Spring til indhold
ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Maskinteknik

Diplomingeniør

Maskinteknik, Diplomingeniør

Få kendskab til mekaniske konstruktioner, fremstillingsmetoder, materialer og avancerede computerbaserede beregningsværktøjer. Lær at forstå fremstilling og produktion som en del af en større sammenhæng, der skal sikre fremtidens bæredygtige udvikling. Uddannelsen giver adgang til civilingeniøruddannelsen. Projektarbejde og obligatorisk praktikophold i løbet af uddannelsen, giver dig et godt kendskab til erhvervslivet.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne arbejde med konstruktion og produktdesign
Du interesserer dig for styring og automatisering af mekaniske konstruktioner og systemer
Du bliver ingeniør på 3,5 år med gode karrieremuligheder

Aalborg

3.5-årig uddannelseDansk

Diplomingeniør

Maskinteknik, Diplomingeniør

Få kendskab til mekaniske konstruktioner, fremstillingsmetoder, materialer og avancerede computerbaserede beregningsværktøjer. Lær at forstå fremstilling og produktion som en del af en større sammenhæng, der skal sikre fremtidens bæredygtige udvikling. Uddannelsen giver adgang til civilingeniøruddannelsen. Projektarbejde og obligatorisk praktikophold i løbet af uddannelsen, giver dig et godt kendskab til erhvervslivet.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne arbejde med konstruktion og produktdesign
Du interesserer dig for styring og automatisering af mekaniske konstruktioner og systemer
Du bliver ingeniør på 3,5 år med gode karrieremuligheder

Aalborg

3.5-årig uddannelseDansk

Kan man udvikle en fjernstyret undervandsrobot til inspektion af offshore-anlæg? Kan man automatisere fremstillingen af letvægtskomponenter i kulfiber? Hvordan udvikler man produkter som fx hjælpemidler til plejepersonale, løfteudstyr til vindmøller, landbrugsmaskiner eller anlæg til automatisk sortering af genbrugstøj?

På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik, Aalborg, lærer du at designe, udvikle og teste de maskiner og mekaniske systemer, der er fundamentet for vores dagligdag. Du lærer at løse industrielle problemstillinger og at bruge avancerede computerbaserede beregningsværktøjer. Uddannelsen er opbygget så du gradvist opnår kompetencer inden for udvikling af avancerede maskinsystemer, valg af materialer og fremstillingsprocesser, styring og automatisering samt computerbaseret modellering.

I løbet af uddannelsen får du bl.a. undervisning i matematik, fysik og mekanik, og du bliver trænet i at bruge avancerede, computerbaserede beregningsværktøjer og metoder. Du lærer at forholde dig kritisk til forskellige løsninger og at have fokus på hele tiden at optimere og projektarbejd giver mulighed for at løse virkelige problemstillinger i tæt samarbejde med virksomheder.

En diplomingeniøruddannelse er for dig, der er klar til at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

Du kan skifte mening

Selvom du vælger denne uddannelse, er du ikke låst fast. Hvis du fortryder dit valg, så kan du i mange tilfælde skifte til en anden uddannelse, når du har bestået det første studieår. Tag en snak med din studievejleder om mulighederne, hvis det bliver aktuelt.

På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik lærer du om fx:

 • Design af mekaniske komponenter og systemer.
 • Dimensionering af maskinkonstruktioner, forsøgsteknik og anvendelse af avancerede materialer.
 • Håndtering af de nyeste computerbaserede design- og beregningsværktøjer.
 • Udvikling, indførelse og anvendelse af ny og avanceret teknologi i industrielle virksomheder.
 • Robotteknologi, materialeteknologi, procesteknologi og teknisk IT.
 • Styrings- og reguleringsteknik, hvor du arbejder med at indføre intelligens til mekaniske systemer.

Problemorienteret projektarbejde

På uddannelsen udgør kurserne halvdelen af tiden og projektarbejdet den anden halvdel.  Projektarbejdet foregår i selvvalgte grupper - ofte i tæt samarbejde med virksomheder. Sammen med din gruppe integrerer du teori og metoder med en problemstilling i relation til maskinteknik fra den virkelige verden.

Vil du vide mere om problembaseret læring, kan du læse mere her

Semesteroversigt

Praktik

Alle studerende på diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold. Praktikken er placeret på den sidste del af 6. semester og frem til den første del af 7. semester.

I dit praktikophold får du praktisk erfaring med opgaver og arbejdsgange i en virksomhed. Opholdet er en læringsmulighed og forberedelse til det, der venter dig, når du er færdig med din uddannelse, og det er en rigtig god mulighed for at skabe gode kontakter til erhvervslivet, allerede inden du er færdiguddannet. Praktikopholdet afsluttes med udarbejdelse af en rapport og en evaluering.

Praktikken kan indeholde alt fra udvikling af satellitter, landbrugsmaskiner, tandbørster, forbrugsgoder, vindmølletårne og offshore systemer til rådgivningsopgaver.

Mulige praktiksteder

Mere info

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i bacheloruddannelsen, kan du læse mere i Studieordningen for Maskinteknik i Aalborg.

Kandidatmuligheder

Med en diplomingeniøruddannelse i Maskinteknik låser du dig ikke fast til et bestemt uddannelsesforløb. Som diplomingeniør kan du nemlig få adgang og mulighed for at vælge en anden relevant kandidatuddannelse - enten på AAU eller på en anden uddannelsesinstitution. 

Med en diplomingeniøruddannelse i Maskinteknik får du på AAU adgang til en 2-årige kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.):

  Job og karriere

  Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik er især tilrettelagt for dig, som ønsker at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

  Du kan også fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.). Læs mere under Kandidatmuligheder.

  Med diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik har du en grundlæggende viden om fagområdet, og du har praktisk erhvervserfaring fra din virksomhedspraktik, som gør dig til en attraktiv medarbejder i erhvervslivet, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse og titlen som civilingeniør.

  Med en uddannelse som maskiningeniør kan du løse mange forskellige opgaver. I løbet af uddannelsen lærer du at designe og tegne maskiner samt at producere og teste dem. Disse kompetencer gør dig til en attraktiv medarbejder hos mange forskellige virksomheder, og der er gode muligheder for at finde et relevant job, der er interessant for dig.

  Du har jobmuligheder inden for fx produktion, produktudvikling, salg og rådgivning i industrielle virksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, konsulentfirmaer, service- og finansvirksomheder, offentlige institutioner samt branche- og interesseorganisationer. Nogen får også ansættelse i små og store udviklings- eller forskningsafdelinger.

  Mulige arbejdsområder

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

  Vidste du..

  På AAU findes der to uddannelser inden for maskinteknik:

  • Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik (3,5 år)
   • Målrettet dig, der er klar til at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år. Under uddannelsen skal du i praktik, hvilket forbereder dig til til det, der venter dig, når du er færdig med din uddannelse. Du har også mulighed for at læse videre til civilingeniør. 

  • Bacheloruddannelsen i Mekanik og Produktion (3 år)
   • Målrettet dig, der ønsker efterfølgende at læse en 2-årig kandidatuddannelse og blive civilingeniør (cand.polyt.) efter 5 år. Læs mere her.

  Uddannelserne læses sammen, men giver forskellige jobmuligheder. Hvis du søger ind på den ene uddannelse, men ombestemmer dig, har du mulighed for at skifte mellem de to.

  Studiestartsprøve

  Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med prøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

  De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

  Optagelse og adgangskrav

  Kontakt

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev