Spring til indhold

Enkeltmodul - Master i Læreprocesser

Videnskabsteori og metode II - enkeltfag

På dette enkeltfag bygges der videre på første semesters metodemodul, og der arbejdes med emne og problemindkredsning som forberedelse til det afsluttende masterprojekt. Dette enkeltfag er obligatorisk for alle studerende, der følger hele det tredje semester på Master i Læreprocesser.

Søg optagelse

Enkeltmodul - Master i Læreprocesser

Videnskabsteori og metode II - enkeltfag

På dette enkeltfag bygges der videre på første semesters metodemodul, og der arbejdes med emne og problemindkredsning som forberedelse til det afsluttende masterprojekt. Dette enkeltfag er obligatorisk for alle studerende, der følger hele det tredje semester på Master i Læreprocesser.

Søg optagelse

Fakta

Videnskabsteori og metode II, enkeltfag fra 3. semester af Master i Læreprocesser
Sted
Aalborg
Pris
10.000 kr.
En del af Master i Læreprocesser
Læs om Master i Læreprocesser
Varighed
Februar 2024 - juni 2024
ECTS
5
Ansøgningsfrist
Faget igangsættes Forår 2024 - Lukket for søgning

Videnskabsteori og metode II er et enkeltfag, der hører hjemme på det tredje semester af Master i Læreprocesser, og som er målrettet de studerende, der går eller tidligere har gået på Master i Læreprocesser og nu skal i gang med at skrive det afsluttende masterprojekt.

Faget har som sit sigte at give indsigt i og erfaring med design af empiriske studier af læring og læreprocesser og problematikker forbundet hermed.

Idet der bygges videre på 1. semesters modul 'Videnskabsteori og metode I', arbejdes der med at kunne foretage begrundede og reflekterede valg i forhold til design af studier inden for området, at kunne vurdere og kritisk reflektere over implikationer (el. konsekvenser, betydning, rolle) af valg og design, samt kunne forholde sig til og diskutere videnskabsteoretiske spørgsmål i forbindelse hermed.

Læringsmål

Du skal gennem faget opnå forskningsbaseret viden om:

  • metoder og videnskabsteoretiske problemstillinger i studiet af læreprocesser med særlig fokus på kobling af forskellige metoder til undersøgelse af lærings- og uddannelsesfaglige problemstillinger
  • faglig argumentation som vidensgrundlag og som analytisk og metodisk tilgang til systematisering og formidling af læringsrelaterede undersøgelser.

Udbytte

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Adgangskrav og optagelse

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.

Kontakt og studievejledning