Spring til indhold

Læreprocesser

Master

Læreprocesser

Er du passioneret omkring læring og læreprocesser? Og er du klar til at skabe forandringer i egen organisation og i egen praksis? Uddannelsen er rettet mod dig, der arbejder inden for uddannelsesområdet, det pædagogiske område, sundhedsområdet, konsulentbranchen og HR. Masteruddannelsen giver dig forskningsbaseret viden og stærke kompetencer, så du bliver i stand til at gennemføre nødvendige omstillinger i din organisation. På studiet arbejder du med problemstillinger fra din egen hverdag og egen praksis. Derved vil du og din organisation hurtigt efter din studiestart kunne drage nytte af din nye viden.

Udbytte

Du bliver i stand til at analysere og udvikle undervisningsforløb og skabe organisatorisk forandring
Du bliver i stand til at udvikle og designe læreprocesser og didaktiske forløb
Du bliver uddannet til at varetage læreprocesser på individ-, gruppe- og organisationsniveau

2-årig deltidsuddannelse

Master

Læreprocesser

Er du passioneret omkring læring og læreprocesser? Og er du klar til at skabe forandringer i egen organisation og i egen praksis? Uddannelsen er rettet mod dig, der arbejder inden for uddannelsesområdet, det pædagogiske område, sundhedsområdet, konsulentbranchen og HR. Masteruddannelsen giver dig forskningsbaseret viden og stærke kompetencer, så du bliver i stand til at gennemføre nødvendige omstillinger i din organisation. På studiet arbejder du med problemstillinger fra din egen hverdag og egen praksis. Derved vil du og din organisation hurtigt efter din studiestart kunne drage nytte af din nye viden.

Udbytte

Du bliver i stand til at analysere og udvikle undervisningsforløb og skabe organisatorisk forandring
Du bliver i stand til at udvikle og designe læreprocesser og didaktiske forløb
Du bliver uddannet til at varetage læreprocesser på individ-, gruppe- og organisationsniveau

2-årig deltidsuddannelse

Fakta

Master i Læreprocesser
Sted
Aalborg
Pris
27.500 kr. pr. semester (x 4 semestre)
Varighed
Februar 2024 - januar 2026
ECTS
60
Ansøgningsfrist
Uddannelsen igangsættes Forår 2024 - Lukket for søgning

Forskningsbaseret efteruddannelse

Master i læreprocesser - didaktik og professionsudvikling er en forskningsbaseret efteruddannelse. Den henvender sig til dig, der arbejder med undervisning, pædagogik, sundhed, ledelse og vejledning - eller med organisationsudvikling og HR. Målgruppen er bredere end de nævnte grupper, så har du en anden erhvervsprofil, er du også velkommen.

Læring- og forandringsprocesser

Læreprocesser er et akademisk felt, og masteruddannelsen vil give dig et videnskabeligt grundlag for at arbejde med læring- og forandringsprocesser. Du kommer til at arbejde med teorier og metoder til at undersøge og designe læreprocesser. Herigennem bliver du bliver klædt på til at varetage opgaver i nutidens komplekse arbejdsliv med en dybere forståelse og en langt større faglig sikkerhed.

Du vil få styrket din teoretiske ballast inden for læring, organisationsudvikling, evaluering og procesledelse. Og du vil opnå kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere læreprocesser og organisationsudvikling.

Problemstillinger fra din egen hverdag

Undervisningen finder sted på seminarer i Aalborg. Her vil du møde dygtige og inspirerende undervisere, der via forelæsninger, workshops, gruppearbejde mv. introducerer til uddannelsens forskellige fagområder.

Du vil typisk vælge at arbejde med problemstillinger fra din egen hverdag og praksis i de projekter, som skal udarbejdes undervejs i studiet. I perioderne mellem seminarerne arbejder du enten alene eller i en gruppe omkring de studieaktiviteter, som man er blevet introduceret til på seminarerne. Der kan være tale om småopgaver, tekstlæsning og større projektarbejder.

Et unikt studiemiljø
Master i læreprocesser - didaktik og professionsudvikling adskiller sig væsentligt fra andre tilbud om efter- og videreuddannelse ved at samle deltagere med forskellige faglige baggrunde. Det er med til at give uddannelsen sin styrke og sit helt unikke studiemiljø.

Målgruppe og udbytte

Omkostninger ud over selve deltagerbetalingen

Kontakt uddannelsen

Du kan følge en mindre del af uddannelsen som enkeltfag

Enkeltfag i efterårssemestret

Enkeltfag i forårssemestret

thumbnail

Master i Læreprocesser

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Master i Læreprocesser

Indhold

Uddannelsen er inddelt i fire semestre og er tilrettelagt som en kombination af følgende:

  • Seminarer bestående af forelæsninger, workshops og gruppearbejde
  • Digitale workshops, læsning med opgaver, fremlæggelse af opgaver og diskussion
  • Forskellige former for skriftlige opgaver og projektarbejde med tilknyttet faglig vejledning.

Semestre og studieordning

Akademisk titel

En hel masteruddannelse giver titlen Master i læreprocesser. Den engelske betegnelse er Master of Learning Processes.

Siden jeg begyndte på Masteruddannelsen i Læreprocesser, er jeg gang på gang blevet overrasket over, hvor ofte – og i hvor forskellige situationer – jeg anvender den viden om læring og forandring, uddannelsen har givet mig. Når man som jeg arbejder med mennesker, vil langt de fleste situationer nemlig invitere til, at man inddrager læring - enten for at forstå det, der sker, eller for at initiere en hensigtsmæssig udvikling.

Vinie Hvidbak Levisen, konsulent i Videncenter for sundhedsfremme, University College Syd.

Undervisning, læringsmiljø og seminardatoer

Fagmiljøet
Undervisningen varetages af en særdeles kompetent underviserstab. Da studiet er tværfagligt, kan du møde undervisere fra andre fakulteter end Det  Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Underviserne kommer primært fra Institut for Kultur og Læring.

 

Adgangskrav og optagelse