Forskning
Samarbejde

Maskinteknik, diplomingeniør

Maskinteknik, diplomingeniør

Maskinteknik, diplomingeniør

Vil du skabe kreative tekniske løsninger, med tydelige resultater? Vil du have en uddannelse, der åbner døre til mange forskellige brancher? Vil du have en uddannelse, hvor der er bud efter dine kompetencer - ikke kun i fremtiden, men også nu? Så er diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik måske noget for dig.

SKAB FREMTIDENS INDUSTRI

I løbet af uddannelsen til maskiningeniør lærer du at fremstille, konstruere og styre maskiner og produktionssystemer på en kreativ og systematisk måde. Du kommer også til at arbejde med konstruktion og beregning, innovation og udvikling. Du får bl.a. undervisning i matematik, fysik og mekanik, og du bliver trænet i at bruge avancerede, computerbaserede beregningsværktøjer og metoder.

Vælger du at tage en ingeniøruddannelse inden for maskinområdet, bliver du uddannet som teknisk problemløser. Du lærer lige fra starten af studiet, at ingeniører omsætter idé til handling, og at problemstillinger bedst løses ved at kombinere teori og praksis. Du får mulighed for selv at optimere eksisterende systemer og processer og tilpasse nye opfindelser til andre anvendelser.

EN DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE ER FOR DIG,
DER ER KLAR TIL AT KOMME DIREKTE UD PÅ ARBEJDSMARKEDET EFTER 3½ ÅR

På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik lærer du at løse industrielle problemstillinger, og du får grundlæggende viden om konstruktion og produktdesign, materialer og fremstillingsprocesser, styring og automatisering samt produktion og produktionssystemer.

Maskinteknik er en 3½-årig diplomingeniøruddannelse, der læses i Aalborg. En diplomingeniøruddannelse består af syv semestre, hvoraf et semester er sat af til virksomhedspraktik, hvorimod en bacheloruddannelse har seks semestre og ikke inkluderer en praktikperiode.

De første fem semestre af diplomingeniøruddannelsen foregår på universitetet som en kombination af kurser og projektarbejde, mens 6.-7. semester foregår som en kombination af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt.
 

Se brochure om uddannelserne inden for Mekanik og Produktion i Aalborg (pdf)

PROJEKTARBEJDET GIVER MULIGHED FOR AT LØSE VIRKELIGE PROBLEMSTILLINGER I TÆT SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER

Igennem hele uddannelsen opfordres du til tæt kontakt til erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på udfordringer i relation til maskinteknik. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at tænke både kreativt, systematisk og teoretisk for at finde løsninger på virksomhedernes problemer.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

Kombinationen af projektarbejde, kurser og virksomhedspraktik sikrer, at du allerede efter 3½ år er en attraktiv medarbejder, så du kan tage direkte ud på arbejdsmarkedet. En anden mulighed er, at du kan læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse og blive civilingeniør.

Som færdiguddannet diplomingeniør eller civilingeniør inden for maskinteknik har du en bred vifte af muligheder for at finde beskæftigelse i ind- og udland. Du kan fx komme til at arbejde med design eller procesudvikling. Nogle maskiningeniører vælger også at beskæftige sig med konstruktion, styring og regulering.

Med en diplomingeniør- og evt. kandidatuddannelse inden for maskinteknik kan du arbejde med fx:

  • Afprøvning af vinger til vindmøller
  • Vedligehold af offshore platforme
  • Konsulentarbejde
  • Salg
  • Produktion
  • Produktudvikling og –design
  • R&D (Research and Development)
  • Rådgivning

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ MASKINTEKNIK

ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


DU KAN OGSÅ LÆSE I ESBJERG

Du kan også læse til diplomingeniør i Maskinteknik i Esbjerg på en lignende uddannelse - klik ind på Maskinteknik, Esbjerg for nærmere information.


SØG OPTAGELSE PÅ MASKINTEKNIK

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Online Åbent Hus på Aalborg Universitet 2021
Se oplæggene fra Åbent Hus på Aalborg Universitet i 2021.

Åbent hus på AAU