Spring til indhold

Fagpakke - Master i it, Organisation

Adfærd og awareness

Du vil blive i stand til at professionalisere arbejdet med informationssikkerhed i din organisation. Uddannelsesforløbet varer et semester, og giver dig masser af viden og erfaring med de nyeste metoder til at analysere, beskrive og forstå din organisations informationssikkerhedsløsninger.

Søg optagelse

Fagpakke - Master i it, Organisation

Adfærd og awareness

Du vil blive i stand til at professionalisere arbejdet med informationssikkerhed i din organisation. Uddannelsesforløbet varer et semester, og giver dig masser af viden og erfaring med de nyeste metoder til at analysere, beskrive og forstå din organisations informationssikkerhedsløsninger.

Søg optagelse

Fakta

Adfærd og awareness, fagpakke fra Master i IT, linjen Organisation
Sted
Aalborg
Pris
24.000 kr.
En del af Master i IT, linjen Organisation
Læs om masteruddannelsen
Varighed
Februar 2023 – juni 2023
ECTS
15
Ansøgningsfrist
1. december 2022

Adfærd og awareness hører under Master i It, linjen i Organisation. Du vil blive undervist i de nyeste teorier og metoder til at forstå og beskrive informationssikkerhedsadfærd og -praksis.

Du kommer til at arbejde med adfærdsdesign i forbindelse med strategier omkring ændring af adfærd. Fagpakken vil desuden komme omkring centrale etiske spørgsmål relateret til it-sikkerhed.

Undervisningen på fagpakken vil - i kombination med dit projektarbejde -  give dig indsigt og konkrete metoder, som har betydning for arbejdet med informationssikkerhed i organisationer.

Du får et mere helhedsorienteret syn på informationssikkerhed, som gør dig i stand til - på et videnskabeligt grundlag - at identificere og  analysere problemstillinger samt udarbejde løsningsforslag, som umiddelbart kan omsættes i din virksomhed.

Fagpakken består af 3 enkeltfag:

Klik på de enkelte titler nedenfor, og du finder udførlige beskrivelser af de tre enkeltfag i fagpakken.

Enkeltfag eller en fuld masteruddannelse i IT

Fagpakken og enkeltfagene kan læses selvstændigt, eller de kan indgå som byggesten i en hel Masteruddannelse i it. Dog kan du kun søge ind på 2. og 3. enkeltfag, hvis du har bestået det/de forudgående fag i fagpakken.

Specialisering i informationssikkerhed

Fagpakken Adfærd og awareness kan indgå i Specialiseringen i informationssikkerhed. Ønsker du at tage den samlede specialisering, skal du have tre fagpakker og afslutte med et masterprojekt. 

Læs mere på hjemmesiden for It-Vest om specialiseringen i informationssikkerhed 

Omkostninger i forbindelse med uddannelsen

Kontakt og studievejledning

Det er ingen hemmelighed, at medarbejderne i en organisation er kilde til de største it-sikkerhedsmæssige problemer, og at deres adfærd ikke kan ændres, før der er etableret en god forståelse for det arbejde, de udfører. Skal man opnå en sikker it-adfærd, er det derfor afgørende, at alle er bevidste om egne handlinger, og at sikkerhedsmæssige rutiner er godt forankret i de faktiske arbejdsgange. Fagpakken henvender sig blandt andet til digitaliseringskonsulenter og informationssikkerhedskoordinatorer, som har ansvar for at lede, implementere og evaluere it-sikkerhedsprocedurer i en organisation. Arbejdet med adfærd og awarenes er et område, som organisationer godt selv kan klare, hvis de har en eller flere medarbejdere, der er klædt på til det arbejde – og det er netop formålet med denne fagpakke.

Ann Bygholm er professor på Aalborg Universitet og underviser på fagpakken Adfærd og awareness

Målgruppe og udbytte

Fagligt indhold

Undervisningens tilrettelæggelse

Fagpakken i Adfærd og awareness (tidligere udbudt under navnet It-sikkerhed i organisationer) nuancerer arbejdet med it-sikkerhed. Det tekniske aspekt i it-sikkerhed er særdeles vigtigt, men kan ikke stå alene, fordi meget afhænger af medarbejdernes adfærd, viden, færdigheder og ikke mindst motivation for at sikre organisationens informationer og data. Disse menneskelige aspekter koblet med fokus på den organisatoriske kontekst, juridisk indsigt og etisk opmærksomhed får ikke altid en stemme i arbejdet med it-sikkerhed. Det er dog elementer, der skal spille sammen med de tekniske løsninger for at sikre en høj it-sikkerhed. Fagpakken har ikke kun givet mig teoretisk og metodisk indsigt i denne kompleksitet, men har også åbnet for faglig refleksion i forhold til, hvor det er afgørende at sætte ind. Fagpakkens høje faglige niveau koblet med sammensætning af masterstuderende med forskellig uddannelsesbaggrund og erhvervserfaringer gør virkelig en forskel. Der bliver konstant lavet koblinger til praksis, og holdets sammensætning giver mange faglige spændende dialoger, hvor alle udfordres og udvikles. Fagpakken har givet mig et højt fagligt udbytte, der dagligt bringes i spil i mit arbejde som systemansvarlig og GDPR-koordinator. En fagpakke der virkelig kan anbefales til alle, der interesser sig for samspillet mellem it-sikkerhed, organisationer og arbejdspraksis.

Anette Iversen, specialkonsulent og ESDH-ansvarlig ved Professionshøjskolen UCN. Anette har taget en hel master i it på linjen organisation med specialisering i det menneskelige aspekt i informationssikkerhed set fra et aktør-netværksperspektiv.

Adgangskrav og optagelse

Master i it indgår i uddannelsessamarbejdet It-vest

Fagpakken Adfærd og awareness indgår i uddannelsessamarbejdet It-vest, hvor også Aarhus - og Syddansk Universitet deltager. Læs mere om det samlede udbud af fagpakker under linjen i Organisation på hjemmesiden for Master i it.