AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Biologi, Kandidat

Biologi

Biologi

Vil du bidrage til bæredygtig udvikling, forvalte og genoprette vores natur, arbejde for en mere mangfoldig natur eller sikre fremtidens fødevareproduktion? Som biolog kan du være med til at løse og formidle nogle af samfundets store udfordringer inden for ressourceudnyttelse, beskyttelse og genopretning af økosystemer, tab af biodiversitet og tilpasning af naturlige økosystemer og fødevareproduktionssystemer til klimaforandringer.

 

”Vi kommer igennem hele møllen – lige fra store og små dyr til mikroorganismer, fra sø og å til hav, fra krop til celle, og hvad der får os til at fungere, fra spirende frø til hvad der gør bladene på træerne grønne”

Jesper Wøhlk Bøttcher, tidligere studerende

Biologi er en toårig kandidatuddannelsen, der læses i Aalborg. Uddannelsen bygger videre på den grundlæggende viden du har fra din bacheloruddannelse og giver dig et indgående kendskab til en række af de avancerede teknikker, der benyttes inden for det biologiske felt i relation til miljø og naturforvaltning. I løbet af uddannelsens første semestre arbejder du med populationsbiologi, økosystemmodellering, naturforvaltning, globale klimaforandringer, molekylærbiologiske teknikker og bioinformatik.  

Undervisningen er forskningsbaseret, ligesom projektarbejdet foregår i tæt tilknytning til forskningsmiljøerne. Det giver dig mulighed for at fordybe dig fagligt og udvikle dine evner til at anvende og forklare videnskabelige metoder og resultater.

”Jeg valgte at læse Biologi, fordi jeg elsker at vide, hvordan alting fungerer, hvorfor bladene falder af træerne og hvad vi bruger ilten vi indånder til”

Anna Kathrine Peis, studerende

Du har på biologistudiet mulighed for at skabe din egen profil som biolog og udvikle nye kompetencer, selvstændighed og ansvarsbevidsthed. Dette kommer til udtryk i projekterne på uddannelsens to første semestre og især på specialet, hvor du har mulighed for at fordybe dig i et specifikt emne, som du finder særligt spændende og udfordrende. Specialet foregår i samarbejde med aktive forskningsgrupper, så du altid er sikker på at få indblik i aktuelle emner inden for den biologiske forskning. Specialeskrivningen giver mulighed for at studere interessante biologiske fænomener, som foregår over længerevarende perioder og på alle årstider. Temaet for specialet vælges inden for det biologiske område.

Som studerende på biologi vil du være med til at skabe ny viden og arbejde i forskningsmiljøet på AAU; typisk som en del af et større projekt sammen med flere medspillere og ofte i samarbejde med en ekstern partner.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium, og studieformen er som på AAU’s andre uddannelser karakteriseret ved problembaseret projektarbejde i grupper. Dette medfører bl.a., at du som studerende skal forvente at arbejde tæt sammen med andre studerende hovedparten af tiden, ligesom det vil være et krav, at du møder frem stort set dagligt og tilbringer det meste af dagen på universitetet.
 

Se brochure om uddannelserne inden for biologi, kemi, miljø og bioteknologi (pdf):


testimonials

”Valget af Biologi som studie har altid stået ret klart for mig. Jeg har gennem hele mit liv været på jagt efter kryb og kravl, og jeg kunne ikke forestille mig at lave andet”

Morten Larsen, studerende


LÆS BIOLOGI SOM ETFAGS- ELLER TOFAGSUDDANNELSE

Du kan læse bachelor- og kandidatuddannelsen i Biologi som enten etfags- eller tofagsuddannelse.

Etfagsuddannelse

På etfagsuddannelsen læser du udelukkende Biologi, og når du har bestået både din bachelor og din kandidat, ender du med titlen cand.scient. i Biologi.

Tofagsuddannelse

På en tofaglig uddannelse, hvor Biologi er dit centrale fag, vælger du et sidefag som fx Fysik, Kemi, Engelsk eller et andet gymnasialt fag. Du skriver speciale i Biologi. Hvis du fx læser din uddannelse i Biologi og Engelsk, bliver din titel cand.scient. i Biologi og Engelsk, og din uddannelse er specielt velegnet til en karriere som gymnasielærer.

