Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseMasterLæreprocesser

Enkeltmodul - Master i Læreprocesser

Læringsteori, videnskabsteori og metode I - enkeltfag

I dette fag arbejder vi med at forstå læringsteoriers grundlag og systematik samt deres relation til praksis. Du får undervisning i begreber om og teorier om læring og læreprocesser af forskellig karakter og i forskellige kontekster.

Søg optagelse

Enkeltmodul - Master i Læreprocesser

Læringsteori, videnskabsteori og metode I - enkeltfag

I dette fag arbejder vi med at forstå læringsteoriers grundlag og systematik samt deres relation til praksis. Du får undervisning i begreber om og teorier om læring og læreprocesser af forskellig karakter og i forskellige kontekster.

Søg optagelse

Fakta

Læringsteori, videnskabsteori og metode, enkeltfag fra 1. semester af Master i Læreprocesser
Sted
Aalborg
Pris
20.000 kr.
En del af Master i Læreprocesser
Læs om Master i Læreprocesser
Varighed
Februar 2024 - juni 2024
ECTS
10
Ansøgningsfrist
Faget igangsættes Forår 2024 - Lukket for søgning

Enkeltfaget giver dig en bred viden inden for feltet 'læring og læreprocesser'. Du vil gennem projektarbejde opnå træning i at anvende relevante forsknings- og undersøgelsesmetoder i relation til en konkret problemstilling.

"Læringsteori, videnskabsteori og metode I"  (10 ECTS) er et enkeltfag, der hører hjemme på det første semester på Master i Læreprocesser. Som enkeltfagsstuderende følger du undervisningen sammen med de studerende, der følger hele uddannelsen.

Faget "Læringsteori, videnskabsteori og metode I" består af to faglige moduler: "Læringsteori" og "Videnskabsteori og metode I" på hver 5 ECTS-point, som tilsammen udgør faget.

Indhold

Læringsteori (5 ECTS)

Enkeltfaget 'Læringsteori' omfatter begreber om og teorier om læring og læreprocesser af forskellig karakter og i forskellige kontekster. Teorier om læring er udviklet og anvendt indenfor en række humanistiske, samfundsvidenskabelige og tværfaglige videnskabsområder, og de omhandler mange forskellige arenaer for læring, herunder uddannelse og arbejdsliv. I faget arbejdes med at forstå læringsteoriers grundlag og systematik samt deres relation til praksis.

Videnskabsteori og metode I (5 ECTS)

Modulet 'Videnskabsteori og metode I' sigter mod at give indsigt i og erfaring med forskningsmæssige arbejdsmåder og empiriske metoder i studiet af læring og læreproces. Formålet hermed er, at de studerende selv skal kunne designe og forestå empiriske studier af læring og læreproces, samt forholde sig kritisk og reflekteret til studier og forskningsresultater indenfor området.

Læringsmål

Den studerende skal gennem modulet opnå forskningsbaseret viden om:

grundlæggende videnskabsteori og metode i relation til studier af læreprocesser 
udvalgte kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder og disses anvendelsesmuligheder inden for lærings- og uddannelsesforskning, herunder kendskab til metodernes videnskabsteoretiske forudsætninger
problemorienteret projektarbejde som tilgang til studier og forskning,
 
færdigheder i:

at kunne udvælge og anvende relevante videnskabelige metoder og redskaber i tilrettelæggelsen af undersøgelser inden for lærings- og uddannelsesområdet 
at håndtere generelle metoder og redskaber til undersøgelse af problemstillinger i uddannelses- og organisationskontekster
at udfærdige en relevant problemformulering samt anvende det problemorienterede projektarbejde som tilgang til studier og forskning
at kunne formidle og diskutere viden og problemstillinger inden for fagområdet til forskellige målgrupper, herunder fagfæller og ikke-fagfæller,

kompetencer til:

at igangsætte et videnskabeligt undersøgelsesarbejde inden for lærings- og uddannelsesområdet 
at gennemføre valide beskrivelser og analyser af læring og læringsbaserede forandringsforløb gennem brug af udvalgte undersøgelsesmetoder.

 

Læringsmål og udbytte

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Adgangskrav og optagelse

Kontakt og studievejledning

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.