Spring til indhold
ForsideOm AAUProfilBæredygtighed

Ranking

AAU er i international topklasse

Ranking

AAU er i international topklasse

Times Higher Education Impact Ranking måler, hvordan universiteter præsterer i forhold til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Times Higher Education ranker Aalborg Universitet som nr. 9 i verden i deres University Impact Rankings.

Resultater for 2023

Herunder kan du se resultaterne for AAU's ranking i 2023.

SDG 2023 rank
Overall THE Impact rank 9
SDG1: No Poverty 101-200
SDG2: Zero Hunger 37
SDG3: Good Health and Wellbeing 101-200
SDG4: Quality Education 2
SDG5: Gender Equality 101-200
SDG6: Clean Water and Sanitation 24
SDG7: Affordable and Clean Energy 18
SDG8: Decent Work and Economic Growth 101-200
SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure 101-200
SDG10: Reduced Inequalities 2
SDG11: Sustainable Cities and Communities 32
SDG12: Responsible Consumption and Production 30
SDG13: Climate Action 16
SDG14: Life below Water 7
SDG15: Life on Land 58
SDG16: Peace, Justice and Strong Institutions 43
SDG17: Partnership for the Goals 2

 

Bidragsydere til THE Impact Rankings 2023

Aalborg Universitet har indsamlet data til 2023 rankinglisten i løbet af 2022. Dataindsamlingen er foregået blandt en lang række medarbejdere på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, AAU Innovation og AAU Fælles Service.

2023 projektledelse

 • Thomas Bak, AAUs direktion
 • Birte C. Hornemann, Kvalitet og Ranking
 • Heidi Simone Kristensen, Redaktør på rapport om bæredygtighed

2023 arbejdsgruppe for dataindsamling

 • Clara Borgstad, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Pia Rosenquist Kruse, Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • David André Højlund Graff, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Trine Bovbjerg, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Mette Lyng Foss, Økonomiafdelingen
 • Nils Peter Terp Uhre, Studieservice
 • Tina Strandvig, HR-afdelingen
 • Rasmus Simonsen, HR-afdelingen
 • Karin Rosen Christensen, AAU Innovation
 • Nicklas Schreiber Nielsen, Rektorsekretariatet
 • Lill Christensen, Campus Service
 • Alex Røge Hermansen, Campus Service
 • Heidi Simone Kristensen, Redaktør på rapport om bæredygtighed
 • Sofie Nygaard Rønnov Olesen, Rapport om bæredygtighed
 • Troels Gubi, Kvalitet og Ranking

Missionsdrevet universitet

For os på AAU betyder det at være et missionsdrevet universitet, at vi er drevet af et meningsgivende formål, der rækker ud over vores egen organisation og bidrager til en bæredygtig udvikling af verden.

Vi vil gennem partnerskaber med omverdenen bidrage til de missioner, hvor vi har en stærk forskningsfaglig indsigt. Vi vil spille en aktiv rolle i at finde løsninger på aktuelle – og fremtidige, globale udfordringer og gøre en forskel for vores omverden.

Se også følgende links