AAU logo

AAU - Hvor viden møder verden

100 år gammel bakteriemisforståelse ryddet af vejen

Mikrobiologer fra Aalborg Universitet afliver nu sammen med kolleger i Østrig og Holland en over 100 år gammel misforståelse om bakteriers rolle i jordens kvælstofkredsløb. I to uafhængige studier, som i dag offentliggøres i forlængelse af hinanden i det prestigefyldte videnskabelige tidsskrift Nature, afslører forskerne, at en enkelt bakterieart stik mod tidligere antagelser kan varetage hele processen, hvor ammonium omdannes til nitrat (nitrifikation).

Læs mere her