STUDIETIDSFORLÆNGELSE  for dig, der kombinerer to fag 'på tværs' af hovedområder

Kombinerer du fag på tværs af hovedområderne humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab, skal din uddannelse og SU i de fleste tilfælde forlænges med et semester. 

Find information om gymnasielæreruddannelserne på Aalborg Universitet

Se oversigt over fagkombinationer med studietidsforlængelse

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte AAU studievejledning 
 

LÆS MERE OM FAGLIGT INDHOLD PÅ BIOLOGI


Mød Thomas, som læser Biologi


karrieremuligheder

Som færdiguddannet cand.scient. i Biologi kan du blive ansat bl.a. på forskningsinstitutter, universiteter, gymnasier, museer, i medicinalindustrien, analyselaboratorier, private virksomheder, dyreparker, kommuner eller statslige organisationer som Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

Du kan arbejde med fx:

 • Bekæmpelse af kræft og andre sygdomme – i fx medicinalfirmaer
 • Miljøbeskyttelse - fx i miljøtekniske afdelinger i virksomheder eller hos miljømyndigheder i stat eller kommune
 • Miljørådgivning – fx analysere biologiske problemstillinger og rådgive politikere om fremtidig miljøplanlægning
 • Studie og analyse af planter for fx at forbedre det økologiske landbrug
 • Forskning på undervisningsinstitutioner, i analyselaboratorier, hos offentlige myndigheder eller i private virksomheder – fx forskning i og udvikling af nye former for fødevareproduktion
 • Studie af dyrearter, deres levevis og deres udvikling
 • Formidling på museer, i dyreparker eller nationalparker
 • Studie og anvendelse af bakterier og vira
 • Undervisning

”Jeg synes kredsløbene i naturen er utrolig spændende og jeg føler mig virkelig heldig, fordi jeg læser et fag, hvor selv når det er lidt kedeligt, er det faktisk stadig interessant”

Anna Kathrine Peis, studerende


Vil du være gymnasielærer?

Har du lyst til at arbejde med undervisning og formidling af viden på gymnasier, STX, HHX, HTX og HF? Det får du kompetence til ved at kombinere et centralt fag med et sidefag på din bachelor og din kandidat.
 

læs mere om at blive gymnasielærer

SOM STUDERENDE PÅ AAU MØDER DU …

PROBLEMBASERET LÆRING (PBL)

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke undervisningsform: problembaseret læring (PBL). Arbejdsformen er værdsat og efterspurgt af såvel erhvervslivet som de studerende. I det problemorienterede projektarbejde er du i stor udstrækning selv med til at definere de problemstillinger, du arbejder med inden for de faglige rammer. Læs mere om PBL.

TEAMWORK

De studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for, gennem samarbejde og arbejdsdeling, at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og har større mulighed for at føle dig hjemme på universitetet. Læs mere om teamwork som arbejdsform.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIVET

Aalborg Universitet har et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det betyder, at du som studerende kommer til at arbejde med virkelige problemstillinger fra virksomheder og organisationer. Dermed får du allerede, mens du studerer, mulighed for at få en erhvervsrettet og praktisk vinkel på dine akademiske kompetencer.

DIN UNDERVISER FORSKER

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

LABORATORIER I VERDENSKLASSE

Laboratorierne på Aalborg Universitet er af højeste standard, og de spiller en vigtig rolle i undervisningen. Du kommer til at arbejde under de bedste laboratorieforhold med adgang til den nyeste teknologi, hvilket er af afgørende betydning for dit udbytte af undervisningen.

STUDIEBYEN AALBORG

Som studieby har Aalborg mange fordele. Byen er Danmarks fjerde største by, og hele 20 % af kommunens indbyggere er studerende. Byen har meget at byde på inden for kultur, sport og fritid, men samtidig har den alligevel en overskuelig størrelse og et trygt miljø. Det er nemt at finde en god studiebolig i Aalborg sammenlignet med andre større universitetsbyer. Læs mere om at leve som studerende i Aalborg.


SØG OPTAGELSE PÅ BIOLOGI

Du får viden om

 • Naturforvaltning og miljø
 • Feltarbejde
 • Molekylærbiologiske teknikker
 • Studieophold på et udenlandsk universitet

Fakta om uddannelsen

By

Adgangskrav

Se Studieordningen

Se relaterede uddannelser inden for