Uddannelse
Forskning
Samarbejde

Bæredygtighed på AAU

Bæredygtighed i Forskning og uddannelse

Bæredygtighed i Samarbejde med AAU

Bæredygtighed i AAU's daglige drift

Nyheder om bæredygtighed på AAU

Se listen

AAU og verdens nødvendige ambition

Rektor Per Michael JohansenAntallet af mennesker er vokset til mere end det dobbelte i min levetid. Vi er i dag mere en 7,5 milliarder mennesker på kloden. Kombineret med den teknologiske udvikling og dens potentiale, betyder det, at for første gang i 4,6 mia. år er der én art på Jorden, som ikke bare øver en vis indflydelse på økologiske systemer, atmosfæren, havet etc., men som er den afgørende faktor bag ændringerne på Jorden. En af miljøvidenskabens pionerer, atmosfærekemikeren og nobelpristageren Paul Crutzen har kaldt den nye tidsepoke for Antropocæn: ”Menneskets nye tid”.

Derfor er der også en vis logik i, at alverdens lande og regeringer har opstillet 17 verdensmål for en bæredygtig jord...

Læs hele rektors indlæg 

FN's verdensmål

FN's verdensmål

På FN topmødet i New York den 25. september 2015 blev FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling vedtaget. Målene er vedtaget af verdens stats- og regeringsledere og trådte i kraft den 1. januar 2016. Verdensmålene skal frem til 2030 hjælpe mod en mere bæredygtig udvikling i verden. 
Verdensmålene består af 17 konkrete mål og 169 delmål, som skal efterleves af FN's 193 medlemslande. 

 

Læs om FN's 17 verdensmål