Forskning
Samarbejde

Adgangskrav

 • +

  Adgangskrav

  Til alle bacheloruddannelser på AAU er der en række adgangskrav, der skal være opfyldt, før du kan blive optaget. Flere uddannelser har adgangsbegrænsning. Det betyder, at der kun er et bestemt antal pladser, og at du derfor ikke er garanteret en studieplads, selvom du opfylder adgangskravene.

  Krav om gymnasial eksamen

  Uanset hvilken uddannelse, du vil søge ind på, skal du have en bestået gymnasial eksamen. Du kan søge i kvote 1 og 2. Hvornår du skal søge, og hvilken kvote du skal søge i afhænger af flere forhold. Til ingeniøruddannelserne og landinspektøruddannelsen kan du opfylde kravet om gymnasial eksamen gennem adgangskursus.

  KRAV OM GYMNASIALE ENKELTFAG

  Sammen med kravet om, at du skal have bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. I boksen til højre kan du finde link til alle adgangskrav på AAU. Du kan også finde adgangskravene på uddannelsernes egne sider.

  ADGANGSPRØVE SOM ADGANGSKRAV

  Til Musik, Musikterapi og Idræt skal du ligeledes bestå en adgangsprøve for at opfylde adgangskravene. Adgangsprøverne foregår enten i maj eller august afhængigt af, om du søger før eller efter 15. marts. Alle, der søger før denne dato, vil blive tilbudt at komme til adgangsprøve i maj. Til alle øvrige uddannelser på AAU er der ingen adgangsprøver.
   

  BRUG ADGANGSTJEKKEREN OG SE, OM DU OPFYLDER ADGANGSKRAVENE

  Vi har lavet en database, hvori du kan se, om du opfylder adgangskravene, eller om du har brug for at supplere i enkelte fag. 

  Tjek om du opfylder adgangskravene

 • +

  Betinget optagelse

  I nogle tilfælde kan du søge om at blive betinget optaget, hvilket betyder, at tidspunktet for opfyldelse af et adgangskrav rykkes fra den 5. juli til studiestart den 1. september. Dermed har du mulighed for at supplere de(t) fag, du mangler, i sommerferien.

  Hvis du søger betinget optagelse på en af de adgangsbegrænsede uddannelser, kan du kun bedømmes i kvote 1. Det betyder, at vi kun ser på dit samlede gennemsnit, når vi afgør, om du kan opnå en studieplads. Hvis du vil benytte denne mulighed, skal du sikre dig, at du har ret til at søge i kvote 1. Du kan læse mere om, hvem der kan søge kvote 1 her.
   

  Lavere prioriteter bortfalder

  Du skal være opmærksom på, at din mulighed for at få tilbudt en studieplads på en lavere prioriteret uddannelse bortfalder, hvis du bliver tilbudt betinget optagelse på en uddannelse. Hvis du ikke består dit suppleringskursus hen over sommeren, vil du altså ikke blive tilbudt en studieplads på en af dine lavere prioriterede uddannelser fra din ansøgning.
   

  dokumentation for bestået sommersupplering

  Husk at angive, at du ønsker at søge betinget optagelse, når du udfylder ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk. Det er ligeledes vigtigt at tilkendegive, hvilke(t) fag du sommersupplerer i. Dokumentationen for, at du har bestået sommersuppleringen, skal du uploade via dit login i vores selvbetjeningssystem Unistart senest den 1. september.


  På AAU er der mulighed for at supplere enkeltfag henover sommeren på de såkaldte turbokurser, som henvender sig til ansøgere til AAU's ingeniøruddannelser. Vi udbyder turbokurser i Matematik B-A og Fysik 0-B. Ansøgningsfristen for sommersuppleringskurser er den 1. juli.

  sommerSupplering på AAU

   

 • +

  Bonus for tidlig studiestart er afskaffet

  Fra 2020 er det ikke længere muligt at få ganget sit gennemsnit med 1,08, hvis du søger optagelse på en uddannelse senest to år efter din gymnasiale eksamen.

  Det kan dog stadig betale sig at starte med at studere inden for to år, hvis du vil have SU lige så længe som dine medstuderende. Læs mere under "Antal SU-klip" på su.dk

 • +

  Nedjustering af karaktergennemsnit efter supplering

  Hvis du har afsluttet hf, hhx, htx, stx eller eux efter 1. maj 2022 og du efterfølgende supplerer i et fag, skal du være opmærksom på, at karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen kan blive lavere. Der sker kun nedjustering på de uddannelser, hvor du skal supplere for at opfylde adgangskravene.

