AAU - Hvor viden møder verden

Naaede du ikke sidste ansøgningsfrist

Fortsat solid søgning til Aalborg Universitet

Søgningen til AAU's teknisk-naturvidenskabelige uddannelser vokser markant i år. I alt 13 procent flere unge har en teknisk-naturvidenskabelig AAU-uddannelse som deres første prioritet i 2014 sammenlignet med sidste år. AAU har en samlet fremgang i første prioritets-ansøgere via Den Koordinerede Tilmelding på 5 procent. Billedet er fra studiestart 2013.

Læs mere om søgningen til AAU