Spring til indhold

Enkeltmodul - Master i Læreprocesser

Didaktik og professions­udvikling

Modulet beskæftiger sig med professionel praksis og mulighederne for at udvikle og kvalificere den på et didaktisk grundlag og med særlig fokus på professionsuddannelse og undervisning. Der lægges vægt på udvikling af professionsundervisernes kreative og innovative kompetence og deres forudsætninger for at bidrage til eksperimenterende og reflekteret praksis i professionen. Blandt de centrale temaer er praktikken som læringsrum, udvikling af vejledningskompetencer og redskaber til didaktisk innovation.

Søg optagelse

Enkeltmodul - Master i Læreprocesser

Didaktik og professions­udvikling

Modulet beskæftiger sig med professionel praksis og mulighederne for at udvikle og kvalificere den på et didaktisk grundlag og med særlig fokus på professionsuddannelse og undervisning. Der lægges vægt på udvikling af professionsundervisernes kreative og innovative kompetence og deres forudsætninger for at bidrage til eksperimenterende og reflekteret praksis i professionen. Blandt de centrale temaer er praktikken som læringsrum, udvikling af vejledningskompetencer og redskaber til didaktisk innovation.

Søg optagelse

Fakta

Didaktik og professionsudvikling, enkeltfag fra 3. semester af Master i Læreprocesser
Sted
Aalborg
Pris
20.000 kr.
En del af Master i Læreprocesser
Læs om Master i Læreprocesser
Varighed
Februar 2024 - juni 2024
ECTS
10
Ansøgningsfrist
Igangsættes Forår 2024 - Lukket for søgning

Didaktik og professionsudvikling er et enkeltmodul (10 ECTS), der hører hjemme på det tredje semester af Master i Læreprocesser. Som enkeltfagsstuderende læse du faget sammen med de studerende, der følger hele masteruddannelsen.

Læringsmål

Modulet vil give dig viden og forståelse om følgende områder:

  • professionsviden og professionssociologi
  • centrale didaktiske retninger og positioner, metoder til organisering og udvikling af undervisnings- og læreprocesser samt  forskellige undervisningsroller
  • innovationsteori og kreativitetsudvikling.

Udbytte

Du vil opnå færdigheder i:

  • at anvende områdets teorier og metoder til at gennemføre didaktiske analyser af professionsrettede undervisningsforløb med henblik på at kunne begrunde planlægning og evaluering af undervisning i et helhedsorienteret perspektiv
  • at anvende didaktiske teorier til vurdering af innovative og kreativitetsfremmende undervisningsformer og læreprocesser i udvalgte professioner
  • at vejlede og udnytte praktikken som et særligt læringsrum
  • at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller.

Du vil opnå kompetencer til:

  • at begrunde, tilrettelægge og evaluere professionsrettet uddannelse og kompetenceudvikling
  • at udvikle innovations- og kreativitetsfremmende undervisning under hensyntagen til særlige professionsvilkår.

 

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Adgangskrav og optagelse

Kontakt og studievejledning

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.