ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Maskinteknik

Diplomingeniør

Maskinteknik, Diplomingeniør

Få en lang række værktøjer, fx evnen til at bruge avancerede computerbaserede beregningsværktøjer, viden om materialer, deres egenskaber og fremstillingsprocesser. Adgang til civilingeniøruddannelsen og obligatorisk praktikophold giver dig et godt kendskab til erhvervslivet.

Få kendskab til

Computer design (3D CAD) og computerbaserede analyse metoder (FEM)
Produktudvikling (3D print) og materiale anvendelse i industrielle produkter
Klassisk maskinkonstruktion og modellering af stålstrukturer (industri, vind, offshore, fatigue)

Esbjerg

3.5-årig uddannelseDansk

Diplomingeniør

Maskinteknik, Diplomingeniør

Få en lang række værktøjer, fx evnen til at bruge avancerede computerbaserede beregningsværktøjer, viden om materialer, deres egenskaber og fremstillingsprocesser. Adgang til civilingeniøruddannelsen og obligatorisk praktikophold giver dig et godt kendskab til erhvervslivet.

Få kendskab til

Computer design (3D CAD) og computerbaserede analyse metoder (FEM)
Produktudvikling (3D print) og materiale anvendelse i industrielle produkter
Klassisk maskinkonstruktion og modellering af stålstrukturer (industri, vind, offshore, fatigue)

Esbjerg

3.5-årig uddannelseDansk

Vil du skabe kreative tekniske løsninger, der giver resultater, der er til at føle på? Vil du have en uddannelse, der giver mulighed for job i mange forskellige brancher? Vil du have en uddannelse, hvor du er eftertragtet arbejdskraft - ikke kun i fremtiden, men også nu? På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik lærer du at fremstille og konstruere maskiner og produktionssystemer på en kreativ og systematisk måde.

Skab fremtidens industri

Du lærer at designe og tegne maskiner samt at producere og teste dem. Det kan være både store og små, enkle og komplicerede maskiner, men fælles for dem alle er, at de ikke kan undværes i vores højteknologiske samfund. Du kommer også til at arbejde med konstruktion, beregning, innovation og udvikling.

En diplomingeniøruddannelse er for dig, der er klar til at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år

Vælger du at tage en ingeniøruddannelse inden for maskinområdet på AAU Esbjerg, bliver du uddannet som teknisk problemløser. Du lærer lige fra starten af studiet, at ingeniører omsætter visioner til handling, og at problemstillinger bedst løses ved at kombinere teori og praktisk erfaring. Du får redskaber til at optimere eksisterende systemer og processer og til at tilpasse nye opfindelser til alternative anvendelser.

Du får undervisning i bl.a. matematik, fysik og mekanik, og du bliver trænet i at bruge forskellige computerbaserede beregningsmetoder.

Du får en unik mulighed for at arbejde sammen med virksomheder igennem hele dit studieforløb

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik lærer du at løse industrielle problemstillinger og at bruge avancerede, computerbaserede beregningsværktøjer og metoder som redskaber til problemløsning. Du får grundlæggende viden om konstruktion og produktdesign, materialer og fremstillingsprocesser, styring og automatisering samt produktion og produktionssystemer.

Dine gruppemedlemmer er uundværlige - både når studiet er let og sjovt men bestemt også, når eksaminerne presser på og dagene bliver lange

Du kan også læse til diplomingeniør i Maskinteknik i Aalborg på en lignende uddannelse - klik ind på Maskinteknik, Aalborg for nærmere information.

Fagligt indhold

Du lærer at forholde dig kritisk til forskellige løsninger og at have fokus på hele tiden at optimere

Hvordan udvikler man produkter som fx hjælpemidler til plejepersonale, landbrugsmaskiner, løfteudstyr til vindmøller eller anlæg til automatisk sortering af genbrugstøj? Er det muligt, at udvikle en fjernstyret undervandsrobot til inspektion af offshore vindmøller? Kan man designe en redningsflåde, der kan rumme 150 personer, og som nemt kan pakkes ned i en kuffert?

