ForsideOm AAUProfilBæredygtighed

Ranking

AAU er i international topklasse

Ranking

AAU er i international topklasse

Times Higher Education ranker Aalborg Universitet som nr. 6 i verden i deres University Impact Rankings.

Times Higher Education Impact Ranking måler, hvordan universiteter præsterer i forhold til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Resultater for 2021

Herunder kan du se resultaterne for AAU's ranking i 2021.

SDG AAU rank
Overall THE Impact rank 6
SDG1: No Poverty 18
SDG2: Zero Hunger 71
SDG3: Good Health and Wellbeing 201-300
SDG4: Quality Education 1
SDG5: Gender Equality 101-200
SDG6: Clean Water and Sanitation 2
SDG7: Affordable and Clean Energy 88
SDG8: Decent Work and Economic Growth 101-200
SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure 41
SDG10: Reduced Inequalities 16
SDG11: Sustainable Cities and Communities 101-200
SDG12: Responsible Consumption and Production 57
SDG13: Climate Action 101-200
SDG14: Life below Water 14
SDG15: Life on Land 96
SDG16: Peace, Justice and Strong Institutions 85
SDG17: Partnership for the Goals 22

 

Bidragsydere til THE Impact 2021 ranking

Aalborg Universitet har indsamlet data til 2021 rankinglisten i løbet af 2020. Dataindsamlingen er foregået blandt en lang række medarbejdere på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Humanistiske Fakultet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, AAU Innovation og AAU Fælles Service.

2021 referencegruppe

 • Jakob Stoustrup: repræsentant for AAU’s ledelse
 • Jette Egelund Holgaard: repræsentant for institutlederniveau
 • Karen Worm Markussen: Rektoratet
 • Birte Hornemann: Kvalitet og Ranking
 • Andreas Rasmussen: Campus Service

2021 indberetningsgruppe for bæredygtighed

 • Heidi Simone Kristensen: Redaktør
 • Birte Hornemann: Kvalitet og Ranking
 • Bo Jeppesen: Rektoratet

2021 arbejdsgruppe for dataindsamling

 • Birte Hornemann: Kvalitet og Ranking
 • Heidi Simone Kristensen: redaktør på rapport om bæredygtighed
 • Karen Worm Markussen: Rektoratet
 • Nicklas Schrieber: Rektoratet
 • Søren Vidmar: Aalborg Universitetsbibliotek
 • Louise Toft Andersen: HR afdelingen
 • Simon Have: Økonomiafdelingen
 • Nils Peter Terp Uhre: Studieservice
 • Anne Bisgaard Pors Eriksen: AAU Innovation
 • Anne Heide Mogensen: Det samfundsvidenskabelige fakultet
 • Pia Rosenquist Kruse: Det tekniske fakultet for IT og design
 • Trine Bovbjerg: Det sundhedsvidenskabelige fakultet
 • Lone Grøndahl Dalgaard: Det teknisk-naturvidenskabelige fakultet
 • Susanne H. Knudsen: Det humanistiske fakultet
 • Andreas Rasmussen: Campus Service
 • Alex Røge Hermansen: Campus Service
 • Mary Christensen: Campus Service
 • Maria Trabjerg: Campus Service
 • Camilla Ørtoft Ottsen: Kvalitet og Ranking

Mission for Aalborg Universitet

Aalborg Universitets (AAU) overordnede strategi, Viden for Verden, danner grundlaget, udstikker kursen og angiver tonen for universitetets ambitionsniveau frem mod 2021. Vores strategi vil hjælpe os med at sikre, at vi fortsat udvikler vores styrker, og forbereder os til at møde kommende udfordringer og muligheder.

Strategien er udviklet gennem en åben og inkluderende proces med deltagelse af medarbejdere, studerende og eksterne forretningspartnere som essentielle bidragsydere.

AAU’s strategi for 2016-2021 definerer universitetets overordnede mission og vision, såvel som visioner og indsatser for følgende områder:

 • Forskning
 • Problembaseret læring
 • Uddannelse
 • Vidensamarbejde
 • Vores organisation

Se også følgende links