AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Optagelse

Bachelor
Kandidat
Indskrivning, gæstestuderende, merit
Adgangskursus og Enkeltfag

Begrænsning af dobbeltuddannelse

Fra optaget 2017 vil der være begrænsninger på mulighederne for dobbeltuddannelse.

Læs mere her