AAU - Hvor viden møder verden

Fornem pris til smerteforsker fra AAU

Professor, dr.med. Lars Arendt-Nielsen, Aalborg Universitet, modtager dette års forskerpris fra Direktør Ib Henriksens Fond. Lars Arendt-Nielsen får prisen på 250.000 kr. for sin banebrydende forskning inden for kroniske smerter og overfølsomhed i smertesystemet.

Læs om forskerprisen