Master of Public Governance

Master of Public Governance

Master of Public Governance (MPG) (fleksibel master i offentlig ledelse) er en masteruddannelse i offentlig ledelse, som retter sig mod ledere i den offentlige sektor. Uddannelsen lægger vægt på udvikling af den enkelte leders personlige ledelsespraksis.

 

MPG-uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Københavns Universitet, Copenhagen Business School og Aalborg Universitet, hvilket gør det muligt at følge MPG uddannelsen i både København og Aalborg.

Uddannelsen lægger stor vægt på udvikling af den enkelte leders personlige ledelsespraksis og er tilrettelagt med mulighed for større fleksibilitet i den enkelte deltagers uddannelsesforløb. Et uddannelsesforløb på MPG kan planlægges i forløb på 3-6 år.

Formålet med MPG-uddannelsen er at kvalificere og udvikle den offentlige leders evne til at udføre professionel ledelse og udvikle egen ledelsespraksis. Uddannelsen sigter mod at udvikle lederens viden, kompetence og færdigheder.

 • Viden om værdier og vilkår for ledelse i og af offentlige organisationer(Kontekstuel viden)
 • Viden om ledelsesteori og begreber og evne til at analysere og omsætte teorier til praksis (teoretisk og analytisk kompetence)
 • Evne til at reflektere over egne ledelsesvilkår og egen ledelsespraksis (refleksiv kompetence)
 • Evne til at identificere forandringsbehov og omsætte visioner og strategier til handling (praktisk ledelseskompetence)
 • Øget bevidsthed om egne kompetencer, præferencer, værdier og handlemåder (personlig udviklingskompetence)

 

Fakta

Master of Public Governance

Varighed

 • 3-6 år
 • Næste studiestart: September 2018

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 60

Pris

 • Samlet uddannelse: 211.900 kr.
 • Pr. modul: 17.700 - 27.400 kr.
 • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

 • 1. maj 2018

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.