Spring til indhold

Kandidat

Biologi

Uddannelsen gør dig i stand til at være med til at løse og formidle nogle af samfundets store udfordringer inden for ressourceudnyttelse, beskyttelse og genopretning af økosystemer, tab af biodiversitet og tilpasning af naturlige økosystemer og fødevareproduktionssystemer til klimaforandringer.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne arbejde med natur og miljø, bioteknologi, undervisning og formidling
Du vil være biolog samt udvikle din problemløsende arbejdstilgang og analytiske evner
Du trives med laboratorie- og feltarbejde, problemløsning og samarbejde med andre

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Kandidat

Biologi

Uddannelsen gør dig i stand til at være med til at løse og formidle nogle af samfundets store udfordringer inden for ressourceudnyttelse, beskyttelse og genopretning af økosystemer, tab af biodiversitet og tilpasning af naturlige økosystemer og fødevareproduktionssystemer til klimaforandringer.

Derfor skal du læse uddannelsen

Du vil gerne arbejde med natur og miljø, bioteknologi, undervisning og formidling
Du vil være biolog samt udvikle din problemløsende arbejdstilgang og analytiske evner
Du trives med laboratorie- og feltarbejde, problemløsning og samarbejde med andre

Aalborg

2-årig uddannelseDansk

Vi kommer gennem hele møllen fra store og små dyr til mikroorganismer, fra sø og å til hav, fra krop til celle, og hvad der får os til at fungere - lige fra det spirende frø til det, der gør bladene på træerne grønne

Jesper Wøhlk Bøttcher, tidligere studerende

Fagligt indhold på uddannelsen

Biologi er en toårig kandidatuddannelsen, der læses i Aalborg. Uddannelsen bygger videre på den grundlæggende viden du har fra din bacheloruddannelse og giver dig et indgående kendskab til en række af de avancerede teknikker, der benyttes inden for det biologiske felt i relation til miljø og naturforvaltning. I løbet af uddannelsens første semestre arbejder du med populationsbiologi, økosystemmodellering, naturforvaltning, globale klimaforandringer, molekylærbiologiske teknikker og bioinformatik.

Undervisningen er forskningsbaseret, ligesom projektarbejdet foregår i tæt tilknytning til forskningsmiljøerne. Det giver dig mulighed for at fordybe dig fagligt og udvikle dine evner til at anvende og forklare videnskabelige metoder og resultater. Biologi er studiet af den levende natur, og uddannelsen bringer dig ud til en række forskellige biotoper, hvor du vil få lejlighed til at udføre praktisk feltarbejde både i akvatiske miljøer og på land. Som studerende på Biologi har du blandt andet mulighed for at skrive projekter i samarbejde med Aalborg Zoo.

Uanset om du vælger at læse Biologi som et- eller tofaglig uddannelse, lærer du om en række centrale emner:

 • Molekylær biologi
 • Cellebiologi og genetik
 • Bioteknologi og mikrobiologi
 • Danske naturtyper
 • Naturforvaltning og bevaringsbiologi

Studiets opbygning

Hvis du læser Biologi som en etfagskandidat har du på 3. semester en række forskellige muligheder. Du kan vælge imellem:

 • Et virksomhedsophold (projektorienteret forløb), hvor du er med til at løse virkelige problemer for organisationen og ikke kun deltage i den daglige drift af virksomheden. I løbet af opholdet udarbejder du et projekt, som tager udgangspunkt i en eller flere af de arbejdsopgaver, du tager del i. Virksomhedsopholdet kan være i en virksomhed i enten Danmark eller udlandet
 • Et studieophold, hvor du tager et semester på et dansk eller udenlandsk universitet
 • Et projektarbejde, som udarbejdes på AAU, og som strækker sig over to semestre, så det bliver dit speciale (lang afgang)

AAU har samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelserne også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.

Læs mere om hvordan du planlægger et ophold på et andet universitet her

Eksempler på udlandsophold (virksomhedsophold og studie)

 • USA
 • Australien
 • Tanzania
 • England

Optagelse og adgangskrav

Vil du på udlandsophold?

Aalborg Universitets Internationale Kontor har mange års erfaring med at sende AAU-studerende på studie- eller praktikophold i udlandet, og du har mulighed for at søge AAU-legater via kontoret.

Læs mere om udlandsophold

Karrieremuligheder

Du er i stand til at løse nationale og internationale problemstillinger inden for natur og miljø både i den private og i den offentlige sektor som fx Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Du kan arbejde med alt lige fra et molekyle i et protein til regnskovenes betydning for jordens atmosfære, og din hverdag kan foregå i meget forskellige omgivelser fra feltarbejde i Sahara til et laboratorie i København.

Du kan arbejde med fx:

 • Bekæmpelse af kræft og andre sygdomme – i fx medicinalfirmaer
 • Miljøbeskyttelse - fx i miljøtekniske afdelinger i virksomheder eller hos miljømyndigheder i stat eller kommune
 • Miljørådgivning – fx analysere biologiske problemstillinger og rådgive politikere om fremtidig miljøplanlægning
 • Studie og analyse af planter for fx at forbedre det økologiske landbrug
 • Forskning på undervisningsinstitutioner, i analyselaboratorier, hos offentlige myndigheder eller i private virksomheder – fx forskning i og udvikling af nye former for fødevareproduktion
 • Studie af dyrearter, deres levevis og deres udvikling
 • Formidling på museer, i dyreparker eller nationalparker
 • Studie og anvendelse af bakterier og vira
 • Undervisning

Kontakt

Som studerende på AAU møder du...