AAU - Hvor viden møder verden

Nye regler på vej - men hvornår er droner farlige?

Droneekspert Anders la Cour-Harbo fra AAU's Institut for Elektroniske Systemer anbefaler nu Trafikstyrelsen at indføre en bagatelgrænse for flyvning med små droner på op til 250 gram:

- Hele tanken er, at folk skal kunne gå i Føtex og købe en lille drone og gå hjem og flyve med den i baghaven uden at kende luftfartsloven.

 

Læs mere om farlige og harmløse droner