AAU logo

AAU - Hvor viden møder verden

IT skal reducere vandspild

IT skal reducere vandspild

Mere intelligent styring af vandtrykket i ledningsnettet kan gøre det lettere at finde lækager og dermed reducere vandspild. Det kan betyde billigere vand til forbrugerne.

Læs mere om AAU-projektet, der skal hjælpe vandværkerne

Efteruddannelse på AAU

Efteruddannelse på AAU

Aalborg Universitet udbyder kompetencegivende efter- og videreuddannelser på videregående niveau. Uddannelserne er tilrettelagt på deltid og henvender sig til erhvervsaktive voksne med en forudgående uddannelse.

find din efteruddannelse på AAU

Tilmeld dig Adgangskursus

Tilmeld dig Adgangskursus

Der er stadig ledige pladser på "Adgangskursus" til ingeniøruddannelserne.
 

tilmeld dig adgangskursus

Nyheder og presse, arrangementer og ledige stillinger

AAU på de sociale medier

AAU på Facebook   AAU på LinkedIn   AAUstudieliv Aalborg Universitet Snapchat aauuni