Ansøgning og frister

Om kvote 1 og 2

Der er to kvoter og to datoer, du skal kende til, når du skal afgøre, hvornår og hvordan du skal søge om optagelse på AAU. Under Kvote 2 kan du samtidig læse om, hvordan ansøgere udvælges i kvote 2. Antallet af pladser i kvote 1 og 2 finder du under "Adgangskrav" på:

Specifikke uddannelser på AAU

Fakta om standby

Hvis du søger optagelse på en adgangsbegrænset uddannelse, har du mulighed for at søge en standbyplads, dvs. søge om en ventelisteplads på uddannelsen. Ansøgere opføres på en prioriteret venteliste efter samme kriterier som ved optagelse.