Spring til indhold
ForsideOm AAUProfilBæredygtighed

Ranking

AAU er i international topklasse

Ranking

AAU er i international topklasse

Times Higher Education Impact Ranking måler, hvordan universiteter præsterer i forhold til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Times Higher Education ranker Aalborg Universitet som nr. 4 i verden i deres University Impact Rankings.

Resultater for 2024

Herunder kan du se resultaterne for AAU's ranking i 2024.

SDG 2024 rank
Overall THE Impact rank 4
SDG1: No Poverty 44
SDG2: Zero Hunger 61
SDG3: Good Health and Wellbeing 201-300
SDG4: Quality Education 1
SDG5: Gender Equality 101-200
SDG6: Clean Water and Sanitation 42
SDG7: Affordable and Clean Energy 42
SDG8: Decent Work and Economic Growth 69
SDG9: Industry, Innovation and Infrastructure 91
SDG10: Reduced Inequalities 4
SDG11: Sustainable Cities and Communities 15
SDG12: Responsible Consumption and Production 50
SDG13: Climate Action 8
SDG14: Life below Water 3
SDG15: Life on Land 50
SDG16: Peace, Justice and Strong Institutions 63
SDG17: Partnership for the Goals 16

 

Bidragsydere til THE Impact Rankings 2024

Aalborg Universitet har indsamlet data til 2024 rankinglisten i løbet af 2023.

Dataindsamlingen er foregået blandt en lang række medarbejdere på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, AAU Innovation og AAU Fælles Service.

2024 projektledelse

 • Søren Lind Christiansen, AAUs direktion
 • Birte C. Hornemann, Kvalitet og Ranking

2024 arbejdsgruppe for dataindsamling

 • Mette Lyng Foss, Økonomiafdelingen
 • Clara Borgstad, Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Pia Rosenquist Kruse, Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Anne Lykke, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Lone Sarauw, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Karin Rosen Christensen, AAU Innovation
 • Marie Louise Bosmann Lauritzen, Rektorsekretariatet
 • Nils Peter Terp Uhre, Studieservice
 • Mikael Steensen Kristensen, HR-afdelingen
 • Tina Strandvig, HR-afdelingen
 • Rasmus Simonsen, HR-afdelingen
 • Camillia Vinther Sørensen, HR-afdelingen
 • Alex Røge Hermansen, Campus Service
 • Maria Trabjerg, Campus Service
 • Trine Saaby, Campus Service
 • Heidi Simone Kristensen, Institut for Planlægning
 • Sofie Nygaard Rønnov Olesen, Institut for Planlægning
 • Diba Markus, Kvalitet og Ranking
 • Troels Gubi, Kvalitet og Ranking

Missionsdrevet universitet

For os på AAU betyder det at være et missionsdrevet universitet, at vi er drevet af et meningsgivende formål, der rækker ud over vores egen organisation og bidrager til en bæredygtig udvikling af verden.

Vi vil gennem partnerskaber med omverdenen bidrage til de missioner, hvor vi har en stærk forskningsfaglig indsigt. Vi vil spille en aktiv rolle i at finde løsninger på aktuelle – og fremtidige, globale udfordringer og gøre en forskel for vores omverden.

Se også følgende links