Byggeri og anlæg

Bachelor

Byggeri og anlæg

Vil du være med til at bygge fremtiden? På studiet lærer du at planlægge, konstruere og bygge bæredygtige bygge- og anlægskonstruktioner, at arbejde med løsninger til et lavt energiforbrug og godt indeklima i vores bygninger, at sikre trafiksystemer eller at arbejde for bedre arbejdsforhold samt klimasikring af by og land.

Få kendskab til

Bæredygtig og sikker infrastruktur
Projektledelse - reducering af energiforbrug
Design af konstruktioner indenfor byggeri og anlæg

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Bachelor

Byggeri og anlæg

Vil du være med til at bygge fremtiden? På studiet lærer du at planlægge, konstruere og bygge bæredygtige bygge- og anlægskonstruktioner, at arbejde med løsninger til et lavt energiforbrug og godt indeklima i vores bygninger, at sikre trafiksystemer eller at arbejde for bedre arbejdsforhold samt klimasikring af by og land.

Få kendskab til

Bæredygtig og sikker infrastruktur
Projektledelse - reducering af energiforbrug
Design af konstruktioner indenfor byggeri og anlæg

Aalborg

3-årig uddannelseDansk

Har du et ønske om at være med til at skabe de fysiske rammer omkring os? Vil du være med til at bygge en mere miljøbevidst fremtid? Er du fascineret af bygningsværker og interesseret i at vide mere om bygningsprocessen? Som bygningsingeniør kan du arbejde med konstruktioner, bygningernes indeklima, energibesparelse, kloak- og vandforsyningssystemer, vejbygning og –planlægning, udførelse af større byggeprojekter og meget mere.

Din vej til at blive civilingeniør

På Aalborg Universitet kan du læse en 3-årig bachelor i Byggeri og Anlæg efterfulgt af en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør. der også kan kaldes bygningsingeniør. 

Som bygningsingeniør er du en drivende kraft i et byggeprojekt, og du er med helt fra starten, hvor det blot er en generel idé, til det endelige byggeri står færdigt og er klar til brug. Det er en lang proces: Først skal behovet for et byggeri/anlæg undersøges, og så skal skitserne omsættes til tegninger af konkrete konstruktioner. Konstruktionen skal kunne fungere både i sig selv og i den kontekst, den bliver opført, så der er mange forskellige faktorer at tage i betragtning. Det skal fx undersøges hvordan byggeriet vil påvirke nærmiljøet både under og efter byggefasen. Herefter kan selve byggeriet gå i gang med alt, hvad det kræver af styring og koordinering.

Ved at vælge bacheloruddannelsen i Byggeri og Anlæg er du på vej til at være med til at realisere fremtidens bygninger, veje og andre infrastrukturelle anlæg. Det er nødvendigt, at du har lyst til at anvende matematik som et aktivt redskab, ligesom du hurtigt vil erfare, at computerteknologi er uundværlig både til beregninger, tegninger og kommunikation i din hverdag. 

Diplomingeniør

Du kan også vælge at læse en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (3 års studie, ½ års praktik), hvorefter du kan bevæge dig direkte ud på arbejdsmarkedet.

Uddannelsesforløb

Bacheloruddannelsen i Byggeri og Anlæg består af seks semestre (der er to semestre på et studieår). På de fire første semestre får du en bred indføring i faglighederne, og fra 5. semester (starten af det 3. studieår) vælger du din specialisering ud fra de fagligheder, som du er blevet undervist i i løbet af dine første to studieår - alt efter din interesse. 

På hvert semester af uddannelsen udgør kurserne halvdelen af tiden. Den anden halvdel bruges på projektarbejde i selvvalgte grupper. Uddannelsen lægger op til samarbejde med erhvervslivet og ”den virkelige verden” gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på virksomheders reelle udfordringer ved at tænke innovativt og systematisk.

Specialisering

Du skal først vælge specialisering efter de to første studieår, dvs. på dit sidste studieår (5.-6.-semester) følger du din valgte specialisering.

Valget faldt på AAU, da vi får et godt indblik i, hvordan man samarbejder i en rådgivende ingeniørvirksomhed. Det gør, at vi bliver godt klædt på til at træde ud i erhvervslivet efter uddannelsen

Andreas Larsen, tidligere studerende

Fagligt indhold

Problembaseret læring er med til at gøre projekterne mere personlige, da vi kan forme dem i en ønsket retning, og fokusere på vores egne interesseområder

Pernille Holm, tidligere studerende

Kandidatmuligheder

  De to uddannelser ”Byggeledelse” og ”Veje og Trafik” har optag fra alle bachelorretninger under Byggeri og Anlæg, mens du ved de øvrige kandidatuddannelser skal have fulgt den tilsvarende retning på bachelorniveau. Hvis du på bachelorniveau har en specialisering i fx Bygge- og Anlægskonstruktion, får du adgang til civilingeniøruddannelsen "Structural and Civil Engineering" i Aalborg.

  Andre kandidatmuligheder

  Med en bachelor i Byggeri og Anlæg låser du dig ikke fast til et bestemt uddannelsesforløb. Din bachelorgrad giver dig nemlig adgang og mulighed for at vælge en anden relevant kandidatuddannelse - enten på AAU eller på en anden uddannelsesinstitution. 

  Job og karriere

  Fakta

  Arbejdsløshed: 1,8% (IDA, jan 2019)
  Grundløn (byggeri og anlæg): 36. 798 kr. (IDA, 2018)

  Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

  Arbejdet med et stort semesterprojekt er utrolig lærerigt, og man får mulighed for på hvert enkelt semester at fordybe sig i faget

  Rune B. K. Andersen, Tidligere studerende

  Kontakt studiet

  Optagelse og adgangskrav

  Mere om adgangskrav

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev