ForsideOm AAUProfilBæredygtighed

Ranking

AAU er i international topklasse

Ranking

AAU er i international topklasse

Times Higher Education Impact Ranking måler, hvordan universiteter præsterer i forhold til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Times Higher Education ranker Aalborg Universitet som nr. 31 i verden i deres University Impact Rankings.

Resultater for 2022

Herunder kan du se resultaterne for AAU's ranking i 2022.

SDG 2022 rank
Overall THE Impact rank 31
SDG1: No Poverty -
SDG2: Zero Hunger 63
SDG3: Good Health and Wellbeing 401-600
SDG4: Quality Education 1
SDG5: Gender Equality 101-200
SDG6: Clean Water and Sanitation 24
SDG7: Affordable and Clean Energy 101-200
SDG8: Decent Work and Economic Growth 101-200
SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure 94
SDG10: Reduced Inequalities 31
SDG11: Sustainable Cities and Communities 80
SDG12: Responsible Consumption and Production 101-200
SDG13: Climate Action 19
SDG14: Life below Water 43
SDG15: Life on Land 101-200
SDG16: Peace, Justice and Strong Institutions 101-200
SDG17: Partnership for the Goals 11

 

Bidragsydere til THE Impact 2022 ranking

Aalborg Universitet har indsamlet data til 2022 rankinglisten i løbet af 2021. Dataindsamlingen er foregået blandt en lang række medarbejdere på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Humanistiske Fakultet, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, AAU Innovation og AAU Fælles Service.

2022 projektledelse

 • Henrik Pedersen, AAUs direktion
 • Birte C. Hornemann, Kvalitet og Ranking
 • Heidi Simone Kristensen, Redaktør på rapport om bæredygtighed

2022 arbejdsgruppe for dataindsamling

 • Susanne Clement Justesen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Pia Rosenquist Kruse, Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Sanne Holm Nielsen, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Lone Grøndahl Dalgaard, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Trine Bovbjerg, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Lone Bechman, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Caroline Linea Højgaard Hartvig, Det Humanistiske Fakultet
 • Nils Peter Terp Uhre, Studieservice
 • Tina Strandvig, HR afdelingen
 • Mette Lyng Foss, Økonomiafdelingen
 • Anne Bisgaard Pors Eriksen, AAU Innovation
 • Heidi Nørmølle Guldborg, AAU Innovation
 • Nicklas Schreiber Nielsen, Rektorsekretariatet
 • Maria Trabjerg, Campus Service
 • Lill Christensen, Campus Service
 • Alex Røge Hermansen, Campus Service
 • Birte C. Hornemann, Kvalitet og Ranking
 • Camilla Ørtoft Ottsen, Aalborg Universitetsbibliotek
 • Heidi Simone Kristensen, Redaktør på rapport om bæredygtighed
 • Mikkel Juul-Andersen, Rapport om bæredygtighed

Missionsdrevet universitet

For os på AAU betyder det at være et missionsdrevet universitet, at vi er drevet af et meningsgivende formål, der rækker ud over vores egen organisation og bidrager til en bæredygtig udvikling af verden.

Vi vil gennem partnerskaber med omverdenen bidrage til de missioner, hvor vi har en stærk forskningsfaglig indsigt. Vi vil spille en aktiv rolle i at finde løsninger på aktuelle – og fremtidige, globale udfordringer og gøre en forskel for vores omverden.

Se også følgende links