AAU - Hvor viden møder verden

AAU-studerende udvikler katastrofekommunikation

Studerende fra Aalborg Universitet udvikler kommunikationsudstyr, der kan hjælpe nødhjælpsorganisationer ved store naturkatastrofer. Den håndholdte ”Reachi” kan overleve naturkatastrofer og sende livsvigtige oplysninger videre, når kommunikationsnettet går ned.

Læs mere om katastrofekommunikationen