Master of Public Governance

Master of Public Governance

Master of Public Governance

Master of Public Governance (MPG) (fleksibel master i offentlig ledelse) er en masteruddannelse i offentlig ledelse, som retter sig mod nyudnævnte og erfarne ledere i den offentlige sektor. Uddannelsen lægger vægt på udvikling af den enkelte leders personlige ledelsespraksis.

MPG uddannelsen er udviklet i kølvandet på trepartsaftalen på det offentlige arbejdsmarked i 2007. Den udbydes i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Copenhagen Business School og Aalborg Universitet, hvilket gør det muligt at følge MPG uddannelsen i både København og Aalborg.

Uddannelsen lægger stor vægt på udvikling af den enkelte leders personlige ledelsespraksis og er tilrettelagt med mulighed for større fleksibilitet i den enkelte deltagers uddannelsesforløb. Et uddannelsesforløb på MPG kan planlægges i forløb på 3-6 år.

MPG uddannelsen sigter mod at uddanne "refleksive praktikere". Masteruddannelsen styrker kandidaternes lederprofil på fire centrale områder:

 • Du bliver i stand til professionelt at udvise personligt lederskab, herunder udøve personaleledelse, i din egen organisation. Dermed sikres effektiv drift med et strategisk perspektiv
 • Du bliver, i kraft af national og international kontekstuel viden om den offentlige sektors formål og rammevilkår, klar til at forestå organisationsudvikling
 • Du opnår teoretisk/analytiske kompetencer, der gør dig i stand til at fremme kvalitetsudviklinger gennem borger- og medarbejderinddragelse inden for gældende økonomirammer og styringsformer
 • Du bliver i besiddelse af en peronlig udviklingsplan til brug for videreudvikling af dit lederpotentiale.

 

Fakta

Master of Public Governance

Varighed

 • 3-6 år
 • Næste studiestart: Februar 2018

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 60

Pris

 • Samlet uddannelse: 211.900 kr.
 • Pr. modul: 17.700 - 27.400 kr.
 • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

 • 1. november 2017

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.