AAU logo

Ledige studiepladser på AAU

Sådan gør du

Aalborg Universitet udbyder fra den 28. juli 2018 ledige studiepladser på flere af universitetets bachelor- og professionsbacheloruddannelser i Aalborg, Esbjerg og København.

Vi forventer, at de fleste ikke-adgangsbegrænsede uddannelser vil udbyde ledige studiepladser, men vi tager forbehold for undtagelser. Hvis der stadig er pladser på adgangsbegrænsede uddannelser, vil disse også blive udbudt.

Hvem kan søge?

De ledige studiepladser kan søges af alle, der opfylder adgangskravene til de pågældende bacheloruddannelser.

Hvordan søger jeg?

For at søge optagelse på en ledig studieplads skal du sende os to eller tre PDF-filer - se nedenfor.

  1. Et KOT-ansøgningsskema.
    Du skal ved udfyldelsen af skemaet bruge det 5-cifrede områdenummer til uddannelsen, som fremgår af uddannelseslisten. KOT-ansøgningskemaet og uddannelsenlisten vil være tilgængeligt længere nede på siden efter 28. juli 2018.

  2. Dokumentation for dit adgangsgrundlag.
    Dette vil for de flestes vedkommende være eksamensbevis fra en gymnasial uddannelse, men kan også være beviser for gymnasiale suppleringskurser eller enkeltfag. Du skal dokumentere, at du opfylder adgangskravene til den uddannelse, du søger ind på - også selvom du tidligere har søgt ind på en bacheloruddannelse hos os (dokumentationen for dit adgangsgrundlag samt eventuel yderligere dokumentation samles i én PDF.)

  3. Har du allerede været i gang med en videregående uddannelse, har du pligt til at oplyse os om det, så vi kan vurdere, om du kan opnå fritagelse fra eksaminer (merit), hvis du tilbydes optagelse. Du skal samle studiejournaler/eksamensbeviserne samt studieordningen for din tidligere uddannelse i én pdf-fil.

Vær sikker på, at du på ansøgningsskemaet oplyser din email korrekt. Når vi har modtaget din ansøgning, foregår al kommunikation omkring ansøgningen nemlig gennem email og it-selvbetjeningssystemet UniStart. Det er dit eget ansvar at oplyse din email korrekt.

Søger du om optagelse på mere end én ledig uddannelse, skal du skal ikke udfylde et prioriteringsskema, men du skal i felt "8. Prioriteringsliste" på ansøgningsskemaet angive alle de søgte uddannelser i prioriteret rækkefølge. Selvom du søger ind på flere uddannelser, kan du nøjes med at udfylde ét ansøgningsskema med ét sæt tilhørende bilag, så længe du husker at udfylde prioriteringslisten i ansøgningsskemaets punkt 8.

Bemærk, at du du ikke kommer i betragtning til uddannelser, som du har prioriteret lavere, hvis du kan optages på en uddannelse, som du har prioriteret højere. Du får således kun ét optagelsestilbud, som vil være på den højest mulige prioritet.

Ansøgninger sendes på mail

Du skal lave én email til os. I den skal du samle dine to PDF-filer (i nogle tilfælde tre). Du skal sende mailen til:

ledigepladser@aau.dk

hvornår får jeg svar?

Hvis du har søgt en ledig studieplads i perioden 28. juli - 5. august kan du forvente at få svar på din ansøgning fra sidst i uge 33 til og med uge 34.

Har du søgt efter den 5. august, får du svar hurtigst muligt. Efter denne dato udsender Studiekontoret løbende svar til alle ansøgere. Her kan vi altså ikke sige præcist, hvornår du kan forvente svar.  

Ansøgningsfrister og udvælgelse

28. juli -
5. august 2018:         

Alle ansøgninger modtaget på Studiekontoret senest den 5. august betragtes som samtidigt indkomne.

Hvis antallet af ansøgninger fra kvalificerede ansøgere modtaget den 5. august overstiger antallet af ledige studiepladser, tildeles de ledige studiepladser efter faldende kvotient. Det betyder, at ansøgere med de højeste eksamensgennemsnit får tildelt de ledige studiepladser.

Du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af uge 33-34.

6. - 15. august 2018: "Først til mølle"-princippet for kvalificerede ansøgere, hvis der fortsat udbydes ledige pladser. Vi udsender i denne periode løbende svar til alle ansøgere.
Efter 16. august 2018:      Såfremt det stadig er muligt at søge om optagelse på ledige pladser, fortsætter vi med dagligt at opdatere oversigten forneden, indtil alle uddannelser er lukkede. Vi udsender i denne periode løbende svar til alle ansøgere.

 

Generel studievejledning

Generel studievejledning

Har du brug for generel studievejledning om Aalborg Universitets uddannelser, så kontakt AAU's studievejledning. Du kan ringe og skrive til vejlederne.
 

Kontakt AAU's studievejledning

Er der ledige pladser på kandidatuddannelserne?

Her på siden kan du læse om ledige studiepladser på AAU's bacheloruddannelser. Er du derimod interesseret i at høre om eventuelle ledige studiepladser på vores kandidatuddannelser?

Find info om ledige studiepladser på kandidatuddannelser.