AAU logo

Udenlandsk eksamen og International Baccalaureate

Ansøgere fra nordiske lande

Ansøgere med en gymnasial eksamen fra et nordisk land vurderes på lige vilkår med ansøgere med en dansk gymnasial uddannelse.

Er din eksamen fra Finland, Island, Norge eller Sverige, skal du søge senest den 15. marts kl. 12.00 på www.optagelse.dk. Du får svar på din ansøgning om optagelse den 28. juli.


Adgangsgivende eksamen

For at søge om optagelse på en bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet med nordisk adgangsgrundlag, skal du som udgangspunkt have bestået en af nedenstående eksaminer:

 • Sverige: en 3-årig gymnasieuddannelse
 • Norge: opnået generel studiekompetence ved en 3-årig studentereksamen fra videregående skole
 • Island: en 4-årig studentsprof med mindst 140 einingar
 • Finland: både Ylioppilastutkintotodistus/studentexamensbetyg og lukion päättötodistustus /avgångsbetyg fra gymnasiet

Specifikke adgangskrav

Udover den adgangsgivende eksamen skal du opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse. Kravet om Dansk på A-niveau opfyldes af nordmænd, svenskere, islændinge, finner, færinger og grønlændere ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau.

Kravet om Engelsk på B- eller A-niveau kan også opfyldes ved en engelsk sprogtest.

Vi har samlet en række fag og niveauer fra de nordiske gymnasiale uddannelser i en oversigt, hvor der sammenlignes med fag og niveauer i det danske gymnasium, så du hurtigt kan afgøre, om du opfylder en uddannelses specifikke adgangskrav. Vær opmærksom på, at faget skal være bestået.

Supplerende information vedrørende oversættelse af nordiske fagniveauer/karakterer kan findes hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Vælg relevant land i eksamenshåndbogen og fanen ”fagniveauer/karakterer”.
 

Fag og niveauer for nordiske gymnasiale eksamener


Ansøgere fra Færøerne eller Grønland

Er din eksamen fra Færøerne eller Grønland, vil den ligne en dansk gymnasial eksamen, og du vil derfor skulle følge samme ansøgningsfrister som ansøgere med en dansk gymnasial eksamen. Fristerne er den 15. marts kl. 12 (kvote 2) og den 5. juli kl. 12 (kvote 1). Find mere information om kvote 1 og 2, adgangskrav m.v. 

Hvis du, som grønlandsk ansøger, ønsker at søge efter den grønlandske særordning, skal du være opmærksom på, at du hvis du opfylder kriterierne her for, skal søge inden den 15. marts kl. 12.

Andre udenlandske eksaminer

Har du en udenlandsk eksamen, skal du opfylde adgangskravene til den uddannelse, du søger, på samme vilkår som ansøgere, der har en dansk eksamen. Vær opmærksom på, at dit udenlandske eksamensbevis skal oversættes til engelsk eller dansk og uploades sammen med en kopi af det originale eksamensbevis.

Omregning mulig eller ej – kvote 1 eller 2

Du skal søge om optagelse inden den 15. marts kl. 12.00 på www.optagelse.dk. Optagelsesprocessen afhænger af, om din udenlandske eksamen kan sidestilles med en dansk eksamen eller ej.

Hvis det er muligt at foretage en DIREKTE omregning af eksamensgennemsnittet i din udenlandske eksamen, kan den sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen. Din ansøgning bliver behandlet i både kvote 1 og kvote 2.
Hvis det IKKE er muligt at foretage en direkte omregning af dit eksamensgennemsnit i din udenlandske eksamen, vil din ansøgning blive behandlet i kvote 2.
 

