.A. TID PÅ AAU RACING, SOM ER EN SAMLING AF STUDERENDE, HVOR VI I VORES FRITID BYGGER EN RACERBIL”

Daniel Andreasen, studerende

Med en bacheloruddannelse i Mekanik og Produktion har du mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.). Som færdiguddannet civilingeniør inden for dette fagområde har du gode muligheder for at finde et job, der passer til din faglige profil og dine interesser.

Med en bachelor- og kandidatuddannelse inden for mekanik og produktion kan du arbejde med fx:

 • Design
 • Konstruktion
 • Automatisering
 • Styring og regulering
 • Procesudvikling
 • Produktion
 • Produktudvikling
 • Kvalitetsteknik
 • Projektledelse og andre ledelsesopgaver
 • Forskning
 • Undervisning

BROCHURE


Se brochure om uddannelserne inden for Globale Forretningssystemer (pdf):

 

Det siger de studerende om uddannelsen

 

ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.
 

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …


PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.
 

SØG OPTAGELSE PÅ Mekanik OG PRODUKTION

En af de bedste ingeniøruddannelser i verden

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

 • Konstruktion og produktdesign
 • Materialer og fremstillingsprocessor
 • Styring og automatisering

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Mød AAU
Aalborg Universitet afholder løbende arrangementer for studiesøgende, hvor du kan opleve livet på AAU på nærmeste hold.

Mød AALBORG UNIVERSITET