Læreprocesser

Master

Læreprocesser

Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer, når nye projekter og produkter skal udvikles og iværksættes. Master i Læreprocesser ruster dig til at forstå og tilrettelægge mange slags læreprocesser.

Udbytte

Kompetencer til selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde inden for læring og læreprocesser.
Kompetencer til at styre og udvikle komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer og udvikle nye løsningsmodeller til aktuelle problemstillinger.
Kompetencer til at varetage egen faglige udvikling

2-årig deltidsuddannelse

Master

Læreprocesser

Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer, når nye projekter og produkter skal udvikles og iværksættes. Master i Læreprocesser ruster dig til at forstå og tilrettelægge mange slags læreprocesser.

Udbytte

Kompetencer til selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde inden for læring og læreprocesser.
Kompetencer til at styre og udvikle komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer og udvikle nye løsningsmodeller til aktuelle problemstillinger.
Kompetencer til at varetage egen faglige udvikling

2-årig deltidsuddannelse

Fakta

Master i Læreprocesser
Sted
Aalborg
Pris
27.500 kr. pr. semester (x 4 semestre)
Varighed
Februar 2023 - januar 2025
ECTS
60
Ansøgningsfrist
15. november 2022 (muligt at søge fra primo sept.)

Online informationsmøde

Kom til online informationsmøde 22. September kl. 17-18 og bliv klogere på uddannelsens perspektiver og relevans I forhold til dit eget arbejdsområde og find ud af, hvordan MLP kan være med til at udvikle både dig selv og din organisation.

Tilmeld dig herLæs mere om arrangementet her

Masteruddannelsen i Læreprocesser giver en bred indsigt i viden, teorier og redskaber om læring og læreprocesser. Uddannelsen giver kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere læreprocesser i erhverv, uddannelse og samfund. Uddannelsen kobler de nyeste teorier med din egen praksis, og du vil opleve, at du hurtigt efter studiestart kan bruge din nye viden i din hverdag. 

Læreprocesser er en alsidig forskningsbaseret uddannelse, som kombinerer formidling og diskussion af den nyeste faglige viden med de studerendes selvstændige arbejde i projekter. Uddannelsen er tværfaglig, og de studerende kommer fra forskellige professions- og erhvervsområder som fx undervisning, sundhed, konsulentbranchen og HR.

Et unikt studiemiljø
Aalborg Universitets Master i Læreprocesser adskiller sig væsentligt fra andre tilbud om efter- og videreuddannelse ved at samle deltagere med forskellige faglige baggrunde. Det er med til at give den sin styrke og sit helt unikke studiemiljø.

Mere indhold og bedre kvalitet i dit arbejde

Masteruddannelsen vil give dit arbejde mere indhold og bedre kvalitet. Du vil få styrket din teoretiske ballast inden for læring, organisationsudvikling, evaluering og procesledelse. Og du vil opnå kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere læreprocesser i erhverv, uddannelse og samfund.

I tilrettelæggelsen har vi taget hensyn til, at du arbejder ved siden af studierne. Som udgangspunkt er der tale om en toårig deltidsuddannelse, der er delt op på fire semestre. Det er dog også den mulighed, du kan vælge at læse enkeltfag eller at tage alle fire semestre i løbet af kun et år (fuld tid).

Omkostninger ud over selve deltagerbetalingen

Målgruppe og udbytte

Specialiseringslinjer

Det første år (fællesdelen) rummer hovedsageligt stof, som er fælles for alle studerende. På andet år vælger man en af følgende to linjer:

 • Evaluering og kvalitetsudvikling.
 • Didaktik og professionsudvikling.

Du kan følge en mindre del af uddannelsen som enkeltfag

Enkeltfag i forårssemestret

Enkeltfag i efterårssemestret

Du skal acceptere følgende cookiekategorier for at kunne se indholdet: Marketing

Indhold

Uddannelsen er inddelt i fire semestre og er tilrettelagt som en kombination af følgende:

 • Seminarer bestående af blandt andet foredrag, workshops og gruppearbejde.
 • Fjernundervisning i form af elektroniske forelæsninger, læsning med opgaver, fremlæggelse af opgaver og diskussion.
 • Forskellige former for skriftlige opgaver og projektarbejde med tilknyttet faglig vejledning.

Semestre og studieordning

Akademisk titel

En hel masteruddannelse giver titlen Master i læreprocesser (MLP) med angivelse af specialisering.

Den engelske betegnelse er Master of Learning Processes (MLP) med angivelse af specialisering.

Siden jeg begyndte på Masteruddannelsen i Læreprocesser, er jeg gang på gang blevet overrasket over, hvor ofte – og i hvor forskellige situationer - jeg anvender den viden om læring og forandring, uddannelsen har givet mig. Når man som jeg arbejder med mennesker, vil langt de fleste situationer nemlig invitere til, at man inddrager læring - enten for at forstå det, der sker, eller for at initiere en hensigtsmæssig udvikling/forandring.

Vinie Hvidbak Levisen, konsulent i Videncenter for sundhedsfremme, University College Syd.

Undervisning

Undervisere på Master i Læreprocesser

 • Karen Andreasen

  Lektor i uddannelse og læring, pædagogik og pædagogisk evaluering

 • Annette Rasmussen

  Lektor i uddannelsesforskning

 • Lars Bang Jensen

  Lektor i uddannelse og pædagogik

 • Christian Ydesen

  Professor i evaluering og komparativ uddannelsesforskning

 • Birthe Lund

  Lektor i pædagogik og læring

 • Jacob Brix

  Professor i innovation og organisatorisk læring

 • Annie Aarup Jensen

  Lektor i pædagogik og læring

 • Hanne Kathrine Krogstrup

  Professor i evaluering

 • Mette Buchardt

  Forsker i pædagogik, didaktik og international uddannelseshistorie.

  Professor i uddannelsesforskning

 • Tatiana Chemi

  Lektor i pædagogisk og organisatorisk innovation

 • Nikolaj Klee

  Studielektor

Fagmiljøet
Undervisningen varetages af en særdeles kompetent underviserstab. Da studiet er tværfagligt, kan du møde undervisere fra andre fakulteter end Det  Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet. Underviserne kommer primært fra Institut for Kultur og Læring.

Desuden vil du møde gæsteforelæsere fra andre danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner, ligesom der kan blive inddraget relevante ressourcepersoner fra erhvervslivet.

Adgangskrav og optagelse

Kontakt uddannelsen