Omregning af eksaminer

Hos Styrelsen for Forskning og Uddannelse finder du vurderinger af udenlandske gymnasiale eksaminer, så du kan se, om din udenlandske eksamen kan omregnes direkte, eller om den ikke kan omregnes. Eksaminer fra EU/EØS-lande kan normalt omregnes, mens eksaminer aflagt uden for EU/EØS-lande normalt ikke kan omregnes. 

vurdering af udenlandske eksaminer

 

Krav om dansk a

På både dansksprogede bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser er der krav om, at ansøgere med en udenlandsk eksamen har bestået og indsendt dokumentation for en af følgende danskprøver inden studiestart: 

 • Studieprøven i dansk (modul 6 i Danskuddannelse 3)
 • Danskprøve 2 (bestået i 2001 eller før)

For Studieprøven og Danskprøve 2 (bestået i 2001 eller før) er det en forudsætning, at undervisningssproget i den udenlandske eksamen, du tager, er på højeste niveau. F.eks. har du en tysk studentereksamen, skal du have tysk på højeste niveau osv.

 • Bestået realkompetencevurdering (RKV) i Dansk A-niveau
 • Dansk A-niveau (gymnasialt enkeltfag)

For nordiske statsborgere

Udover den adgangsgivende eksamen skal du opfylde de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse. Kravet om Dansk på A-niveau opfyldes af nordmænd, svenskere, islændinge, finner, færinger og grønlændere ved at bestå Dansk, Svensk, Norsk eller Islandsk på tilsvarende niveau.

For færøske studenter

Færøske studenter opfylder med faget Færøsk A det specifikke adgangskrav Dansk A. Færøske studenter, der både har bestået Dansk A og Færøsk A, opfylder således samlet set adgangskravene om Dansk A og ”yderligere et fremmedsprog”.

For danske statsborgere med udenlandsk eksamen

Er du dansk statsborger med en udenlandsk uddannelsesbaggrund, har du mulighed for at søge dispensation for danskkravet, hvis du kan dokumentere, at dansk er dit modersmål, og at du har lært dansk i skolen på et niveau svarende til minimum Folkeskolens Afgangsprøve. Det er en forudsætning, at undervisningssproget i den udenlandske eksamen, du tager, er på højeste niveau. F.eks. har du en tysk studentereksamen, skal du have tysk på højeste niveau osv.

Danskkrav til International Baccalaureate

Du kan med en IB-eksamen opfylde kravet om Dansk A til alle de dansksprogede bacheloruddannelser på Aalborg Universitet på følgende måder:

 • Danish A1, HL og SL og Danish A Literature, HL og SL: godkendes som Dansk A
 • Danish A2, HL og SL: godkendes som Studieprøven i Dansk, hvis der er modersmål eller engelsk på A-niveau
 • Danish B, HL: godkendes som Studieprøven i Dansk, hvis der er modersmål eller engelsk på A-niveau
 • Danish B, SL: krav om at bestå Studieprøven i Dansk samt modersmål eller engelsk på A-niveau. 

Er du dansk statsborger med en udenlandsk uddannelsesbaggrund, har du mulighed for at søge dispensation for danskkravet, hvis du kan dokumentere, at dansk er dit modersmål, og at du har lært dansk i skolen på et niveau svarende til minimum Folkeskolens Afgangsprøve. Det er en forudsætning, at undervisningssproget i den IB eksamen, du tager, er på højeste niveau. F.eks. har du en IB fra Tyskland, skal du have tysk på højeste niveau osv.

Fagniveauerne og karakterer omregnes i henhold til Eksamenshåndbogen, som udarbejdes af Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Fag og niveauer med en international baccalaureate

Ansøgere med en international baccalaureate (IB) vurderes på lige vilkår med ansøgere med en dansk gymnasial uddannelse.

For dig med en IB er ansøgningsfristen den 15. marts kl. 12.00 via www.optagelse.dk.

På ministeriets hjemmeside kan du se, hvilke niveauer de forskellige fag svarer til.

Studieafgift

Nogle ansøgere skal betale studieafgift. Som hovedregel skal alle ikke-EU borgere betale studieafgift. Der er dog flere undtagelser. Du kan læse dem på siden herunder.

Studieafgift