På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik, Esbjerg, lærer du at designe, udvikle og teste de maskiner og mekaniske systemer, der er fundamentet for mange elementer af vores dagligdag. Du lærer at løse industrielle problemstillinger og at bruge avancerede computerbaserede beregningsværktøjer. Igennem uddannelsen opnår du gradvist kompetencer inden for udvikling af avancerede maskinsystemer, materialelære, styring og automatisering samt computerbaseret modellering.

Igennem det gruppebaserede projektarbejde drager i nytte af hinanden kompetencer, og på den måde står i alle stærkere

Du lærer om fx:

 • Design af mekaniske komponenter og systemer med fokus på udvikling og design af industrielle produkter. Du lærer om dimensionering af maskinkonstruktioner, forsøgsteknik og anvendelse af avancerede materialer samt om håndtering af de nyeste computerbaserede design- og beregningsværktøjer
 • Produktionsteknologi, som handler om udvikling, indførelse og anvendelse af ny og avanceret teknologi i industrielle virksomheder. Du får bl.a. undervisning i materialeteknologi, procesteknologi og teknisk IT
 • Styrings- og reguleringsteknik, hvor du arbejder med at indføre intelligens til mekaniske systemer med fokus på styring og automatisering af industrielle produkter. Du får bl.a. undervisning i de grundlæggende maskintekniske, elektrotekniske og reguleringstekniske fag.

Du får en unik mulighed for at arbejde sammen med virksomheder igennem hele dit studieforløb

Semesteroversigt

Mere info

Job og karriere

Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik er især tilrettelagt for dig, som ønsker at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

Du kan også fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.). Læs mere under Kandidatmuligheder.

Med en ingeniøruddannelse åbner en verden af muligheder sig

Med diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik har du en grundlæggende viden inden for fagområdet og du har praktisk erhvervserfaring fra din virksomhedspraktik, som gør dig attraktiv for fremtidige arbejdsgivere, men dine kompetencer og jobmuligheder forbedres markant med en efterfølgende kandidatuddannelse og titlen som civilingeniør.

Som færdiguddannet maskiningeniør kan du løse mange forskellige opgaver. I løbet af uddannelsen lærer du at designe og tegne maskiner samt at producere og teste dem. Disse kompetencer gør dig til en attraktiv medarbejder hos mange forskellige virksomheder, og uanset dine interesser er der gode jobmuligheder.

En diplomingeniøruddannelse i Maskinteknik giver dig jobmuligheder i fx industrielle virksomheder, produktionsvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, konsulentfirmaer, salgsafdelinger, service- og finansvirksomheder, offentlige institutioner samt branche- og interesseorganisationer. Mange nyuddannede får også ansættelse i små og store udviklings- eller forskningsafdelinger.

Mulige arbejdspladser og -områder

Praktik

Alle studerende på diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold. Praktikken er placeret på den sidste del af 6. semester og frem til den første del af 7. semester.

I dit praktikophold får du praktisk erfaring med opgaver fra det virkelige liv i enten Danmark eller udlandet. Opholdet forbereder dig til det, der venter dig, når du er færdig med din uddannelse og en rigtig god mulighed for at skabe et netværk og gode kontakter til erhvervslivet. Praktikopholdet afsluttes med udarbejdelse af en rapport og en evaluering.

Praktikken kan indeholde alt fra udvikling af satellitter, tandbørster, landbrugsmaskiner, forbrugsgoder, vindmølletårne og offshore systemer til rådgivningsopgaver.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Kandidatmuligheder

Med en diplomingeniøruddannelse i Maskinteknik får du adgang til en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.).

Andre kandidatmuligheder

Med en diplomingeniøruddannelse i Maskinteknik låser du dig ikke fast til et bestemt uddannelsesforløb. Som diplomingeniør kan du nemlig få adgang og mulighed for at vælge en anden relevant kandidatuddannelse - enten på AAU eller på en anden uddannelsesinstitution. 

  Optagelse

  Adgangskrav

  Studiestartsprøve

  Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med studiestartsprøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen i studiestartsprøven. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

  De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

  Læs mere om studiestartsprøven

  Mere om adgangskrav

  Kontakt

  Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

  Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

  Nyhedsbrev

  Boliggaranti i Esbjerg

  I Esbjerg findes der en lang række attraktive studieboliger, og der er sjældent problemer med at finde en bolig før studiestart.

  Læs om Esbjerg kommunes boliggaranti til nye studerende