AAU logo

Master i Læreprocesser

Master i Læreprocesser - en to årig efter-/videreuddannelse på Aalborg Universitet

Master i Læreprocesser

Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden, færdigheder og kompetencer, når nye projekter og produkter skal udvikles og iværksættes. Master i Læreprocesser ruster dig til at forstå og tilrettelægge mange slags læreprocesser. Det er en alsidig forskningsbaseret uddannelse, som kombinerer formidling og diskussion af den nyeste faglige viden med de studerendes selvstændige arbejde i projekter. Uddannelsen er tværfaglig, og de studerende kommer fra forskellige professions- og erhvervsområder som fx undervisning, sundhed, konsulentbranchen og HR. Master i Læreprocesser er en velkonsolideret uddannelse med 20 år på bagen, men i stadig udvikling.

Masteruddannelsen i Læreprocesser giver en bred indsigt i viden, teorier og redskaber om læring og læreprocesser. Uddannelsen giver kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere læreprocesser i erhverv, uddannelse og samfund. Uddannelsen kobler de nyeste teorier med din egen praksis, og du vil opleve, at du hurtigt efter studiestart kan bruge din nye viden i din hverdag. 

EN BRED MÅLGRUPPE  

Masteruddannelsen i Læreprocesser henvender sig til en bred gruppe af fag og professioner. Den er relevant for dig, der til daglig arbejder med undervisning, ledelse og vejledning i fx folkeskolen, gymnasieskolen og på professionshøjskoler. Den er også relevant, hvis du arbejder med organisationsudvikling og HR i offentlige og private virksomheder. Hvis du er sygeplejerske og arbejder med undervisning eller vejledning tilhører du også kernemålgruppen. 

sygeplejerske Vibeke Vestergaard, fortæller om sit udbytte af Masteruddannelsen i Læreprocesser


MERE INDHOLD OG BEDRE KVALITET I DIT ARBEJDe

Masteruddannelsen vil give dit arbejde mere indhold og bedre kvalitet. Du vil styrke din teoretiske ballast inden for læring, organisationsudvikling, evaluering og procesledelse. Du opnår kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere læreprocesser i erhverv, uddannelse og samfund. I tilrettelæggelsen har vi taget hensyn til, at du arbejder ved siden af studierne. Uddannelsen er som udgangspunkt en toårig deltidsuddannelse, der er delt op på fire semestre. Det er også en mulighed at læse enkeltfag eller at tage alle fire semestre i løbet af kun et år (fuld tid).

udbytte

Du vil opnå:

 • kompetencer til selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde inden for læring og læreprocesser samt at påtage dig et professionelt ansvar.
 • kompetencer til at styre og udvikle komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer og udvikle nye løsningsmodeller til de aktuelle problemstillinger.
 • kompetencer til at varetage egen faglige udvikling.

Målet er, at du bliver i stand til at iværksætte, udvikle og vurdere læreprocesser i erhverv, uddannelse og samfund. Hele vejen gennem dit uddannelsesforløb vil du styrke dine kompetencer til at initiere, udvikle, tilrettelægge, lede og vurdere læreprocesser i forskellige uddannelses- og organisationskontekster. 

hør Underviserne fortælle om masteruddannelsen


SPECIALISERINGSLINJER

Det første år (fællesdelen) rummer hovedsageligt stof, som er fælles for alle studerende. På andet år vælger man en af følgende tre linjer:

 1. Evaluering og kvalitetsudvikling
 2. Forandringsledelse og arbejdsmiljø
 3. Didaktik og professionsudvikling.

Der udbydes ENKELTFAG hvert semester

Enkeltfag - forår

Enkeltfag - EFTERÅR

Undervisning i en coronatid

I løbet af foråret 2020 har underviserne på masteruddannelsen høstet erfaringer med afholdelse af virtuelle seminar- og vejledningsrum. De nuværende studerende har bidraget til kvalificering af de nye digitale læringsformer. Vi glæder os naturligvis til igen at kunne afvikle fysiske seminarer, men skulle corona-situationen imod forventning føre til en ny periode med nedlukning af fysisk uddannelse, så er vi klar til at stille op med et gennemprøvet digitalt uddannelsestilbud, der understøtter, at du som studerende kommer til at opleve et nærvær med uddannelsens vejledere, undervisere, koordinatorer - og med netværket af medstuderende. 

læs mere

Fakta

Master i Læreprocesser

Varighed

 • Februar 2021 - januar 2023

Sted

 • Aalborg

ECTS

 • 60

Pris

 • Deltidsstuderende: 24.900 kr. pr. semester (4 semestre)
 • Fuldtidsstuderende: 49.800 kr. pr. semester (2 semestre)
 • Enkeltfag á 5 ECTS point: 9.500 kr.
 • Enkeltfag á 10 ECTS point: 19.000 kr.
 • Øvrige udgifter

Ansøgningsfrist

 • 15. november 2020

Forbehold for fejl, ændringer samt aflysning.