Mekanik og produktion

Bachelor

Mekanik og produktion

Du får kendskab til bearbejdnings- og fremstillingsmetoder, materialer og deres egenskaber. Du vil forstå en produktion som den af en større sammenhæng, der kan sikre en bæredygtig udvikling. Du lærer at designe mekaniske konstruktioner ved brug af avancerede computerbaserede værktøjer.

Få kendskab til

Konstruktion og produktdesign
Materialer og fremstillingsprocessor
Styring og automatisering

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Mekanik og produktion

Du får kendskab til bearbejdnings- og fremstillingsmetoder, materialer og deres egenskaber. Du vil forstå en produktion som den af en større sammenhæng, der kan sikre en bæredygtig udvikling. Du lærer at designe mekaniske konstruktioner ved brug af avancerede computerbaserede værktøjer.

Få kendskab til

Konstruktion og produktdesign
Materialer og fremstillingsprocessor
Styring og automatisering

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Vil du være en vigtig brik i den industrielle og teknologiske udvikling? Vil du have en uddannelse, hvor der er bud efter dig - ikke kun i fremtiden, men også nu? Med en bacheloruddannelse i Mekanik og Produktion (tidligere Maskin og Produktion) bliver du i stand til på kreativ og systematisk vis at konstruere, fremstille og styre maskiner og produktionssystemer.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Det spændende ved mekanik og produktion er udvikling af mekaniske systemer og analyse kinematek, hvor der skabes en bedre forståelse for position, hastighed og acceleration

Jesper H. Søholm, studerende

Skab fremtidens industri

Mekanik og Produktion er en 3-årig bacheloruddannelse, der læses i Aalborg. Du lærer at løse industrielle problemstillinger og at bruge avancerede, computerbaserede beregningsværktøjer og metoder. Du får den grundlæggende viden som en maskiningeniør har brug for om:

 • Konstruktion
 • Produktdesign
 • Materialer
 • Fremstillingsprocesser
 • Styring og automatisering
 • Produktion
 • Produktionssystemer

Uddannelsen giver dig mulighed for tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejde, hvor du finder løsninger på udfordringer inden for branchen. Dine projekter tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke både kreativt, systematisk, teoretisk og praktisk.

På studiet er der rig mulighed for at skrive projekter i samarbejde med virksomheder ude i byen

Martin Holm, studerende

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Fagligt indhold

Uddannelsen dækker over flere fagdiscipliner: fysik, matematik, materialer, mekanik, elektroteknik, produktion, styring og regulering. Alle disse emner danner grundlaget for den viden du tilegner dig igennem uddannelsen. Du får derfor en bred viden inden for faget, og du bliver i stand til på kreativ og systematisk vis at konstruere, fremstille og styre maskiner og produktionssystemer.

Du lærer om fx:

 • Materialer og fremstillingsprocesser
 • Programmering
 • Styring og automatisering
 • Dynamiske systemer
 • Maskinteknisk dimensionering
 • Faststofmekanik og anvendt FEM
 • Robotteknik
 • Elasticitets- og elementmetodeteori

Du lærer at løse industrielle problemstillinger og at anvende avancerede computerbaserede beregningsværktøjer og eksperimentelle metoder.

Uddannelsen giver dig en solid faglig viden kombineret med sociale kompetencer og gode samarbejdsevner. Efter endt bacheloruddannelse har du alle de grundlæggende færdigheder, der kræves af en moderne maskiningeniør.

På hvert semester udgør kurserne halvdelen af tiden og anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper – ofte i tæt samarbejde med relevante virksomheder. Du og din projektgruppe bruger teorier og metoder til at løse en problemstilling fra den virkelige verden.

Da jeg altid har interesseret mig for mekanik, biler osv., var mekanik og produktion det naturlige valg for mig

Daniel Andreasen, studerende

Ved siden af mit studie bruger jeg bl.a. tid på aau racing, som er en samling af studerende, hvor vi i vores fritid bygger en racerbi

Daniel Andreasen, studerende

Semesteroversigt

Kandidatmuligheder

Med en bacheloruddannelse i Mekanik og Produktion får du adgang til en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.).

Du kan læse videre på kandidatuddannelsen i Mechanical Enginering, hvor du kan specialisere dig indenfor disse områder:

Du kan også læse videre på:

 • Materials Technology - (Materialeteknologi), som er en specialisering på kandidatuddannelsen i Materials and Nanotechnology 

Med en bachelor i Mekanik og Produktion låser du dig ikke fast til et bestemt uddannelsesforløb. Din bachelorgrad giver dig nemlig adgang og mulighed for at vælge en anden relevant kandidatuddannelse - enten på AAU eller på en anden uddannelsesinstitution.

Job og karriere

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Studievejledning og mere info

Emil

Studievejleder

Ann Cathrine Chriddle

Studienævnssekretær

Optagelse og adgangskrav

Mere om adgangskrav

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev