Spring til indhold
ForsideUddannelseBacheloruddannelser

Maskinteknik

Diplomingeniør

Maskinteknik, Diplomingeniør

På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik får du en lang række værktøjer, fx evnen til at bruge avancerede computerbaserede beregningsværktøjer, viden om materialer, deres egenskaber og fremstillingsprocesser. Uddannelsen giver adgang til civilingeniøruddannelsen. Et obligatorisk praktikophold giver dig et godt kendskab til erhvervslivet.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du synes, produktudvikling og design af tekniske løsninger indenfor det industrielle område lyder spændende
Du er god til fysik, matematik og interesserer dig for mekanik
Du drømmer om at arbejde som maskiningeniør med fx design og konstruktion af maskiner, anlæg og robotbaserede systemer

Esbjerg

3.5-årig uddannelseDansk

Diplomingeniør

Maskinteknik, Diplomingeniør

På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik får du en lang række værktøjer, fx evnen til at bruge avancerede computerbaserede beregningsværktøjer, viden om materialer, deres egenskaber og fremstillingsprocesser. Uddannelsen giver adgang til civilingeniøruddannelsen. Et obligatorisk praktikophold giver dig et godt kendskab til erhvervslivet.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du synes, produktudvikling og design af tekniske løsninger indenfor det industrielle område lyder spændende
Du er god til fysik, matematik og interesserer dig for mekanik
Du drømmer om at arbejde som maskiningeniør med fx design og konstruktion af maskiner, anlæg og robotbaserede systemer

Esbjerg

3.5-årig uddannelseDansk

Vil du skabe kreative, tekniske løsninger, der giver resultater, som kan bruges i virkeligheden? På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik lærer du at designe og tegne maskiner samt at producere og teste dem. Det kan være både store og små, enkle og komplicerede maskiner, men fælles for dem alle er, at de ikke kan undværes i vores højteknologiske samfund.

Du kommer også til at arbejde med konstruktion, beregning, innovation og udvikling. Du lærer lige fra starten af studiet, at ingeniører omsætter visioner til handling, og at problemstillinger bedst løses ved at kombinere teori og praktisk erfaring. Du får redskaber til at optimere eksisterende systemer og processer og til at tilpasse nye opfindelser til alternative anvendelser. Du får undervisning i bl.a. matematik, fysik og mekanik, og du bliver trænet i at bruge forskellige computerbaserede beregningsmetoder.

En diplomingeniøruddannelse er for dig, der er klar til at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

Du kan også læse til diplomingeniør i Maskinteknik i Aalborg på en lignende uddannelse.

Du kan skifte mening

Selvom du vælger denne uddannelse, er du ikke låst fast. Hvis du fortryder dit valg, så kan du i mange tilfælde skifte til en anden uddannelse, når du har bestået det første studieår. Tag en snak med din studievejleder om mulighederne, hvis det bliver aktuelt.

thumbnail

Mød en tidligere studerende, Andreas fra Andritz

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Mød en tidligere studerende, Andreas fra Andritz

Fagligt indhold

På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik lærer du at løse industrielle problemstillinger og at bruge avancerede, computerbaserede beregningsværktøjer og metoder som redskaber til problemløsning. Du får grundlæggende viden om konstruktion og produktdesign, materialer og fremstillingsprocesser, styring og automatisering samt produktion og produktionssystemer.

På diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik, Esbjerg, lærer du at designe, udvikle og teste de maskiner og mekaniske systemer, der er fundamentet for mange elementer af vores dagligdag. Fx hjælpemidler til plejepersonale, landbrugsmaskiner, løfteudstyr til vindmøller eller anlæg til automatisk sortering af genbrugstøj.

Du lærer kort sagt at løse industrielle problemstillinger og at bruge avancerede computerbaserede beregningsværktøjer. Igennem uddannelsen opnår du gradvist kompetencer inden for udvikling af avancerede maskinsystemer, materialelære, styring og automatisering samt computerbaseret modellering.

Du lærer om fx:

  • Design af mekaniske komponenter og systemer med fokus på udvikling og design af industrielle produkter.
  • Produktionsteknologi, som handler om udvikling, indførelse og anvendelse af ny og avanceret teknologi i industrielle virksomheder.
  • Styrings- og reguleringsteknik, hvor du arbejder med at indføre intelligens til mekaniske systemer med fokus på styring og automatisering af industrielle produkter.

En stor del af undervisningen foregår i grupper, hvor I skal samarbejde om projekter. Sammen med din gruppe integrerer du teori og metoder med en problemstilling i relation til maskinteknik fra den virkelige verden.

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Statistiske

Semesteroversigt

Diplomingeniøruddannelsen i Maskinteknik er især tilrettelagt for dig, som ønsker at komme direkte ud på arbejdsmarkedet efter 3½ år.

Du kan også fortsætte på en 2-årig kandidatuddannelse som civilingeniør (cand.polyt.). Læs mere under Kandidatmuligheder.

Praktik

Job og karriere

Optagelse og adgangskrav

Studiestartsprøve

Der er studiestartsprøve på denne uddannelse. De første uger på 1. semester skal alle studerende på uddannelsen derfor deltage i og bestå en studiestartsprøve. Formålet med prøven er at fastslå, om de nye studerende har påbegyndt uddannelsen. Nye studerende på uddannelsen skal derfor deltage i og bestå studiestartsprøven for at fortsætte på uddannelsen. Studiestartsprøven er baseret på introduktionsforløbet samt de studerendes forventninger til og motivation for studiet. Der afholdes én reeksamen. Hvis ikke den studerende deltager i og består enten den ordinære studiestartsprøve eller reeksamen vil den studerende blive udskrevet fra uddannelsen inden 1. oktober. Studienævnet kan dispensere fra reglerne vedr. studiestartsprøven, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

De studerende modtager bedømmelsen ”Godkendt” eller ”Ikke-godkendt” baseret på deres svar på den skriftlige prøve. Bedømmelsen ”Godkendt” gives, når den skriftlige prøve er besvaret og afleveret.

Tilmeld dig AAU's nyhedsbrev til gymnasieelever

Vær blandt de første til at modtage nyheder om uddannelser, ansøgningsfrister, studievejledning, åbent hus, livet som studerende og meget mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Nyhedsbrev

Kontakt

Mere info om Maskinteknik

Hvis du ønsker mere indgående viden om det faglige indhold i diplomingeniøruddannelsen, har du flere muligheder for at finde yderligere information:

  • Du kan orientere dig i studieordningen for Maskinteknik, hvor du bl.a. finder beskrivelser af alle kurserne.
  • Studiet råder over en række laboratorier i verdensklasse, som er dedikerede til forsknings- og studenterprojekter.
  • Med en diplomingeniøruddannelse i Maskinteknik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på forskellige kandidatuddannelser på Aalborg Universitet.

Besøg Maskinteknik-studiet

Boliggaranti i Esbjerg

I Esbjerg findes der en lang række attraktive studieboliger, og der er sjældent problemer med at finde en bolig før studiestart.

Læs om Esbjerg kommunes boliggaranti til nye studerende