  Sådan sker genberegningen

  Når du har bestået et eller flere fag via supplering, vil du få udregnet et nyt karaktergennemsnit af din gymnasiale eksamen. Hvis det genberegnede gennemsnit er lavere end det oprindelige, vil dit gennemsnit blive nedjusteret. Det nedjusterede gennemsnit bruges, når du søger ind på en uddannelse, hvor du har suppleret et eller flere fag for at opfylde de specifikke adgangskrav. Genberegningen er kun relevant for vurdering i kvote 1, og kun til uddannelser med adgangsbegrænsning.

  Der sker automatisk en teknisk genberegning af dit gennemsnit, når du søger optagelse i kvote 1 på optagelse.dk, hvis du har suppleret et fag.

  Hvad du skal være opmærksom på

  Hvis dit genberegnede karaktergennemsnit bliver lavere end årets adgangskvotient, bliver du ikke tilbudt en studieplads, selvom dit karaktergennemsnit var højt nok til at blive optaget inden genberegningen.

  Hvis du søger betinget optagelse, kan dit karaktergennemsnit blive nedjusteret, hvis karakteren i suppleringsfaget trækker dit samlede gennemsnit ned. Det kan betyde, at du mister studiepladsen, hvis dit nedjusterede gennemsnit bliver lavere end årets adgangskvotient på uddannelsen.

  Du kan læse mere om Nedjustering af karaktergennemsnit i UddannelsesGuiden

  For uddannelser med krav om bestået adgangsgivende eksamen med mindst 4,0

  Når vi ser på, om du opfylder karakterkravet på mindst 4,0, vurderer vi det ud fra dit oprindelige gennemsnit. Her genberegner og nedjusterer vi ikke dit eksamensgennemsnit.

   

 • +

  Adgangsbegrænsning

  En række uddannelser på AAU har adgangsbegrænsning. Det betyder, at du som ansøger ikke er sikret en studieplads, selvom du opfylder adgangskravene og søger rettidigt. Hvis en uddannelse eksempelvis har 50 studiepladser, så vil der kun være 50 ansøgere, der får tilbudt en studieplads, også selvom der måske er 100 ansøgere, der opfylder adgangskravene.

  I kvote 1 fordeler vi pladserne efter karaktergennemsnit, og i kvote 2 laver vi en helhedsvurdering efter de kvote 2-kriterier, som gælder for hver enkelt uddannelse.

 • +

  Hvornår betragtes et fag som bestået

  For at opfylde adgangskravene til en bacheloruddannelse på AAU, skal alle adgangskravsfag være bestået. Det vil sige, at du i de(t) pågældende fag skal have et gennemsnit på minimum 2,0 på 7-skalen (6,0 på 13-skalaen). Gennemsnittet udregnes af de karakterer i faget, der fremgår af dit eksamensbevis.

  Rektorerklæring - hvis du ikke bestod faget på et højere niveau, end det krævede

  Er du dumpet et fag på et højere niveau, end din ønskede uddannelse kræver, fremgår det typisk ikke af dit eksamensbevis, at du har afsluttet det forudgående, krævede niveau. For at få dokumentation på det krævede niveau kan du rette henvendelse til den uddannelsesinstitution, hvor du tog din studentereksamen, og undersøge, hvorvidt rektor vil eller kan attestere, at du har bestået det forudgående niveau. Denne mulighed gælder for dig, der har en studentereksamen fra 2008 eller senere (HF fra 2007) efter ny reform.

  Eksempel

  Du vil søge ind på en uddannelse, der kræver Matematik B. Har du haft Matematik A og er dumpet dette, kan du bede din rektor lave en rektorerklæring. En rektorerklæring kan udstedes, hvis din uddannelsesinstitution vurderer, at du har bestået Matematik B. Det er din gymnasiale uddannelsesinstitution, der skal vurdere, om der er grundlag for at udarbejde en rektorerklæring.

 • +

  Supplering i enkeltfag

  Mangler du et enkelt fag eller niveau, kan du supplere din gymnasiale eksamen på Adgangskursus på AAU, HF, VUC, gymnasiale suppleringskurser (GSK) eller lignende.

