Spring til indhold

Enkeltfag - Master i IT, Organisation

Informations­sikkerhed: Adfærd og praksis

Faget giver dig indsigt i teorier og metoder, så du bliver i stand til at analysere og forstå informationssikkerhedspraksis i organisationer. Du vil i særlig grad komme til at arbejde med teorier og metoder, som du skal bruge, når du skal kortlægge og analysere kompleksiteten i den vidt forgrenede adfærd, som påvirker og påvirkes af informationssikkerheden i organisationen.

Søg optagelse

Enkeltfag - Master i IT, Organisation

Informations­sikkerhed: Adfærd og praksis

Faget giver dig indsigt i teorier og metoder, så du bliver i stand til at analysere og forstå informationssikkerhedspraksis i organisationer. Du vil i særlig grad komme til at arbejde med teorier og metoder, som du skal bruge, når du skal kortlægge og analysere kompleksiteten i den vidt forgrenede adfærd, som påvirker og påvirkes af informationssikkerheden i organisationen.

Søg optagelse

Fakta

Informationssikkerhed: Adfærd og praksis, enkeltfag fra Master i IT, linjen Organisation, fagpakken Adfærd og awareness
Sted
Aalborg
Pris
8.000 kr.
En del af fagpakken Adfærd og awareness
Læs om fagpakken
Varighed
Februar 2023 – marts 2023
ECTS
5
Ansøgningsfrist
1. december 2022

Adfærd og praksis er det første enkeltfag i fagpakken Adfærd og awareness, som hører under Master i It, linjen i Organisation.  Adfærd og awareness giver dig viden om informationssikkerhedsadfærd i en organisatorisk kontekst. Derudover får du kendskab til metoder, som du får brug for, når du skal kortlægge og analysere informationssikkerhedsadfærd i en organisatorisk kontekst.

Du kommer til at arbejde selvstændigt med indsamling og analyse af data vedrørende informationssikkerhedsadfærd - gerne med udgangspunkt i din egen organisation. 

Derudover kommer du til at  formidle og diskutere informationssikkerhedsproblemstillinger og -løsninger med fagfæller og ikke-specialister.

Undervisningsform

Undervisningen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg fra underviserne, læsning og arbejde med cases, hvor du bliver trænet i at kortlægge og forstå informationssikkerhedsadfærd.

Eksamensform

Faget afsluttes med en individuel internt bedømt skriftlig opgave på maksimalt 10 sider.  Opgaven bedømmes af eksaminator og en intern medbedømmer, og der gives karakter efter 7-trins-skalaen..

Målgruppe og udbytte

Kontakt og studievejledning

Seminardatoer, undervisningssted og øvrige udgifter

Adgangskrav og optagelse

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.