ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Maskinteknik

Diplomingeniør

Maskinteknik, Diplomingeniør

Få en lang række værktøjer, fx evnen til at bruge avancerede computerbaserede beregningsværktøjer, viden om materialer, deres egenskaber og fremstillingsprocesser. Adgang til civilingeniøruddannelsen og obligatorisk praktikophold giver dig et godt kendskab til erhvervslivet.

Få kendskab til

Computer design (3D CAD) og computerbaserede analyse metoder (FEM)
Produktudvikling (3D print) og materiale anvendelse i industrielle produkter
Klassisk maskinkonstruktion og modellering af stålstrukturer (industri, vind, offshore, fatigue)

Aalborg

3.5-årig uddannelseDansk

Diplomingeniør

Maskinteknik, Diplomingeniør

Få en lang række værktøjer, fx evnen til at bruge avancerede computerbaserede beregningsværktøjer, viden om materialer, deres egenskaber og fremstillingsprocesser. Adgang til civilingeniøruddannelsen og obligatorisk praktikophold giver dig et godt kendskab til erhvervslivet.

Få kendskab til

Computer design (3D CAD) og computerbaserede analyse metoder (FEM)
Produktudvikling (3D print) og materiale anvendelse i industrielle produkter
Klassisk maskinkonstruktion og modellering af stålstrukturer (industri, vind, offshore, fatigue)

Aalborg

3.5-årig uddannelseDansk

Vil du skabe kreative tekniske løsninger, med tydelige resultater? Vil du have en uddannelse, der åbner døre til mange forskellige brancher? Vil du have en uddannelse, hvor der er bud efter dine kompetencer - ikke kun i fremtiden, men også nu? Så er diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik måske noget for dig.

Skab fremtidens industri

I løbet af uddannelsen til maskiningeniør lærer du at fremstille, konstruere og styre maskiner og produktionssystemer på en kreativ og systematisk måde. Du kommer også til at arbejde med konstruktion og beregning, innovation og udvikling. Du får bl.a. undervisning i matematik, fysik og mekanik, og du bliver trænet i at bruge avancerede, computerbaserede beregningsværktøjer og metoder.

En diplomingeniøruddannelse er for dig, der er klar til at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år

Vælger du at tage en ingeniøruddannelse inden for maskinområdet, bliver du uddannet som teknisk problemløser. Du lærer lige fra starten af studiet, at ingeniører omsætter idé til handling, og at problemstillinger bedst løses ved at kombinere teori og praksis. Du får mulighed for selv at optimere eksisterende systemer og processer og tilpasse nye opfindelser til andre anvendelser.

Projektarbejdet giver mulighed for at løse virkelige problemstillinger i tæt samarbejde med virksomheder

Fagligt indhold

Du lærer at forholde dig kritisk til forskellige løsninger og at have fokus på hele tiden at optimere

Kan man udvikle en fjernstyret undervandsrobot til inspektion af offshore vindmøller? Kan man designe en redningsflåde, der kan rumme 150 personer, og som kan pakkes ned i en kuffert? Hvordan udvikler man produkter som fx hjælpemidler til plejepersonale, løfteudstyr til vindmøller, landbrugsmaskiner eller anlæg til automatisk sortering af genbrugstøj?

På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik, Aalborg, lærer du at designe, udvikle og teste de maskiner og mekaniske systemer, der er fundamentet for vores dagligdag. Du lærer at løse industrielle problemstillinger og at bruge avancerede computerbaserede beregningsværktøjer. Uddannelsen er opbygget således, at du gradvist opnår kompetencer inden for udvikling af avancerede maskinsystemer, materialelære, styring og automatisering samt computerbaseret modellering.

Kurserne kan bruges i projekterne – og omvendt

Du lærer om fx:

 • Design af mekaniske komponenter og systemer med fokus på udvikling og design af industrielle produkter. Du lærer om dimensionering af maskinkonstruktioner, forsøgsteknik og anvendelse af avancerede materialer samt om håndtering af de nyeste computerbaserede design- og beregningsværktøjer
 • Produktionsteknologi, som handler om udvikling, indførelse og anvendelse af ny og avanceret teknologi i industrielle virksomheder. Du får bl.a. undervisning i robotteknologi, materialeteknologi, procesteknologi og teknisk IT
 • Styrings- og reguleringsteknik, hvor du arbejder med at indføre intelligens til mekaniske systemer med fokus på styring og automatisering af industrielle produkter. Du får bl.a. undervisning i de grundlæggende maskintekniske, elektrotekniske og reguleringstekniske fag

På AAU arbejder du med virkelige problemstillinger og ofte i samarbejde med erhvervslivet

Semesteroversigt

Job og karriere

Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik er især tilrettelagt for dig, som ønsker at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

Du kan også fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.). Læs mere under Kandidatmuligheder.

Med en ingeniøruddannelse åbner en verden af muligheder sig

Med diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik har du en grundlæggende viden om fagområdet, og du har praktisk erhvervserfaring fra din virksomhedspraktik, som gør dig til en attraktiv medarbejder i erhvervslivet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse og titlen som civilingeniør.

Med en uddannelse som maskiningeniør kan du løse mange forskellige opgaver. I løbet af uddannelsen lærer du at designe og tegne maskiner samt at producere og teste dem. Disse kompetencer gør dig til en attraktiv medarbejder hos mange forskellige virksomheder, og der er gode muligheder for at finde et relevant job, der er interessant for dig.

Du har jobmuligheder inden for fx produktion, produktudvikling, salg og rådgivning i industrielle virksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, konsulentfirmaer, service- og finansvirksomheder, offentlige institutioner samt branche- og interesseorganisationer. Nogen får også ansættelse i små og store udviklings- eller forskningsafdelinger.

Mulige arbejdsområder

Praktik

Alle studerende på diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold. Praktikken er placeret på den sidste del af 6. semester og frem til den første del af 7. semester.

I dit praktikophold får du praktisk erfaring med opgaver og arbejdsgange i en virksomhed. Opholdet er en læringsmulighed og forberedelse til det, der venter dig, når du er færdig med din uddannelse, og det er en rigtig god mulighed for at skabe gode kontakter til erhvervslivet, allerede inden du er færdiguddannet. Praktikopholdet afsluttes med udarbejdelse af en rapport og en evaluering.

Praktikken kan indeholde alt fra udvikling af satellitter, landbrugsmaskiner, tandbørster, forbrugsgoder, vindmølletårne og offshore systemer til rådgivningsopgaver.

Mulige praktiksteder

Kandidatmuligheder

Med en diplomingeniøruddannelse i Maskinteknik får du adgang til en 2-årige kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.):

Andre kandidatmuligheder

Med en diplomingeniøruddannelse i Maskinteknik låser du dig ikke fast til et bestemt uddannelsesforløb. Som diplomingeniør kan du nemlig få adgang og mulighed for at vælge en anden relevant kandidatuddannelse - enten på AAU eller på en anden uddannelsesinstitution. 

  Studievejledning og mere info

  Emil

  Studievejleder

  Ann Cathrine Chriddle

  Studienævnssekretær

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

  Optagelse

  Adgangskrav

  Studiestartsprøve

  Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

  De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

  Læs mere om studiestartsprøven

  Mere om adgangskrav

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev