Forskning
Samarbejde

Byggeri og anlæg, Bachelor

Byggeri og Anlæg, bachelor

Byggeri og Anlæg, bachelor

Har du et ønske om at være med til at skabe de fysiske rammer omkring os? Vil du være med til at bygge en mere miljøbevidst fremtid? Er du fascineret af bygningsværker og interesseret i at vide mere om bygningsprocessen? Som bygningsingeniør kan du arbejde med konstruktioner, bygningernes indeklima, energibesparelse, kloak- og vandforsyningssystemer, vejbygning og –planlægning, udførelse af større byggeprojekter og meget mere.

Video: se vores studerende fortælle lidt om de fire specialiseringsområder, som bacheloren i Byggeri og Anlæg indeholder.


BYG FREMTIDEN — Din vej til at blive civilingeniør

På Aalborg Universitet kan du læse en 3-årig bachelor i Byggeri og Anlæg efterfulgt af en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør

Som bygningsingeniør er du en drivende kraft i et byggeprojekt, og du er med helt fra starten, hvor det blot er en generel idé, til det endelige byggeri står færdigt og er klar til brug. Det er en lang proces: Først skal behovet for et byggeri/anlæg undersøges, og så skal skitserne omsættes til tegninger af konkrete konstruktioner. Konstruktionen skal kunne fungere både i sig selv og i den kontekst, den bliver opført, så der er mange forskellige faktorer at tage i betragtning. Det skal fx undersøges hvordan byggeriet vil påvirke nærmiljøet både under og efter byggefasen. Herefter kan selve byggeriet gå i gang med alt, hvad det kræver af styring og koordinering.

Ved at vælge bacheloruddannelsen i Byggeri og Anlæg kan du være med til at realisere fremtidens bygninger, broer, veje og andre infrastrukturelle anlæg. Det er nødvendigt, at du har lyst til at anvende matematik som et aktivt redskab, ligesom du hurtigt vil erfare, at computerteknologi er uundværlig både til beregninger, tegninger og kommunikation i din hverdag. 

Diplomingeniør

Du kan også vælge at læse en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (3 års studie, ½ års praktik), hvorefter du kan bevæge dig direkte ud på arbejdsmarkedet.


UDDANNELSESFORLØB

Bacheloruddannelsen i Byggeri og Anlæg består af seks semestre. På de fire første semestre får du en bred indføring i faglighederne, og fra 5. semester (starten af det 3. studieår) vælger du din specialisering.

Fire specialiseringer på bacheloruddannelsen: 

  • Bygge- og Anlægskonstruktion
  • Indeklima og Energi
  • Vand & Miljø
  • Veje & Trafik

Uddannelsen lægger op til samarbejde med erhvervslivet og ”den virkelige verden” gennem projektarbejdet, hvor du og din projektgruppe finder løsninger på virksomheders reelle udfordringer. Alle jeres projekter tager udgangspunkt i aktuelle problemstillinger og er tilrettelagt sådan, at I hele tiden udfordres til at tænke innovativt, kreativt og systematisk. Du vil have flere kandidatmuligheder udover de fire specialiseringer på bacheloruddannelsen. 

Læs mere om indholdet i semestrene


Video: Mia, som læser Byggeri og Anlæg, fortæller om en typisk dag på Aalborg Universitet.Brochure

Se brochuren for bacheloruddannelsen i Byggeri og Anlæg og kandidatmulighederne.


Er dit matematikniveau tilstrækkeligt?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.
 


BYG VIDERE PÅ DIN UDDANNELSE MED EN KANDIDATGRAD

Med en bachelor i Byggeri og Anlæg kan du læse videre på en kandidat som civilingeniør (cand.polyt.). Som færdiguddannet civilingeniør inden for dette fagområde har du mange muligheder for at finde et relevant job, der passer til dine evner og interesser.

Læs mere om vores kandidatuddannelser


En af de bedste ingeniøruddannelser i verden

Tager du en ingeniøruddannelse på Aalborg Universitet, kommer du til at gå på en af de bedste af slagsen. 
Vores ingeniøruddannelser blev i 2018 kåret som de fjerdebedste i verden af 178 eksperter adspurgt af Massachusetts Institute of Technology (MIT). I samme omgang blev AAU udnævnt som det bedste ingeniøruniversitet i Europa for anden gang på et halvt år.
 


Som studerende på AAU møder du ...

Problembaseret læring (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du som studerende i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du vil undersøge inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

Teamwork

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har bedre mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

Samarbejde med erhvervslivet

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

Din underviser forsker

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om undervisningen på AAU.

Laboratorier i verdensklasse

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

Studiebyen Aalborg

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20% af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er forholdsvist nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.
 


 

søg optagelse på byggeri og anlæg

Læs mere om uddannelsen

Du får viden om

  • Bæredygtig og sikker infrastruktur
  • Projektledelse - reducering af energiforbrug
  • Forbedring af miljøforhold
  • Design af konstruktioner indenfor byggeri og anlæg

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Mød AAU
Se hvor du kan møde AAU og lære mere om bacheloruddannelserne på AAU.

Mød AAU