Spring til indhold

Enkeltmodul - Master i Læreprocesser

Evaluering og kvalitets­udvikling

Dette enkeltfag omfatter 1) Pædagogisk evaluering inden for uddannelsesforløb, herunder den enkelte evaluerings forudsætninger og konsekvenser 2) Programevaluering af uddannelse og kompetenceudvikling 3) Kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling af uddannelse og kompetenceudvikling.

Søg optagelse

Enkeltmodul - Master i Læreprocesser

Evaluering og kvalitets­udvikling

Dette enkeltfag omfatter 1) Pædagogisk evaluering inden for uddannelsesforløb, herunder den enkelte evaluerings forudsætninger og konsekvenser 2) Programevaluering af uddannelse og kompetenceudvikling 3) Kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling af uddannelse og kompetenceudvikling.

Søg optagelse

Fakta

Evaluering og kvalitetsudvikling, enkeltfag fra 3. semester af Master i Læreprocesser
Sted
Aalborg
Pris
20.000 kr.
En del af Master i Læreprocesser
Læs om Master i Læreprocesser
Varighed
Februar 2024 - juni 2024
ECTS
10
Ansøgningsfrist
Igangsættes Forår 2024 - Lukket for søgning

Evaluering og kvalitetsudvikling er væsentlige opgaver inden for uddannelse og læring. Det gælder både inden for skole- og uddannelsessystemet og andre typer organisationer, hvor der foregår systematisk uddannelse og kompetenceudvikling.

Faget 'Evaluering og kvalitetsudvikling' omfatter tre faglige hovedelementer:

  • Pædagogisk evaluering, forstået som evaluering af læring inden for uddannelsesforløb, herunder denne evaluerings forudsætninger og konsekvenser
  • Programevaluering af uddannelse og kompetenceudvikling
  • Kvalitetsovervågning og kvalitetsudvikling af uddannelse og kompetenceudvikling.

Faget sigter mod, at du tilegner dig relevante teorier, redskaber og vidensbanker inden for feltet. Der vil blive afholdt kurser inden for de tre hovedelementer, og der vil blive inddraget viden og erfaringer fra forskellige uddannelser og organisationer.

Faget hører hjemme på master I læreprocesser

"Evaluering og kvalitetsudvikling" er et enkeltfag (10 ECTS), der hører hjemme på tredje semester af Master i Læreprocesser. Som enkeltfagsstuderende følger du undervisningen sammen med de studerende, der følger hele masteruddannelsen. 

Læringsmål

Du skal gennem faget opnå forskningsbaseret viden om:

  • pædagogisk evaluering, herunder forskellige evaluerings- og prøveformer, samspillet mellem evaluering og læring samt personlige og sociale konsekvenser af evaluering
  • programevaluering af uddannelse og kompetenceudvikling, herunder samfundsvidenskabelige evalueringsmodeller samt evaluerings- og kvalitetssystemer inden for uddannelses- og læringsområdet
  • kvalitetsbegreber og deres videnskabsteoretiske og kulturelle forudsætninger, lærings- og forandringsorienteret evaluering, samt modeller for kvalitetsudvikling.

 

Udbytte

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Adgangskrav og optagelse

Kontakt og studievejledning

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.