  Kryds af i ansøgningsskemaet på www.optagelse.dk, hvornår du færdiggør din supplering - husk at notere, hvilket fag du supplerer i.

  Hvis du søger optagelse gennem kvote 2 (ansøgningsfrist den 15. marts kl. 12.00), skal du have afsluttet dit suppleringskursus og have uploadet dit bevis til optagelse.dk senest den 5. juli kl. 12.00. 

  Bemærk, at fra optagelsen 2022 kan din supplering betyde, at vi skal nedjustere din gennemsnitskarakter fra din adgangsgivende eksamen, hvis både eksamen og supplering er bestået i maj 2022 eller senere.

 • +

  Individuel Kompetencevurdering

  Hvis du ikke har eksamensbevis på et fag/niveau, men mener, at du reelt har de kompetencer, der hører til faget/niveauet, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om mulighederne for at få foretaget en Individuel Kompetencevurdering (IKV).

  Kompetencevurderingen foregår ved VUC. Det er en individuel vurdering, og hvis du består, får du et bevis for det fag, du har været til test i. Beviset svarer til et gymnasialt enkeltfagsbevis og anerkendes af Aalborg Universitet.

  Kontakt VUC for yderligere information om Individuel kompetencevurdering

 • +

  For dig, der mangler Engelsk

  Mangler du Engelsk, anerkender vi en række internationale sprogtest som et gymnasialt A-niveau / B-niveau i Engelsk.

  Vi accepterer ikke IELTS og TOEFL tests der er mere end 2 år gamle på ansøgningstidspunktet.
  Vi accepterer ikke "TOEFL MyBest Scores".

  Engelsk test kan ikke anvendes til at opfylde adgangskravet om Engelsk B med 3,0 i gennemsnit.

  Dansk B-niveau i engelsk svarer til:

  IELTS (academic test): 6.5
  TOEFL (internet-based + TOEFL IBT Special Home Edition test): 85. Når du tilmelder dig en TOEFL-test, skal du samtidig registrere AAU som testmodtager. AAU's institutionskode er 8892.
  C2 Proficiency (CPE): 180
  C1 Advanced (CAE): 180
  The Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)

  Dansk A-niveau i engelsk svarer til:

  IELTS (academic test): 7.0
  TOEFL (internet-based): 100
  C2 Proficiency (CPE): 180
  C1 Advanced (CAE): 180
  The Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE)

  Bemærk, at Aalborg Universitet foretager validitetstjek af dit test resultat ved den pågældende testudbyder. 

 • +

  Eksamen fra 2007 eller før

  Har du en gymnasial eksamen fra 2007 eller før?

  Har du en gymnasial eksamen fra 2007 eller før, kan du her læse om, hvordan karakterer og fagniveauer omregnes.

  Karakterskala

  I 2007 blev 7-trinsskalaen indført. Karakterer fra den tidligere 13-skala bliver omregnet til 7-skalaen. Undervisningsministeriet har udarbejdet to forskellige omregningstabeller til karakterer, der skal bruges forskelligt: 

  • Tabel 1: Oversættelse af enkeltkarakterer fra 13-skala til 7-trinsskala

  • Tabel 2: Omregning af kvotient fra 13-skala til 7-trinsskalaen

  Bemærk, at karaktererne ikke oversættes ens i de to tabeller:
  Et 9-tal oversættes fx til 8,5 (kvotient – tabel 2) og til 7,0 (enkeltkarakter – tabel 3).

  Når vi modtager en ansøgning fra dig, omregner vi automatisk dine karakterer. Det skal du ikke selv gøre.  

  Sådan omregnes karakterer

  Fagniveauer

  I omregningstabellen kan du se, hvordan fag fra din eksamen kan indplaceres i forhold til de nuværende gymnasiale niveauer. Tabellen bruges vejledende.

  Vær opmærksom på, at der med gymnasiereformen af 2003 blev ændret på niveaubetegnelsen for begyndersprog: Begyndersprog på C-niveau, som er gennemført før gymnasiereformen, giver merit for begyndersprog på B-niveau. Begyndersprog på B-niveau gennemført før gymnasiereformen giver merit som begyndersprog på A-niveau. 

  sådan omregnes fagniveauer

Hvad kan jeg blive?

Se hvilke bacheloruddannelser Aalborg Universitet udbyder og læs mere om uddannelsernes indhold og karrieremuligheder.