Forskning
Samarbejde

Maskinteknik, diplomingeniør, Esbjerg

Maskinteknik, diplomingeniør

Maskinteknik, diplomingeniør

Vil du skabe kreative tekniske løsninger, der giver resultater, der er til at føle på? Vil du have en uddannelse, der giver mulighed for job i mange forskellige brancher? Vil du have en uddannelse, hvor du er eftertragtet arbejdskraft - ikke kun i fremtiden, men også nu? På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik lærer du at fremstille og konstruere maskiner og produktionssystemer på en kreativ og systematisk måde.

SKAB FREMTIDENS INDUSTRI

Du lærer at designe og tegne maskiner samt at producere og teste dem. Det kan være både store og små, enkle og komplicerede maskiner, men fælles for dem alle er, at de ikke kan undværes i vores højteknologiske samfund. Du kommer også til at arbejde med konstruktion, beregning, innovation og udvikling.

Vælger du at tage en ingeniøruddannelse inden for maskinområdet på AAU Esbjerg, bliver du uddannet som teknisk problemløser. Du lærer lige fra starten af studiet, at ingeniører omsætter visioner til handling, og at problemstillinger bedst løses ved at kombinere teori og praktisk erfaring. Du får redskaber til at optimere eksisterende systemer og processer og til at tilpasse nye opfindelser til alternative anvendelser.

Du får undervisning i bl.a. matematik, fysik og mekanik, og du bliver trænet i at bruge forskellige computerbaserede beregningsmetoder.

På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik lærer du at løse industrielle problemstillinger og at bruge avancerede, computerbaserede beregningsværktøjer og metoder som redskaber til problemløsning. Du får grundlæggende viden om konstruktion og produktdesign, materialer og fremstillingsprocesser, styring og automatisering samt produktion og produktionssystemer.

Nyhed

Du har mulighed for en seks måneders jobgaranti ved at læse på AAU i Esbjerg, klik på grafikken herunder og læs mere.

EN DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE ER FOR DIG,
DER ER KLAR TIL AT KOMME DIREKTE UD PÅ ARBEJDSMARKEDET EFTER 3½ ÅR

Maskinteknik er en 3½-årig diplomingeniøruddannelse, der læses i Esbjerg. En diplomingeniøruddannelse løber over syv semestre, hvoraf et semester bruges til praktik i en relevant virksomhed, hvorimod en bacheloruddannelse har seks semestre og ikke inkluderer en praktikperiode.

De første fem semestre består af en kombination af kurser og projektarbejde, mens 6.-7. semester foregår som en kombination af kurser, et praktikophold i en virksomhed og et afgangsprojekt.

Uddannelsen lægger op til tæt samarbejde med erhvervslivet gennem projektarbejdet, hvor du og din gruppe finder løsninger på virksomhedernes udfordringer. Alle projekterne tager udgangspunkt i problemstillinger fra det virkelige liv og er tilrettelagt sådan, at du hele tiden udfordres til at designe, fremstille og teste maskiner og produktionssystemer på en kreativ og systematisk måde.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.

DU FÅR EN UNIK MULIGHED FOR AT ARBEJDE SAMMEN MED VIRKSOMHEDER IGENNEM HELE DIT STUDIEFORLØB

Kombinationen af projektarbejde, kurser og virksomhedspraktik sikrer, at du får en bred kompetenceflade, der gør dig attraktiv for arbejdsgivere, når du er færdig med din diplomingeniøruddannelse efter 3½ år.

En anden mulighed er, at du kan læse videre på en 2-årig kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Som færdiguddannet civilingeniør inden for maskinteknik har du en bred vifte af muligheder for at finde beskæftigelse i ind- og udland. Du kan fx komme til at arbejde med design eller procesudvikling. Nogle diplomingeniører vælger også at beskæftige sig med konstruktion, styring og regulering.

Med en diplomingeniør- og evt. kandidatuddannelse inden for maskinteknik kan du arbejde med fx:

 • Afprøvning af vinger til vindmøller
 • Vedligehold af offshore platforme
 • Konsulentarbejde
 • Salg
 • Produktion
 • Produktudvikling og –design
 • R&D (Research and Development)
 • Rådgivning

DINE GRUPPEMEDLEMMER ER UUNDVÆRLIGE - BÅDE NÅR STUDIET ER LET OG SJOVT MEN BESTEMT OGSÅ, NÅR EKSAMINERNE PRESSER PÅ OG DAGENE BLIVER LANGE


Se brochure om uddannelserne inde for maskin og produktion i Esbjerg (pdf):læs mere om fagligt indhold på maskinteknik

 

ER DIT MATEMATIKNIVEAU TILSTRÆKKELIGT?

Læs om kravene til dit matematikniveau og behovet for at genopfriske matematikken inden studiestart: Optagelse og adgangskrav.


SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter. Læs mere om undervisningen på AAU.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN Esbjerg

Fra primært at have været en industri- og havneby har Esbjerg udviklet sig til også at være en studieby med hele to universiteter og mere end 60 forskellige videregående uddannelser. I Esbjerg finder du mange forskellige kulturelle tilbud. Byen har et livligt cafémiljø og masser af gode sportsfaciliteter fx Svømmestadion Danmark, idrætsklubber, fitnesscentre og skøjtehaller. Det er nemt at flytte til Esbjerg, da du generelt let kan få en studiebolig - især hvis du er i god tid, inden studiet starter. Prisniveauet i Esbjerg er også lavere end i de fleste andre universitetsbyer i landet. Læs mere om at leve som studerende i Esbjerg.


DU KAN OGSÅ LÆSE I aalborg

Du kan også læse til diplomingeniør i Maskinteknik i Aalborg på en lignende uddannelse - klik ind på Maskinteknik, Aalborg for nærmere information.SØG OPTAGELSE PÅ MASKINTEKNIK

Du får viden om

 • Computer design (3D CAD) og computerbaserede analyse metoder (FEM)
 • Produktudvikling (3D print) og materiale anvendelse i industrielle produkter
 • Klassisk maskinkonstruktion og modellering af stålstrukturer (industri, vind, offshore, fatigue)

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for

Online Åbent Hus på Aalborg Universitet 2021
Se oplæggene fra Åbent Hus på Aalborg Universitet i 2021.

Åbent hus på AAU