Aalborg Universitets uddannelser

Hoer mere om AAU's uddannelser på UUG messerne

Bacheloruddannelser


På AAU kan du tage en bacheloruddannelse inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, humaniora og ingeniør- og sundhedsvidenskab. 

Du kan også vælge side- og tilvalgsfag inden for områderne.
 
 

se liste over AAU's bacheloruddannelser

Kandidatuddannelser


Som overbygning til din bacheloruddannelse tilbyder AAU kandidatuddannelser inden for samfundsvidenskab, naturvidenskab, humaniora og ingeniør- og sundhedsvidenskab.

Flere kandidatuddannelser har specialiseringer. Se specialiseringerne på kandidatlisten
 

se liste over AAU's kandidatuddannelser

Efter- & videreuddannelse


AAU tilbyder dig kompetencegivende master- og efter- & videreuddannelser på videregående niveau.

Master- og efter- & videreuddannelserne er tilrettelagt på deltid, så du har mulighed for at følge en uddannelse ved siden af et fuldtidsarbejde. 
 

Læs mere på hjemmesiden for efter- og videreuddannelse

Søg i Aalborg Universitets uddannelser

Optagelse på AAU

Grafik optagelse på AAU
Få information om, hvordan du bliver optaget på en uddannelse på Aalborg Universitet.
 

Læs mere om optagelse på AAU 

Studievejledning på AAU

Studievejledning på AAU

AAU's studievejledning kan hjælpe dig med at vælge uddannelse. Ring eller skriv til vejlederne.
 

Læs mere om studievejledningen

Gruppe- og projektarbejde på Aalborg Universitet

Gruppe- og projektarbejdet på Aalborg Universitet giver dig mulighed for at få en spændende og lærerig studietid både fagligt og socialt. 
 

læs mere om gruppe- og projektarbejde

Her kan du studere på AAU

Her kan du studere på AAU
Du kan studere på Aalborg Universitet i byerne:

Din SU og økonomi

Din SU og økonomi

Få bl.a. information om at søge SU (Statens Uddannelsesstøtte) og tips til at finde et studiejob.
 

Læs mere om din SU og økonomi

Mød Aalborg Universitet

Mød Aalborg Universitet

Deltag i arrangementer på Aalborg Universitet for studiesøgende, og oplev studielivet på AAU.
 

Læs mere om at møde AAU