Spring til indhold

Bachelor

Generelle adgangs­krav

Bachelor

Generelle adgangs­krav

For at kunne søge optagelse på Aalborg Universitet, skal du som en del af adgangskravet have bestået en adgangsgivende eksamen. Herunder kan du læse mere om de forskellige uddannelser og eksaminer. For at komme i betragtning til en uddannelse skal du have afsluttet og uploadet dit eksamensbevis senest 5. juli klokken 12.00.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, har du i særlige tilfælde mulighed for at søge om dispensation.

Du skal ud over den adgangsgivende eksamen også have bestået de specifikke adgangskrav til den uddannelse du ønsker at søge ind på.

Adgangsgivende eksaminer

 • Almen studentereksamen (STX)
 • Merkantil studentereksamen (HHX)
 • Teknisk studentereksamen (HTX)
 • Højere forberedelseseksamen (HF aflagt før gymnasiereformen 2017)
 • Højere forberedelseseksamen med overbygning (HF aflagt efter gymnasiereformen 2017)
 • Gymnasielt indslusningsforløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (EUX)+ svendebrev/fagprøve*
 • Bevis for eux 1. del (merkantil), hvis du er startet før 1. august 2017
 • Bevis for eux 1. del (merkantil) med overbygning, hvis du er startet 1. august 2017 eller senere
 • Færøsk studentereksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse, færøsk højere forberedelseseksamen, færøsk højere handelseksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, færøsk højere teknisk eksamen, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen fra Grønland og eksamen fra Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen.

* Søger du optagelse med en EUX-eksamen skal du også uploade dit svendebrev/din fagprøve. 

Følgende eksaminer er kun adgangsgivende til diplomingeniør- og professionsbacheloruddannelser:

 • Højere forberedelseseksamen uden overbygning (HF aflagt efter gymnasiereformen 2017)
 • Bevis for eux 1. del (merkantil) uden overbygning, hvis du er startet 1. august 2017 eller senere.

Udenlandske eksaminer

Har du en udenlandsk eksamen som ikke er på listen herover, kan du stadig søge optagelse. Du skal dog være opmærksom på at ansøgningsfristen er 15. marts klokken 12. Du kan læse mere om andre udenlandske eksaminer her.