Forskning
Samarbejde
Klimamål

Klimamål

Den nye strategi for Aalborg Universitet Viden for verden 2022-2026 indebærer en vision om, at Aalborg Universitet er internationalt anerkendt som et missionsdrevet universitet, der bidrager til en bæredygtig udvikling. Aalborg Universitet skal som vidensinstitution bidrage til løsning af store samfundsudfordringer, herunder klimaet. Derfor har Aalborg Universitet vedtaget tre klimamål til at understøtte universitetets bidrag i den grønne omstilling.

Klimamål for Aalborg Universitet

  1. Aalborg Universitet har reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 % i 2030 (ift. indeks 1990).
  2. Aalborg Universitet er klimaneutralt senest i 2045.
  3. Aalborg Universitet vil bidrage til, at Danmark bedst og billigst kan opfylde målsætningen om de 70% i 2030 og klimaneutralitet senest i 2045 samt arbejde for, at det bliver teknologisk, organisatorisk og menneskeligt muligt at skærpe disse målsætninger yderligere

For at kvalificere målsætningerne og sikre løbende opfølgning, udarbejdes en model[1] for klimaregnskab inkluderende drivhusgasudledninger fra universitetets samlede aktiviteter (scope 1, 2 og 3), som fungerer som baseline for arbejdet, og som skal bruges til at sikre de mest effektive tiltag.

Målsætningerne skal realiseres gennem handlinger, som universitetet iværksætter, som vil inddrage relevante samarbejdspartnere og aktører i lokalsamfundet og resten af Danmark. Handlingerne skal prioriteres efter reduktionspotentiale og i samspil med AAUs overordnede bæredygtighedspolitik og Viden for verden 2022-2026.

Baseret på forskning fra AAU, vurderes det, at Danmark kan opnå klimaneutralitet inden for transport- og energisektoren allerede i 2045, og derfor ikke 2050 som regeringens målsætning. Det vurderes af forskerne bag dette arbejde[2], at AAU vil kunne opnå klimaneutralitet i 2045 inden for drift. Dette er naturligvis betinget af, at vi ikke ser universitetet som en isoleret størrelse, men som en del af et samfund under omstilling til mere bæredygtige løsninger inden for eksempelvis bygninger og fjernvarme, mv.

 

Noter

[1] Modellen udvikles som en del af et nationalt samarbejde om en fælles klimaregnskabsmetode, som forskere fra AAU har haft en ledende rolle i udarbejdelsen af. Modellen forventes benyttet af alle universiteter. Læs mere om projektet her: https://vbn.aau.dk/da/projects/methodology-innovation-climate-account-for-aalborg-university-dan

[2] Professor Henrik Lund har vurderet, at klimaneutralitet for Danmark, og derfor også for AAU, kan og bør opnås i 2045, han er en af forskerne bag rapporten. Rapporten forefindes her: https://ida.dk/om-ida/klimasvar/idas-klimasvar-2045-se-rapporten