AAU logo
Forskning
Samarbejde

Optagelse

Bachelor
Kandidat
Indskrivning, gæstestuderende, merit
Adgangskursus og Enkeltfag

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Fra optaget 2017 vil der være begrænsninger på mulighederne for dobbeltuddannelse.

Læs mere her