Spring til indhold
ForsideUddannelseEfteruddannelseMasterInkluderende arkitektur

Enkeltmodul - Master i Inkluderende arkitektur

Universelt design og tilgængelighed i praksis

Søg optagelse

Enkeltmodul - Master i Inkluderende arkitektur

Universelt design og tilgængelighed i praksis

Fakta

Universelt design og tilgængelighed i praksis, enkeltmodul fra 2. semester af Master i Inkluderende Arkitektur
Modul 3
Sted
København
Pris
9.000 kr.
En del af Master i Inkluderende arkitektur
Læs om masteruddannelsen
Varighed
Februar 2022 - marts 2022
ECTS
5
Ansøgningsfrist
15. januar 2022

På dette modul ser vi på, hvordan man i praksis kan arbejde med universelt design og tilgængelighed med udgangspunkt i cases, ekskursioner og deltagernes egne eksempler. Vi ser bl.a. på forståelsen af kvalitet i løsningerne og på, hvad kvalitet er for hvilke brugere. Hvilken betydning har bygningskontekst, bygningsfunktion, bygningstypologi og graden af privat og offentlighed for den enkelte case?

Vi studerer begreberne brugskvalitet og oplevelseskvalitet i forhold til universelt design og byggeriets praksis, og vi diskuterer metoder for at arbejde med begge begreber. Vi går i dybden på eksempler på brugerbehovenes kompleksitet samt, hvordan man kan rumme flest mulige brugerbehov ved at arbejde med universelt design. Vi oparbejder desuden en forståelse af forskellene mellem universelt design og tilgængelighed gennem caseanalyser.

Modulet giver indblik i:

  • Brugskvalitet og oplevelseskvalitet for forskellige brugersegmenter
  • Teoretiske og metodiske værktøjer til analyse af brugeres oplevelse af kvalitet
  • Caseanalyse som metode
  • Metoder til praktisk afprøvning
  • Bygningstyper og anvendelser
  • Brugergrupper og brugerdefinitioner.

Modulet består af forelæsninger, workshops, praktiske øvelser, casestudie, ekskursion og afsluttes med en individuel skriftlig opgave. Modulet bedømmes bestået /ikke bestået med intern censur.

Opgavetema

Caseanalyse af eksisterende bygning eller projekt med særligt fokus på brugerbehov og begrebsdefinitioner. Der er mulighed for at arbejde i grupper.

Muligheder for enkeltfag

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ikke nødvendigvis ønsker at afslutte en fuld deltidsuddannelse.

Du kan se andre enkeltfagsmuligheder her.