Spring til indhold

Enkeltfag - Master i IT, Organisation

Informations­sikkerhed: Etik og kultur

Du opnår indsigt i organisationers etik og kultur, som har afgørende betydning for informationssikkerheden. Forløbet giver dig kompetencer, så du bliver i stand til at beskrive, analysere og forstå de etiske og kulturelle problemstillinger der er vigtige parametre i forhold til informationssikkerhed.

Søg optagelse

Enkeltfag - Master i IT, Organisation

Informations­sikkerhed: Etik og kultur

Du opnår indsigt i organisationers etik og kultur, som har afgørende betydning for informationssikkerheden. Forløbet giver dig kompetencer, så du bliver i stand til at beskrive, analysere og forstå de etiske og kulturelle problemstillinger der er vigtige parametre i forhold til informationssikkerhed.

Søg optagelse

Fakta

Informationssikkerhed: Etik og kultur, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken Adfærd og awareness
Sted
Aalborg
Pris
8.000 kr.
En del af fagpakken Adfærd og awareness
Læs om fagpakken
Varighed
Marts 2023 – april 2023
ECTS
5
Ansøgningsfrist
1. december 2022

Etik og kultur er det andet enkeltfag på fagpakken Adfærd og awareness, som hører under Master i It, linjen i Organisation. Etik og kultur har fokus på at identificere, vurdere og beskrive problemstillinger af etisk og organisationskulturel art, hvad angår virksomheders og organisationers informationssikkerhed.

Deltagelse i faget forudsætter, at du har gennemført det første fag i fagpakken, som er Adfærd og praksis.

Viden om IKT-etik og -organisationskultur

Gennemfører du dette enkeltfag i Etik og kultur vil du opnå kompetencer til at kunne foretage analyser af informationssikkerhedsmæssige problemstillinger.

Faget giver dig viden om IKT-etik, herunder specifikt i relation til informationssikkerhedsmæssige problemstillinger. Du vil desuden opnå viden om IKT-organisationskultur, herunder specifikt i relation til organisationsforandringer i forhold til informationssikkerhed.

Undervisningsform

Undervisningen på enkeltfaget er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, læsning og arbejde med cases, hvor du trænes i at kortlægge og forstå informationssikkerhedsproblemer i relation til etiske og organisationskulturelle teorier og metoder.

Eksamensform
Faget afsluttes med en individuel internt bedømt skriftlig opgave på maksimalt 10 sider. Opgaven bedømmes alene af eksaminator, og opgaven får bedømmelsen Bestået/ikke-bestået.

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Målgruppe og udbytte

Kontakt og studievejledning

Adgangskrav og optagelse

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.