Spring til indhold
ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Maskinteknik

Diplomingeniør

Maskinteknik, Diplomingeniør

Drømmer du om at designe, udvikle og teste maskiner og mekaniske systemer til fx vindmøller, pumper, produktionsanlæg og robotter? Så er uddannelsen i Maskinteknik noget for dig. Du lærer om mekaniske konstruktioner, fremstillingsmetoder, materialer og avancerede computerbaserede beregningsværktøjer. Du bliver uddannet maskiningeniør – og skal i løbet af uddannelsen i praktik i en virksomhed.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du synes, at produktudvikling og design af tekniske løsninger indenfor det industrielle område lyder spændende.
Du interesserer dig for styring og automatisering af mekanismer og systemer.
Der er stor efterspørgsel på ingeniører og mange felter at arbejde inden for.

Aalborg

3.5-årig uddannelseDansk

Diplomingeniør

Maskinteknik, Diplomingeniør

Drømmer du om at designe, udvikle og teste maskiner og mekaniske systemer til fx vindmøller, pumper, produktionsanlæg og robotter? Så er uddannelsen i Maskinteknik noget for dig. Du lærer om mekaniske konstruktioner, fremstillingsmetoder, materialer og avancerede computerbaserede beregningsværktøjer. Du bliver uddannet maskiningeniør – og skal i løbet af uddannelsen i praktik i en virksomhed.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du synes, at produktudvikling og design af tekniske løsninger indenfor det industrielle område lyder spændende.
Du interesserer dig for styring og automatisering af mekanismer og systemer.
Der er stor efterspørgsel på ingeniører og mange felter at arbejde inden for.

Aalborg

3.5-årig uddannelseDansk

På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik lærer du at designe, udvikle og teste de maskiner og mekaniske systemer, der er fundamentet for vores dagligdag. Fx hjælpemidler til plejepersonale, løfteudstyr til vindmøller, landbrugsmaskiner eller anlæg til automatisk sortering af genbrugstøj.

Du lærer kort sagt at løse industrielle problemstillinger. I løbet af uddannelsen får du bl.a. undervisning i matematik, fysik og mekanik, og du bliver trænet i at bruge avancerede, computerbaserede beregningsværktøjer og metoder. Du lærer at forholde dig kritisk til forskellige løsninger og at have fokus på hele tiden at optimere.

En diplomingeniøruddannelse er for dig, der er klar til at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

Du kan skifte mening

Selvom du vælger denne uddannelse, er du ikke låst fast. Hvis du fortryder dit valg, så kan du i mange tilfælde skifte til en anden uddannelse, når du har bestået det første studieår. Tag en snak med din studievejleder om mulighederne, hvis det bliver aktuelt.

På uddannelsen lærer du fx om:

 • Design af mekaniske komponenter og systemer.
 • Dimensionering af maskinkonstruktioner, forsøgsteknik og anvendelse af avancerede materialer.
 • Håndtering af de nyeste computerbaserede design- og beregningsværktøjer.
 • Udvikling, indførelse og anvendelse af ny og avanceret teknologi i industrielle virksomheder.
 • Robotteknologi, materialeteknologi, procesteknologi og teknisk IT.
 • Styrings- og reguleringsteknik, hvor du arbejder med at indføre intelligens til mekaniske systemer.

Problemorienteret projektarbejde

På uddannelsen udgør kurserne halvdelen af tiden og projektarbejdet den anden halvdel.  Projektarbejdet foregår i selvvalgte grupper - ofte i tæt samarbejde med virksomheder. Sammen med din gruppe integrerer du teori og metoder med en problemstilling i relation til maskinteknik fra den virkelige verden.

Vil du vide mere om problembaseret læring, kan du læse mere her

Semesteroversigt

Praktik

Alle studerende på diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold. Praktikken er placeret på den sidste del af 6. semester og frem til den første del af 7. semester.

I dit praktikophold får du praktisk erfaring med opgaver og arbejdsgange i en virksomhed. Opholdet er en læringsmulighed og forberedelse til det, der venter dig, når du er færdig med din uddannelse, og det er en rigtig god mulighed for at skabe gode kontakter til erhvervslivet, allerede inden du er færdiguddannet. Praktikopholdet afsluttes med udarbejdelse af en rapport og en evaluering.

Praktikken kan indeholde alt fra udvikling af satellitter, landbrugsmaskiner, tandbørster, forbrugsgoder, vindmølletårne og offshore systemer til rådgivningsopgaver.

Mulige praktiksteder

Mere info

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, kan du læse mere i Studieordningen for Maskinteknik i Aalborg.

Kandidatmuligheder

Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik er især tilrettelagt for dig, som ønsker at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

Du kan dog også fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.). 

Med en diplomingeniøruddannelse i Maskinteknik låser du dig ikke fast til et bestemt uddannelsesforløb. Som diplomingeniør kan du nemlig få adgang og mulighed for at vælge en anden relevant kandidatuddannelse - enten på AAU eller på en anden uddannelsesinstitution. 

På AAU får du adgang til en 2-årige kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.) med en af de tre specialiseringer:

Job og karriere

Med diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik har du en grundlæggende viden om fagområdet, og du har praktisk erhvervserfaring fra din virksomhedspraktik, som gør dig til en attraktiv medarbejder i erhvervslivet. 

Du har jobmuligheder inden for fx produktion, produktudvikling, salg og rådgivning i industrielle virksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, konsulentfirmaer, service- og finansvirksomheder, offentlige institutioner samt branche- og interesseorganisationer. Nogen får også ansættelse i små og store udviklings- eller forskningsafdelinger.

Mulige arbejdsområder

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Vidste du..

På AAU findes der to uddannelser inden for maskinteknik:

 • Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik (3,5 år)
  • Målrettet dig, der er klar til at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år. Under uddannelsen skal du i praktik, hvilket forbereder dig til til det, der venter dig, når du er færdig med din uddannelse. Du har også mulighed for at læse videre til civilingeniør. 

 • Bacheloruddannelsen i Mekanik og Produktion (3 år)
  • Målrettet dig, der ønsker efterfølgende at læse en 2-årig kandidatuddannelse og blive civilingeniør (cand.polyt.) efter 5 år. Læs mere her.

Uddannelserne læses sammen, men giver forskellige jobmuligheder. Hvis du søger ind på den ene uddannelse, men ombestemmer dig, har du mulighed for at skifte mellem de to.

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med prøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Optagelse og adgangskrav

Kontakt

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev