AAU logo
Uddannelse
Forskning
Samarbejde
Politik for bæredygtighed på AAU (grafik)

Udkast: Politik for en balanceret og bæredygtig udvikling på AAU

UDKASTET ER SENDT TIL DRØFTELSE I HOVEDSAMARBEJDSUDVALGET DEN 11.DECEMBER 2019.

AAU's bidrag til bæredygtig udvikling

AAU er et førende universitet, når det gælder om at understøtte en balanceret og bæredygtig udvikling af kloden. Ifølge FN er definitionen på bæredygtighed ”… en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.” Universitetet arbejder med udgangspunkt i strategien ”Viden for verden” aktivt og ansvarligt for at bidrage til bæredygtig udvikling gennem uddannelse, forskning, samarbejde og ved at reducere miljøpåvirkningerne fra AAU’s drift og ved at fremme ligestilling og socialt ansvar.

AAU arbejder hver dag for at

 • Integrere miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed på alle niveauer af strategiske og operationelle aktiviteter 
   
 • Have en identitet og et brand, der er forbundet med bæredygtig udvikling
   
 • Være karakteriseret ved åbenhed, medbestemmelse og respekt for lighed og lige levevilkår 
   
 • Tilbyde uddannelse af højeste kvalitet, der forbereder fremtidens universitetskandidater med viden, engagement, kritisk tænkning og praktiske værktøjer, der gør det muligt for dem at bidrage til et bæredygtigt samfund
   
 • Levere forskning af højeste kvalitet, der bidrager til bæredygtige og innovative løsninger på samfundsudfordringer 
   
 • Skabe værdi ved at vidensprede og støtte implementeringen af teknologi, metoder og tilgange samt aktivt deltage i den offentlige debat for at bidrage til bæredygtig udvikling. 
   
 • Systematisk arbejde for en konstant forbedring af AAU’s miljø- og bæredygtighedsindsats 
   
 • Iværksætte forebyggende foranstaltninger med det formål at beskytte miljøet og forhindre miljøpåvirkninger fra AAU’s drift 
   
 • Tilskynde, uddanne og skabe betingelser for medarbejdere og studerende til at bidrage til bæredygtig udvikling inden for og uden for AAU 
   
 • Samarbejde med partnere, der bidrager til en bæredygtig udvikling og fremmer bæredygtig udvikling i samarbejde med lokale, nationale og globale aktører.